For a travel editor it is hard to stop working not only at work but also when he/she is on holiday. In May of 2012, starts my family’s 11-day long Italian adventure. We visit famous places like Venice, Lake Corno, the Cinque Terre area, Pisa, Florence, and finally, Rome. I write down some interesting facts and some pieces of advice on my trip to bring them home with me and share them with you. In this article you are going to learn seven tips that you should remember when you visit Rome.

(Free) art is everywhere. In a historic place like Rome, you don’t go far to find fantastic art and architecture. In most churches there are beautiful works of art and you don’t pay any money to see it.  We are going to see Caravaggio paintings at Santa Maria del Popolo, Bernini’s statue of St. Teresa in Ecstasy at Santa Maria della Vittoria. Normally, the Vatican Museums don’t open on Sundays. Only when it is the last Sunday of each month, people can visit the museums for free from 9 a.m. to 12:30 p.m. It saves us $25 for each person. It is a good way to see Michelangelo’s masterpiece in the Sistine Chapel and don’t pay anything for it.

Plan for popular sites before you see them. Before you visit places like the Borghese Gallery and Vatican Museums, try to reserve tickets online to not to stand in line. Or buy a Roma Pass with which you travel with public transport and visit sites like the Colosseum and Roman Forum (but not the Vatican) for free.

Take a bottle of water and an umbrella with you. The sun can be brutal in Rome. Water bottles cost little money but when it is hot, you maybe need to buy more bottles and it costs you more money. Bring your own bottle and stop at any of the public drinking fountains around the city (but watch for signs that say “aqua non-potabile,” or non-potable water). It’s also a good idea to take an umbrella with you because of the sun or rain.

Say “no” to street salesmen. Some people get angry with salesmen on the streets who sell umbrellas, scarves, purses and “free roses”.  They do everything to sell their products. One man puts a rose in my jacket and then wants money for it. Just say them no and continue in your walk.

It is sometimes difficult to find a hotel in the city centre. Try to look for a hotel somewhere else. We have a great price at Villa Paganini B&B. It is a villa four stops from the Colosseum on the northeast side of town near Villa Paganini Park. It is easy to use the Rome metro and its rides cost 1.50 euro each.
How much do you pay to get to the airport. There are two possibilities: cab or metro. Rome’s airport is 25 miles outside the city centre and cab costs 50 euro each way. For four people it is good to use a cab, but for two people it is better to use metro. The Leonardo Express train costs 15 euro per person and it takes you to Termini station.

Don’t forget to try gelato. Gelato is the most delicious part of our trip. We visit Gelateria della Palma near the Pantheon. Each gigantic scoop of ice-cream costs 3 euro. There are 150 types of them and each tastes differently. My favourite types of gelato are melon, strawberry, mango and everything with chocolate. We are going to visit it again. They also sell here Pope Benedict lollipops that are perfect souvenir for everyone.

Slovíčka

share – sdílet, podělit se
work of art — umělecké dílo
painting – malba, obraz
statue — socha
for free — zadarmo
masterpiece – mistrovské dílo
stand in line — stát ve frontě
non-potable water — užitková voda
salesman — prodejce
purse — peněženka
scoop of ice-cream — kopeček zmrzliny

Překlad

Pro redaktora zabývajícího se cestováním je těžké přestat pracovat nejen v práci, ale i na dovolené. V květnu roku 2012 začíná mé jedenáct dní dlouhé italské dobrodružství. Navštívíme známá místa jako Benátky, jezero Corno, oblast Cinque Terr, Pisu, Florencii a nakonec Řím. Na výletě si zapisuji nějaká zajímavá fakta a rady, které si vezmu s sebou domů a budu je s vámi sdílet. V tomto článku se dovíte o sedmi typech, na které byste měli pamatovat, když navštívíte Řím.

(Bezplatné) umění je všude. V Římě, který je plný historických památek, nepůjdete daleko, abyste narazili na úžasné umění a architekturu. V mnoha kostelech se nachází umělecká díla, za která vy nic neplatíte. Uvidíme Caravaggiovy malby v Santa Maria del Popolo, Berninnyho sochu sv. Terezy v extázi v Santa Maria della Vittoria. Normálně nejsou Vatikánská muzea otevřena v neděli. Pouze je-li to poslední neděle v měsíci je zadarmo otevřeno od 9 hodin dopoledne do 12:30. Každý ušetří 25 dolarů. Je to dobrý způsob jak vidět Michelangelovo mistrovské dílo v Sixtinské kapli bez toho aniž byste cokoli platili.

Než navštívíte známé památky, pořádně si je naplánujte. Než se podíváte na místa jako Galerie Borghese a Vatikánská muzea, pokuste si zarezervovat vstupenky online, abyste nemuseli stát ve frontě na lístky. Nebo si kupte ROMA PASS, s nímž cestujete zadarmo hromadnou dopravou a zadarmo i navštěvujete památky jako je Koloseum a Forum Romanum (ale ne Vatikán).

Vezměte si s sebou lahev vody a deštník. Slunce v Římě dokáže být velmi nepříjemné. Lahve s vodou nestojí mnoho, ale když je horko, budete si možná potřebovat koupit více lahví a to vás bude stát mnoho peněz. Vezměte si s sebou svoji vlastní lahev a zastavte se u jakékoliv veřejné fontány ve městě, z níž můžete pít (ale dávejte pozor na nápisy, na kterých stojí „aqua non-potabile“ nebo užitková voda). Je také dobré si s sebou vzít deštník kvůli slunci a dešti.

Řekněte „ne“ pouličním prodavačům. Někteří lidé mají vztek na prodavače na ulicích, kteří prodávají deštníky, šátky, peněženky a „ růže zadarmo“. Pro to, aby prodaly své výrobky, udělají vše. Jeden muž mi dává růži do bundy a chce za to peníze. Prostě jim řekněte ne a pokračujte v chůzi.

Někdy je těžké najít hotel v centru města. Zkuste jej hledat někde jinde. My platíme skvělou cenu za pobyt v hotelu Villa Paganini, kde máme nocleh se snídaní. Je to venkovské sídlo čtyři zastávky od Kolosea na severovýchodní straně města blízko parku Villa Paganini. Je jednoduché použít římské metro a jízdné stojí 1.50 euro za každého.

Kolik platíte za to, abyste se dostali na letiště. Jsou zde dvě možnosti: taxík nebo metro. Římské letiště je 25 mil od centra města a taxík stojí 50 euro za každou cestu. Pro čtyři lidi je dobré využít taxík, ale pro dva lidi je výhodnější metro. Vlak Leonardo Express stojí 15 euro za osobu a vezme vás na Terminy nádraží.

Související gramatické výklady

Even when they are on vacation, it’s hard for a travel editor to stop working. In May 2012, my family’s 11-day Italian adventure started. It includes stops in Venice, Lake Corno, the Cinque Terra area, Pisa, Florence, and finally, Rome. On the trip I kept jotting down notes and some pieces of advice to bring home with me — and share with all of you. From free sites to irritating salesmen, here are seven things to keep in mind when you are visiting Rome.

(Free) art is everywhere. In places as historic as Rome, you don’t have to look far to find amazing art and architecture, especially in places connected with God. In most churches you can find works of art that you can see free of charge — we viewed Carravagio paintings at Santa Maria del Popolo, and we saw Bernini’s statue of St. Teresa in Ecstasy at santa Maria della Vittoria. Also, the Vatican Museums are normally closed on Sundays, except for the last Sunday of each month when they offer free entrance from 9 a.m. to 12:30 p.m. We were able to save about $25 each. There was a line of people, but it took us only 25 minutes and it worth’s getting free access to Michelangelo’s masterpiece in the Sistine Chapel.

Plan for popular sites before you visit them. Try to reserve tickets to popular places like the Borghese Gallery and Vatican Museums online to avoid long lines. Or invest in a Roma Pass, which gets you a three-day metro pass and entrance to sites like the Colosseum and Roman Forum (but not the Vatican).

Carry a water bottle and umbrella. The sun can be brutal in Rome. While water bottles cost a couple bucks each, it can increase fast. Bring your own bottle and stop at any of the public drinking fountains around the city (but watch for signs saying “aqua non-portabile”, or non-portable water). I also recommend carrying an umbrella around all the times, for both shade from the sun and in case of a sudden shower.

Just say “no” to insistent street salesmen. What I didn’t like about our trip to Rome was the salesmen on the street who seemed to be everywhere. They offered umbrellas, scarves, purses, parasols and “free roses”. They can offer you their products for a long time—one man even put a rose in my jacket and then wanted me to pay for it. Just avoid direct eye contact, say no, and keep walking.

If you can’t find a good hotel near in the city centre, expand your geography. We got a great price at Villa Paganini B&B, an 18th century villa four stops from the Colosseum on the northeast side of town near Villa Paganini Park. The Rome metro is easy to use — its just two main subway lines that crosses at the Termini train station — and rides cost only 1.50 euro each.

How to get to the airport and how much you will pay for it. You basically have two choices here: cab or metro. Rome’s airport is 25 miles outside the city centre, and cab ride costs 50 euro each way. It’s the more economical choice for four people, but if there are just two of you, take the metro. The 45-minute ride on the Leonardo Express train costs 15 euro per person and puts you right at Termini station.

Don’t forget to try gelato. Gelato was the most delicious part of our trip. We went to Gelateria della Palma right near Pantheon and paid about 3 euro each for two gigantic scoops. There were 150 flavors to choose from; my favourite were melon, strawberry, mango, and anything involving chocolate. Yes, we went more than once. They also had a lot of Pope Benedict lollipops for sale—the perfect souvenir for everyone.

Definice

vacation – a period of time when you don’t go to work or school and enjoy your free time
jot down – write down some notes about something that you can go back to later and remember it
amazing – wonderful, fantastic
entrance – acces to a place
pass – a ticket allowing you to use public transport, enter a place, etc.
buck – American dollar
shower – heavy quick rain
parasol – a type of umbrella preventing you from sun rays
expand – to enlarge, to become bigger
flavor – type of taste

Slovíčka

vacation – prázdniny, dovolená
jot down – poznamenat si
amazing – úžasný
entrance fee – vstupné
pass – povolení ke vstupu, průkazka
buck – dolar, babka
shower – přeháňka
parasol – slunečník
expand – rozšířit
flavor – příchuť

Překlad

Dokonce i na dovolené je pro redaktora zabývajícím se cestováním přestat pracovat. V květnu 2012 započalo mé jedenáctidenní italské dobrodružství s mojí rodinou. To zahrnuje zastávky v Benátkách, u jezera Corno, oblast Cinque Terra, Pisa, Florencie a nakonec Řím. Na výletě jsem si neustále zapisovala poznámky a nějaké rady, které si přivezu s sebou domů — a budu je sdílet s vámi. Od památek, které jsou zadarmo až po rozčilující prodavače je zde sedm rad, které je třeba mít na paměti, pokud navštívíte Řím.

Umění (zadarmo) je všude. V historických místech jako je Řím nemusíte chodit daleko, abyste našli úžasná umělecká díla a architekturu, zvlášť v místech, která jsou spojena s bohem. Ve většině kostelů můžete najít umělecká díla, která jsou zadarmo ke zhlédnutí—viděli jsme Carravagiovy malby v Santa Maria del Popolo a také jsme viděli Berniniho sochu sv. Terezy v Extázi v Santa Maria della vittoria. Vatikánská muzea jsou obvykle zavřena o nedělích kromě poslední neděle v měsíci, kdy nabízejí vstupné zdarma od 9 ráno do 12:30 odpoledne. Každý z nás byl schopen ušetřit $25. Byla tu fronta, ale zabralo nám to pouhých 25 minut a to stojí za to, že dostanete přístup zadarmo k Michelangelovu mistrovskému dílu v Sixtinské kapli.

Naplánujte si známé památky předtím, než je navštívíte. Pokuste si zarezervovat online vstupenky do lidmi oblíbených míst jako je galerie Borghese a Vatikánská muzea, abyste se vyhnuli dlouhým frontám. Nebo investujte peníze do Roma Pass, který zahrnuje třídenní průkazku na metro a vstupy na památky jako je třeba Koloseum a Forum Romanum (ale ne do Vatikánu).

Vezměte si s sebou lahev vody a deštník. Slunce dokáže být velmi nepříjemné v Římě. Zatímco lahve s vodou stojí pár babek, cena za ně se může rychle narůst. Vezměte si proto s sebou své vlastní lahve a zastavte se u jakékoliv veřejné kašny ve městě, z níž můžete pít (ale věnujte pozornost nápisům jako „aqua non-potabile“, což znamená užitková voda). Také doporučuji vzít si s sebou deštník, který vás ukryje před sluncem anebo poslouží v případě přeháněk.

Řekněte „ne“ vytrvalým pouličním prodavačům. Co se mi skutečně nelíbilo na výletě v Římě byli prodavači na ulicích, kteří se zdáli být všude. Nabízeli deštníky, šátky, peněženky, slunečníky a „růže zadarmo“. Mohou vám nabízet své produkty hodně dlouho — jeden muž mi dokonce vložil růži do bundy a potom za ni požadoval peníze. Prostě se vyhněte očnímu kontaktu, řekněte ne a pokračujte v chůzi.

Pokud nemůžete sehnat hotel blízko centra města, rozšiřte oblast. Dostali jsme skvělou cenu za nocleh a snídani ve Villa Paganini, vilu z 18. století, který je čtyři zastávky od Kolosea na severovýchodní straně města v blízkosti parku Villa Paganini. Je snadné použít římské metro — jeho pouhé dvě podzemní dráhy se protínají na vlakovém nádraží Termini — a jízdné stojí pouhých 1.50 euro za každého.

Jak se dostat na letiště a kolik za to zaplatíte. V zásadě máte dvě možnosti: taxík nebo metro. Římské metro je 25 mil daleko od centra města a taxík vás bude stát 50 euro za každou cestu. Toto je mnohem úspornější pro čtyři lidi, ale pokud jste pouze dva, jeďte metrem. 45minutová cesta vlakem Leonardo Express stojí 15 euro za osobu a doveze vás přesně na nádraží Termini.

Nezapomeňte vyzkoušet gelato (zmrzlina). Gelato byla nejlahodnější část našeho výletu. Šli jsme do Gelateria della Palma blízko Pantheonu a zaplatili okolo 3 eur za dva obrovské kopečky zmrzliny. Měli tam na výběr okolo 150 příchutí; mé oblíbené byly meloun, jahoda, mango a cokoliv, co obsahovalo čokoládu. Ano, šli jsme tam víckrát než jednou. Měli tam také na prodej mnoho lízátek papeže Benedikta — skvělý suvenýr pro každého.

Související gramatické výklady

Předchozí článekPrvní rande
Další článekOdkud pochází pizza?
Ondřej Volšík
Lektor a jazykový poradce. Jazyky studuje už od ranného věku a mluví plynule anglicky a francouzsky. Díky svým odborným znalostem dokáže poradit s jakoukoli jazykovou překážkou. Jelikož se jazyky staly jeho hobby, ví o nich zajímavé věci, které jsou ve formálním vzdělávání opomíjeny a snaží se je předávat svým studentům, aby jim jazyk co nejvíce přiblížil.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.