Some gifts are just terrible and they don’t please your partner. If you give them to her, she would probably be really angry. To find out which presents she will appreciate, you should listen to her or ask her best friend.

Here are six things that you should definitely not give to you partner.

A pet

Pets need a care. You spend too much money for vet bills, toys and food. Imagine having a dog. You must get up early in the morning and take your puppy for a walk and train it as often and possible. And if you and your girlfriend broke up, your pet would lose one of his “parents”. In the worst case, the pet might end somewhere in a shelter.

Scale

By giving a scale you say: “I don’t like your body.” And that’s just not OK.

Cooking or cleaning equipment

Give this kind of gifts only when someone asks for it. Otherwise, it would mean “make me a sandwich and clean our flat”.

Trips

When you go somewhere you can relax. But you must use your vacation time and arrange pet or child care as well. The best trips don’t take much time. Go to a theatre or to a sports event.

Holiday-themed lingerie

This gift is more for you than for your partner. You can’t even wear it year-round!

Re-gift

Never give to your partner the same presents you once gave to you ex-girlfriend! She deserves an original.

Slovíčka

gift – dárek
please – potěšit
appreciate – ocenit
care – péče
vet – veteninář
bills – účty
broke up (break up) – rozejít se
equipment – vybavení
shelter – útulek
scale – váha
vacation time – dovolená
event – událost
lingerie – prádélko
year-round – celoročně
deserves (deserve) – zasloužit si

Překlad

Některé dárky jsou prostě příšerné a vaši partnerku nepotěší. Pokud jí je dáte, bude nejspíše opravdu naštvaná. Abyste zjistili, jaké dárky ji potěší, poslouchejte ji nebo se zeptejte její nejlepší kamarádky.

Domácí mazlíček

Domácí mazlíček potřebuje péči. Navíc utratíte až příliš mnoho peněz za účty u veterináře, hračky a jídlo. Představte si, že máte psa. Musíte vstávat brzy a chodit se štěnětem na procházky a cvičit ho jak nejčastěji to jde. A kdybyste se vy a vaše přítelkyni rozešli, štěně by ztratilo jednoho z „rodičů“. A v nejhorším případě může mazlíček skončit někde v útulku.

Váha

Když jako dárek dáte váhu, naznačujete tím: „Nemám rád tvoje tělo“. A to není úplně v pořádku.

Věci do kuchyně nebo na úklid

Takové dárky dejte pouze v případě, že o ně někdo požádá. Jinak by to znamenalo „udělej mi sendvič a ukliď náš byt.“

Výlety

Když někam jedete, můžete si odpočinout. Ale zároveň si musíte vzít volno v práci a zajistit hlídání domácího mazlíčka nebo dítěte. Ty nejlepší výlety moc času nezaberou. Takže jděte do divadla nebo na nějakou sportovní událost.

Spodní prádlo ve vánočním stylu

Takový dárek je spíše pro vás než pro vaši partnerku. Navíc prádlo ani nemůžete nosit celoročně!

Dárky již jednou dané

Nikdy své partnerce nedávejte ty samé dárky, které jste již jednou dali vaší bývalé přítelkyni! Zaslouží si originál.

Dear men, face it. Some gifts are just terrible. You simply mustn’t give them to your partner. She probably won’t like them and will be really angry with you. If you want your partner to like the presents, listen to her. People usually talk about the things they would like to receive. And if you still have no idea about appropriate presents, just ask your partner’s best friends.

Here are six things that should definitely not be given to your partner.

A pet

Pets need a lot of care. They cost lots of money. You must pay vet bills, and buy food and toys. The most common pet is a dog. You must get up early in the morning to take your puppy outside, you must train it. And what would you do if you and your girlfriend broke up? Your pet would lose one of its “parents” and in the worst possible case might end up somewhere in a shelter.

A set of scales

When you her buy a scale, she will possibly think – my partner doesn’t like my body. That’s just not OK.

Cooking or cleaning equipment

This gift is a good one only when someone asks for it. If not, your gift means “make me a sandwich and clean our flat”.

Trips

Going somewhere for a while is a perfect way to relax. But it also has some disadvantages. You must get time off work, use vacation time or arrange pet or child care. The best trips are those that don’t take much time – for example a trip to a theatre or a sports event.

Holiday-themed lingerie

This gift would be more for you than for your partner, wouldn’t it? And what’s more – you can’t wear it year-round.

Re-gift

Your partner is worth an original gift. Don’t give to her the same things you once gave to your ex-partner – and it is not important how expensive they were.

Definice

receive – get something
appropriate – suitable
shelter – temporary housing for homeless or animals
scale – measuring instrument for weighing
equipment – things you need to do something
disadvantages – the quality that has less favourable position
vacation time – holiday
year-round – continuous throughout the year
worth – valuable

Slovíčka

receive – dostat
appropriate – vhodný
shelter – útulek
scale – váha
equipment – vybavení
disadvantages – nevýhody
vacation time – dovolená
year-round – celoročně
worth – mít hodnotu

Překlad

Milí muži, přiznejte si to. Některé dárky jsou prostě příšerné. Vaší partnerce je prostě nesmíte dát. Nejspíše se jí nebudou líbit a bude na vás opravdu naštvaná. Jestli jí chcete, aby se jí dárky líbily, poslouchejte ji. Lidé obvykle mluví o věcech, které by chtěli dostat. A pokud ani tak nevíte, co jí dát, zeptejte její nejlepší kamarádky.

Zde je šest věcí, které byste rozhodně své partnerce dávat neměli.

Domácí mazlíček

Domácí mazlíčci vyžadují hodně péče. Stojí hodně peněz. Musíte platit účty u veterináře, jídlo a hračky. Nejčastější domácí mazlíček je pes. Musíte vstávat brzy ráno, abyste vzali své štěně na procházku, musíte ho cvičit. A co kdybyste se vy a vaše přítelkyni rozešli? Váš mazlíček by ztratil jednoho ze svých „rodičů“ a v nejhorším případě by možná skončilo v útulku.

Váha

Pokud jí koupíte váhu, bude si nejspíše myslet – mému partnerovi se nelíbí mé tělo. A to prostě není v pořádku.

Věci do kuchyně nebo na úklid

Toto je dobrý dárek pouze v případě, že o něho někdo vyloženě požádá. Pokud ne, dárek znamená „udělej mi sendvič a ukliď náš byt“.

Výlet

Vyjet někam na nějakou dobu je skvělý způsob odpočinku. Nese s sebou určité nevýhody. Nemůžete být v práci, musíte si vzít volno nebo domluvit péči o domácího mazlíčka nebo dítě. Nejlepší výlety jsou ty, které nezaberou moc času. Třeba návštěva divadla nebo sportovní události.

Spodní prádlo ve vánočním stylu

To by byl spíše dárek pro vás, že? A navíc je nemůžete nosit celoročně.

Dárky již jednou dané

Vaše partnerka za originální dárek stojí. Nedávejte jí ty samé dárky, které jste již jednou dali své bývalé přítelkyni – a není důležité, jak drahé ty dárky byly.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.