Bayern Munich is going to set up refugee training camps and will donate 1 million euro for other refugee projects.

With this huge wave of refugees, many are wishing to come to Germany.
Bundesliga champions are planning to provide food, German lessons and football equipment for children. Bayern thinks it is their social responsibility to help refugees.

There are record levels of incoming migrants with 800 000 this year, which is 4 times more than last year numbers. Most of them driven by conflict in Syria.

Bayern have won 25 league titles and is five times European champions will also start next game line up with German and refugee children holding their hands.

Also other teams in Bundesliga like Borussia Dortmund and Mainz are trying to help. Borussia invited 220 refugees to watch their game against Norwegian Odd in the Europa League game last week. Another club Mainz gave 200 tickets to their home game against Hannover last weekend.
There were also many banners with positive messages seen on stadiums in Bundesliga last weekend.

The German refugee crisis situation plays out in city centres across whole country. You either hear of them being helped or faced with demonstrators or right wing people trying to burn down places where refugees are or beat them up.

There are clubs all over the Germany who organise games with refugees. It shows, that ultra fans want to be seen as political groups, but do not want to be associated with being right wing, like in Italy. But they want to distance themselves from hooligans movement.

Slovíčka

Refugee -uprchlík/běženec
Provide – poskytnout/dodat
Responsibility – (z)odpovědnost
Banner – transparent
Burn – (s)hořet
Associated – spojený/související
Movement – hnutí

Překlad

Bayern Mnichov hodlá zřídit uprchlické tréninkové tábory a daruje 1 milión eur na další uprchlické projekty.

S touto velikou vlnou uprchlíků, mnoho z nich se chce dostat do Německa. Bundesligový šampióni plánují dodávky jídla, lekce Němčiny a fotbalové vybavení pro děti. Bayern si myslí,že je to jejich společenská odpovědnost pomáhat uprchlíkům.

Je zde rekordní stupeň přicházejících uprchlíků s 800 000 tento rok, což jsou čtyřikrát větší čísla než minulý rok. Většina z nich je hnaná konfliktem v Sýrii.

Bayern vyhrál 25 ligových titulů a pětkrát byli Evropští šampióni, začnou další nástup na zápas s Německým a uprchlickým dítětem jak se drží za ruce.

Také další týmy z Bundesligy jako je Borussia Dortmund a Mainz se snaží pomoci. Borussia pozvala 220 uprchlíků, aby sledovali její zápas proti Norskému Odd v Evropské lize minulý týden. Další klub Mainz věnoval 200 lístků na jejich domácí zápas proti Hannoveru minulý víkend.

Taktéž bylo vidět na stadiónech minulý týden v Bundeslize mnoho transparentů s pozitivními zprávami.

Situace s německou uprchlickou krizí se odehrává v centrech měst po celé zemi. Buď slyšíte jak jim lidé pomáhají nebo jak čelí demonstrantům nebo pravicovým lidem,kteří se snaží spálit místa kde se nacházejí uprchlíci a nebo je zmlátit.

Jsou zde kluby po celém Německu, které organizují hry s uprchlíky. Ukazuje to, že ultra fanoušci chtějí, aby se na ně koukalo, jako na politické skupiny,ale nechtějí být spojováni s pravicovým křídlem, jako je to třeba v Itálii. Chtějí se distancovat od hnutí hooliganů.

Bayern Munich will set up training camp also donate 1 million euro for other refugees projects.

There is huge influx of migrants going into Europe and most of those who are currently in Hungary wish to reach Germany. Champions of Bundesliga are planning to provide food, German lessons and also football equipment for children.

Club CEO Karl Heinz Rummenigge thinks it is their social responsibility to help refugees.

Syrian conflict forced many to risk dangerous journey to Europe and the numbers of migrants are reaching record levels this year. Germany is expecting to take 800 000 asylum seekers this year, which is four times last year´s total.

Beyer is 25 times league winner and also five time European champions will start next game with German and refugee children holding hands together on starting line-up.

Borussia Dortmund, which is Bayern rival and current league leaders invited 220 refugees to their match in European league. Also another German club Mainz gave 200 tickets for free to their home match against Hannover.

Lots of banners carrying positive messages were seen in many Bundesliga matches last weekend.

But nothing so bright in Germany. There are two camps. Those who help refugees and opposite side right wing people who want to burn down the places where refugees stay or beat them up.

But there are many fans that want to show to which side they belong and are organizing friendly matches with refugees, even before this huge wave of refugees that came into Germany.

It seems that these fans want to be seen as political groups. They do not want to be just football fans. There is change. They want to be something more.

When football fans were seen as political groups, they were usually associated with being right wing. But in Germany they want to distance themselves from the hooligans movement.

Definice

Influx – act of flowing in
Currently – at the present time/now
Provide – to make available
Reach – to get to/ to come to
Banner – an ensign or the like bearing some device, motto etc
Bright – shining/ radiating/ luminous
Belong – to be proper /to be in relation of something
Associated – to connect or bring into relation

Slovíčka

Influx – příval/příliv
Currently – momentálně/v současné době
Provide – poskytnout/dodat/zajistit
Reach – dorazit/dosáhnout
Banner – transparent
Bright – jasný/světlý/zářivý
Belong – patřit/náležet
Associated – spojený/související

Překlad

Bayern Mnichov zřídí tréninkové tábory a také věnuje 1 milión eur na další uprchlické projekty.

Je zde veliký příval uprchlíků, kteří proudí do Evropy a většina těch, co jsou momentálně v Maďarsku, si přejí se dostat do Německa. Mistři Bundesligy plánují dodávat jídlo, učit je němčinu a dodat vybavení na fotbal pro děti.

Klubový ředitel Karl Heinz Rummenigge si myslí,že je to jejich společenská odpovědnost pomáhat uprchlíkům.

Syrský konflikt donutil mnohé riskovat nebezpečnou výpravu do Evropy a čísla migrantů dosahují rekordní úrovně tento rok. Německo očekává, že přijme 800 000 žadatelů o azyl tento rok, což je celkově čtyřikrát tolik co minulý rok.

Bayern, 25krát vítězem ligy a pětkrát mistrem Evropy, začne další zápas nástupem s německými a uprchlickými dětmi držícími se za ruce.

Borussia Dortmund, což je rival Bayernu a nynější vedoucí celek ligy pozval 220 uprchlíků na jejich zápas Evropské ligy. Také další Německý klub Mainz dal 200 lístků na svůj domácí zápas proti Hannoveru.

Mnoho transparentů s pozitivními zprávami bylo k vidění na mnoha zápasech Bundesligy minulý víkend.

Ale ne vše je tak světlé v Německu. Jsou zde dva tábory. Ti kdo pomáhají uprchlíkům a opačná strana z pravého křidla, kteří chtějí spálit místa, kde uprchlíci přebývají nebo je zmlátit.

Ale je zde mnoho fanoušků, kteří chtějí ukázat, ke které straně patří a organizují přátelské zápasy s uprchlíky, ještě před touto poslední velikou vlnou uprchlíků, která přišla do Německa.

Zdá se, že fanoušci chtějí, aby se na ně koukalo jako na politické skupiny. Nechtějí být pouze fanoušky fotbalu. Je zde změna. Chtějí být něčím víc. Pokud se na fanoušky koukalo jako politické skupiny, byly většinou propojené s pravým křídlem politického spektra. Ale v Německu se od tohoto chtějí distancovat a nepatřit k hnutí hooliganů.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.