In every collective or team must be one or more assholes. This is just the rule and it works in 90 percent of cases. And it’s up to you, how you deal with them. You can fight, you can let it be or you can give up. But it’s hard to tell what is the right choice.

At first you need to recognize the assholes. But it’s quite easy, because their behaviour is still the same. They have also some usual traits.

The first one is narcissism. They always think, they are the most special of all. You can be better, but you can’t fight, because it has no sense. Just let them think, they are the best.

The second comes impatience. If they think, they need something, they need it now. It can’t wait, so if you don’t want to make them angry, give them everything and as soon as possible.

This is also connected with aggressiveness. They can be mad because of almost everything. And you can’t do anything with it. So better get out of their way.

Entitlement is their another trait. If they say, something is theirs, it’s theirs. Because it just is.

Delusion is also common in their cases. They think you talk behind their backs and they could become mad at you for no reason.

It’s harder when the asshole is your boss. In this case you don’t have many options, because you just can’t ignore him and don’t talk to him. So you can withstand it or just give up.

Slovíčka

asshole – idiot
rule – pravidlo
case – případ
deal – vypořádat se
give up – vzdát se
choice – volba
recognize – rozpoznat
behaviour – chování
trait – vlastnost
impatience – netrpělivost
(make) angry – rozzlobit
mad – naštvaný
entitlement – přivlastňování
delusion – klam, mylná představa
withstand – odolat, vydržet

Překlad

V každém kolektivu nebo týmu musí být jeden nebo více idiotů. To je prostě pravidlo a platí v devadesáti procentech případů. A je na vás, jak se s nimi vypořádáte. Můžete bojovat, můžete to nechat být nebo se můžete vzdát. Ale je těžké říct, která je ta pravá volba.

Nejprve musíte ale ty idioty rozeznat. Ale to je docela jednoduché, protože jejich chování je stále stejné. Mají také některé obvyklé vlastnosti.

Tou první je narcismus. Vždycky si myslí, že jsou ti nejspeciálnější ze všech. Můžete být lepší, ale nemůžete bojovat, protože to stejně nemá smysl. Prostě je nechte myslet, že jsou nejlepší.

Na druhém místě je netrpělivost. Pokud si myslí, že něco potřebují, potřebují to hned. Nemůže to počkat, takže pokud je nechcete rozzlobit, dejte jim všechno a co nejdříve je to možné.

To je také spojené s agresivitou. Dokáží se naštvat téměř kvůli čemukoliv. A nic s tím neuděláte. Takže se jim raději kliďte z cesty.

Přivlastňování je jejich další vlastnost. Pokud řeknou, že je něco jejich, je to jejich. Protože prostě je.

Mylné představy jsou také časté v jejich případech. Myslí si, že mluvíte za jejich zády a mohou se tak na vás naštvat bez jakéhokoliv důvodu.

Těžší je, pokud tím idiotem je váš šéf. V tomto případě nemáte mnoho možností, protože ho nemůžete jen tak ignorovat a nemluvit s ním. Takže to můžete buď vydržet anebo to vzdát.

You can’t avoid some bad people in the workplace. There are many people you may not be friends with, but there are also people, who are not friends with anybody, because they are just assholes. But it’s also not hard to recognize them, because they have some usual traits.

Narcissism is one of the most common traits of those assholes. In the workplace is no one better than them. And if you think, you are better, you can’t say it out loud. You don’t want to get into fight with them. The only one right solution is to let them think, they are the best.

Impatience is also popular when we talk about assholes. If they want something, they want it now. They can’t wait and they don’t care if you have something you need to do first.

One rule is the most important, don’t fight with them. It has no sense, but it’s really easy to get into fight. Because they are aggressive, but you have no chance to win the fight. So let them talk, let them yell, but don’t fight back.

If they say, something is theirs, it’s theirs and it doesn’t matter if it’s true. This is their another trait, entitlement. So you need to be prepared for this kind of situation and give them everything they want. They have also ears everywhere so don’t talk about them behind their backs. It can lead to another fight, so if you talk about them, only in a good way.

It’s easier to handle the situations if the asshole is your co-worker, but it’s harder when it’s your boss. You have only two options what to do. Give up or withstand it. And it’s only up to you which way you choose.

Definice

Avoid – To stay clear of; go around or away from
Asshole – a stupid, mean person
Recognize – to identify
Trait – a distinguishing feature of your personal nature
Solution – The answer to a problem
Impatience – lack of patience
Yell – to shout, scream
Be prepared – To be willing (to do something)
Handle – To deal with
Withstand – To resist

Slovíčka

Avoid – vyhnout se
Asshole – idiot
Recognize – rozpoznat
Trait – vlastnost
Solution – řešení
Impatience – netrpělivost
Yell – křičet, ječet
Be prepared – být připraven
Handle – zvládnout
Withstand – odolat, vydržet

Překlad

Špatným lidem se na pracovišti nejde vyhnout. Je tam mnoho lidí, se kterými nemusíte být kamarádi, ale jsou tam také lidi, kteří nejsou kamarádi vůbec s nikým, protože to jsou prostě idioti. Ale není těžké je rozeznat, protože mají určité obvyklé vlastnosti.

Narcismus je jeden nejčastějších vlastností těch idiotů. Na pracovišti není nikdo lepší než oni. A pokud si myslíte, že jste lepší, nemůžete to říct nahlas. Nechcete se přece s nimi dostat do sporu. Jediné správné řešení je nechat je si myslet, že nejlepší jsou.

Netrpělivost je taky oblíbená, když už mluvíme o idiotech. Pokud něco chtějí, chtějí to hned. Nemůžou čekat a nezajímá je, jestli máte něco, co musíte udělat dříve.

Jedno pravidlo je nejdůležitější, nebojujte s nimi. Nemá to žádný smysl, ale dostat se do sporu je s nimi opravdu jednoduché. Protože jsou agresivní, ale přitom nemáte šanci ten spor vyhrát. Takže je nechte mluvit, nechte je křičet, ale nebraňte se.

Pokud řeknou, že něco je jejich, je to jejich a nezáleží, jestli je to pravda. Tohle je jejich další vlastnost, přivlastňování. Takže musíte být připraveni na tento typ situace a dejte jim všechno, co chtějí.

Mají také všude uši, takže o nich nemluvte za jejich zády. Může to totiž vést k dalšímu sporu, takže pokud o nich mluvíte, pouze v dobrém.

Je jednodušší zvládnout situace, pokud je idiot váš spolupracovník, ale těžší je, pokud je to váš šéf. To pak máte pouze dvě možnosti. Vzdát se nebo to vydržet. A je pouze na vás, kterou si vyberete.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.