New Year’s Eve is the right time for party with your friends or family, but also is connected with magnificent fireworks. Almost every big city spends a lot of money to celebrate New Year’s Eve and prepares a spectacular show. Thanks to that show, cities can gain a big popularity and we have here some of the most famous places, where you can spend really amazing New Year’s Eve.

1. Madeira, Portugal

Madeira is favourite place for summer vacation, but surprisingly is also really great place, where to spend the New Year’s Eve. You can look to the sky from a cruise ship or be in the port of Funchal. You can be a witness of the largest display of fireworks in the world that is written in the Guinness World Records.

2. Berlin, Germany

Great time during celebrating New Year’s Eve, you can have in Berlin at the Brandenburger Gate. Every year almost one million visitors can see a spectacular show at night, but there is also a lot of fun during the day. There are live performances, party tents, laser shows and other options how to spend your last day of the year.

3. Paris, France

The most romantic way, how to spend New Year’s Eve, is traditionally in Paris. And even better is to watch the show from a boat on the river Seine. A live orchestra takes care about your entertainment, but don’t forget, you need to be dressed appropriately.

4. London, England

Another European capital city with an awesome New Year’s Eve celebration is London. The best place to be at the midnight is Millbank Tower, because you can see everything from there.

5. Brussels, Belgium

There are many reasons for spending New Year’s Eve in Brussels. For people there are prepared many parties in different styles around the city, where you with certainty find famous Belgian beer.

6. Reykjavik, Iceland

You don’t have many possibilities to travel to Reykjavik, but you can try it the last day of the year. There are no official fireworks, but people of Reykjavik make great work and spend a lot of money to celebrate New Year’s Eve.

7. Dubrovnik, Croatia

Croatia is a great place for summer vacations, but you can experience there also amazing New Year’s Eve. The best Croatian performers come to Dubrovnik and make an amazing show with a lot of music and fireworks.

8. Vienna, Austria

In Vienna you can celebrate almost everything during the whole year. But Christmas and New Year’s Eve are simply special. There are two great places, where you should be the last day of the year – The Prater or City Hall Square.

9. Rome, Italy

One of the most romantic cities where you can spend New Year’s Eve is Rome. And there is one place, you should visit at midnight. It’s Imperial Forum. You can feel there the rich history of the city and also have a great time watching fireworks.

10. Prague, Czech Republic

Czech Republic has also one great city, where you can celebrate New Year’s Eve. It’s Prague, the capital city of the country. You should choose Letná Gardens or stay near the bridges for your celebrations, because you have the best view from there.

Slovíčka

magnificent – velkolepý
firework – ohňostroj
spend – utratit (peníze)
prepare – připravit
spectacular – působivý
gain – získat
vacation – dovolená
cruise ship – výletní loď
witness – svědek
during – během
performances – představení
entertainment – zábava
appropriately – vhodně
certainty – jistota
possibility – možnost
experience – zažít
performer – umělec
rich – bohatý
view – výhled

Překlad

Silvestr je tím pravým časem pro party s kamarády nebo rodinou, nicméně je také spojen s velkolepými ohňostroji. Téměř každé velké město utrácí spoustu peněz na silvestrovské oslavy a připravuje působivou show. Díky této show mohou města získat velkou popularitu a my zde máme několik neslavnějších míst, kde můžete strávit opravdu úžasný silvestr.

1. Madiera, Portugalsko

Madeira je oblíbené místo pro letní dovolené, ale překvapivě je také skvělým místem, kde strávit silvestr. Můžete se na oblohu dívat z výletní lodi nebo být ve funchalském přístavu. Můžete být svědky nejrozsáhlejšího ohňostroje na světě, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů.

2. Berlín, Německo

Skvělý čas během silvestrovských oslav můžete mít také v Berlíně u Braniborské brány. Každý rok může téměř milion návštěvníků vidět v noci působivou show, nicméně i přes den je tam spoustu zábavy. Patří k ní živá vystoupení, party stany, laserové show a další možnosti, jak strávit svůj poslední den roku.

3. Paříž, Francie

Nejromantičtější způsob, jak strávit silvestra, je tradičně v Paříži. A ještě lepší je sledovat show z lodě na řece Seině. Živý orchestr se stará o vaši zábavu, ale nezapomeňte, musíte být vhodně oblečeni.

4. Londýn, Anglie

Další evropské hlavní město s úžasnou oslavou silvestra je Londýn. Nejlepší místo kde být o půlnoci je Millbank Tower, protože odtud můžete vidět úplně všude.

5. Brusel, Belgie

Existuje mnoho důvodů pro strávení silvestra v Bruselu. Pro lidi jsou připraveny party v různých stylech po celém městě, kde můžete s jistotou nalézt proslavené belgické pivo.

6. Reykjavík, Island

K cestování do Reykjavíku nemáte určitě mnoho možností, ale můžete to vyzkoušet poslední den v roce. Sice tam nejsou žádné oficiální ohňostroje, ale obyvatelé Reykjavíku odvádí skvělou práci a utrácí mnoho peněz za oslavy silvestra.

7. Dubrovník, Chorvatsko

Chorvatsko je skvělým místem pro letní dovolené, nicméně můžete tam zažít také úžasného silvestra. Nejlepší chorvatští umělci se sjíždějí do Dubrovníku a dělají úžasnou show se spoustou muziky a ohňostrojů.

8. Vídeň, Rakousko

Ve Vídni můžete oslavit téměř cokoliv během celého roku. Ale Vánoce a silvestr tam jsou jednoduše výjimečné. Jsou dvě skvělá místa, kde byste měli poslední den v roce být – Prátr nebo Radniční náměstí.

9. Řím, Itálie

Jedno z nejromantičtějších měst, kde můžete strávit silvestr, je Řím. A v něm jedno místo, které byste měli navštívit o půlnoci. A tím je Imperial Forum. Můžete tam cítit bohatou historii města a také si užít sledování ohňostrojů.

10. Praha, Česká republika

Česká republika má také jedno skvělé město, kde můžete oslavit silvestr. A je jím Praha, hlavní město země. Pro své oslavy byste si měli vybrat zahrady na Letné nebo blízké mosty, protože odtamtud máte ten nejlepší výhled.

There is at least one day of the year, you shouldn’t be alone. It’s New Year’s Eve. You should be somewhere with your friends or family and celebrate the past and look forward to the future. You don’t have to be at home, you can go to a party and go at midnight to the city centre to enjoy a spectacular firework.

1. Madeira, Portugal

If you like adventures, you can choose for your New Year’s Eve celebration Portuguese island Madeira. You can watch the largest display of fireworks in the world, so it’s really unforgettable experience. The ideal place to be at midnight is the deck of your cruise ship or the port of Funchal.

2. Berlin, Germany

Berlin doesn’t sound so interesting but the last day of the year is amazing also in German capital city. All day long there are laser shows, party tents and live performances and at midnight at the Brandenburger Gate almost million people can watch an awesome firework.

3. Paris, France

For loving couples is the best place where to spend New Year’s Eve the capital city of France – Paris. The Eiffel Tower is even better with a background of fireworks. You can also watch the show from the boat and listen to live orchestra, another great experience.

4. London, England

London offers an incredible view of New Year’s Eve celebrations . The London Sky Bar is the right place if you don’t want to miss anything. You can see everywhere from your dining table with glass of champagne in your hand.

5. Brussels, Belgium

If you want to enjoy a lot of fun during the New Year’s Eve celebration, you should probably choose Brussels. Before midnight you can visit some famous places, such as the Atomium ot the Manneken Pis. At night, you can go to one of many parties in the city.

6. Reykjavik, Iceland

Reykjavik doesn’t offer official city sponsored fireworks or events. But that doesn’t mean, you can’t enjoy New Year’s Eve there. People of Reykjavik spend a lot of money to entertain themselves, so you can join them and have a lot of fun.

7. Dubrovnik, Croatia

Croatia is a great place for summer vacations but you can visit it also in winter and join the New Year’s Eve celebrations. You should choose the city Dubrovnik because the most famous Croatian artists come there and entertain you the whole last day of the year.

8. Vienna, Austria

Vienna in winter is really beautiful. And when you combine the scenery with the New Year’s Eve celebration, it’s even more amazing. You can choose between two places, where you should be at midnight – City Hall Square or the Prater.

9. Rome, Italy

Rome is one of the most romantic places, where you can celebrate New Year’s Eve. You can feel the historic background almost everywhere, beautiful lights and an amazing firework at midnight, that’s Rome.

10. Prague, Czech Republic

Every year Prague provides beautiful fireworks and you should not miss it. The best view is from Letná Gardens or bridges across the Vltava river. You can also enjoy a lot of fun during the day, so give Prague a chance.

Definice

look forward (to) – expect or await
spectacular – impressive or sensational
prepare – To make ready beforehand for a specific purpose
adventure – An unusual or exciting experience
firework – a pyrotechnic display
experience – something personally lived through or encountered
deck – a platform extending horizontally from one side of a ship to the other
performance – an entertainment presented before an audience
entertain – to provide amusement
scenery – the appearance of a place
miss – to fail to see, hear, understand, or perceive

Slovíčka

Look forward (to) – těšit se (na)
Spectacular – pozoruhodný
Adventure – dobrodružství
Firework – ohňostroj
Experience – zážitek
Deck – paluba
Performance – vystoupení
Entertain – zabavit
Scenery – scenérie
Miss – nechat si ujít

Překlad

V roce je minimálně jeden den, kdy byste neměli být sami. A je jím silvestr. Měli byste být někde se svými přáteli nebo rodinou a oslavovat minulost a těšit se na budoucnost. Nemusíte být doma, můžete jít na party a o půlnoci jít do centra města sledovat pozoruhodný ohňostroj, který město připravuje pro lidi.

1. Madeira, Portugalsko

Pokud máte rádi dobrodružství, můžete si vybrat pro vaše silvestrovské oslavy portugalský ostrov Madeira. Můžete sledovat nejrozsáhlejší ohňostroje na světě, takže je to opravdu nezapomenutelný zážitek. Ideální místo, kde být o půlnoci, je paluba vaší výletní lodi nebo ve funchalském přístavu.

2. Berlín, Německo

Berlin nezní příliš zajímavě, ale poslední den v roce je úžasný taktéž v německém hlavním městě. Celý den tam jsou laserové show, party stany a živá vystoupení a o půlnoci u Braniborské brány může téměř milion lidí sledovat úchvatný ohňostroj.

3. Paříž, Francie

Pro zamilované páry je nejlepší místo ke strávení silvestra hlavní město Francie – Paříž. Eiffelova věž je ještě lepší s pozadím ohňostrojů. Show můžete sledovat také z lodi a poslouchat živý orchestr, další skvělý zážitek.

4. Londýn, Anglie

Neuvěřitelnou podívanou silvestrovských oslav nabízí Londýn. Londýnský Sky Bar je tím pravým místem, pokud nechcete o nic přijít. Můžete totiž od vašeho jídelního stolu se sklenkou šampaňského v ruce vidět úplně všude.

5. Brusel, Belgie

Pokud si chcete užít při oslavách silvestra hodně zábavy, měli byste si nejspíše vybrat Brusel. Před půlnocí můžete navštívit některá známá místa, jako Atomium nebo Čurajícího chlapečka. V noci můžete jít na některou z mnoha party ve městě.

6. Reykjavík

Reykjavík nenabízí ohňostroje nebo události oficiálně sponzorované městem. Ale to neznamená, že si tam nemůžete užít silvestr. Obyvatelé Reykjavíku utrácí spoustu peněz, aby se zabavili, takže se k nim můžete přidat a užít si spoustu zábavy.

7. Reykjavík, Island

Chorvatsko je skvělým místem pro letní dovolené, ale můžete jej navštívit také v zimě a přidat se tak k silvestrovským oslavám. Měli byste si vybrat město Dubrovník, protože se tam sjíždějí nejznámější chorvatští umělci a zabaví vás po celý poslední den v roce.

8. Vídeň, Rakousko

Vídeň je v zimě opravdu krásná. A když spojíte její scenérii s oslavou silvestra, je ještě úžasnější. Můžete si vybrat mezi dvěma místy, kde byste měli o půlnoci být – Radniční náměstí nebo Prátr.

9. Řím, Itálie

Řím je jedno z nejromantičtějších míst kde můžete oslavit silvestr. Můžete tam cítit historické pozadí města, k tomu krásná světla a úžasný ohňostroj o půlnoci, to je Řím.

10. Praha, Česká republika

Praha připravuje každý rok krásné ohňostroje a vy byste si to neměli nechat ujít. Nejlepší výhled je z letenských zahrad nebo mostů vedoucí přes řeku Vltavu. Během dne si také můžete užít spoustu zábavy, tak dejte Praze šanci.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.