introduce – představit
exhibition – přehlídka
base – založit
protection – ochrana
advantage – výhoda
sharing – sdílení
squad – družstvo
gather – sbírat
supply – zdroj
affect – ovlivnit

  1. What is supposed to be the main improvement of the Future Soldier Vision?
  2. Are there any disadvantages of the new soldier concept?

The biggest advantage of the concept is sharing information between all squad members.

There are still new technologies that we can use in everyday life, but we can also use them another way. Every new war brings new technologies. And the British army wants to be ready too, so they have a new concept for the year 2025 and it’s called Future Soldier Vision. We have here some information about this new concept.

This year the Future Soldier Vision concept was introduced at the Defence and Security Equipment International exhibition in London. And the British Ministry of Defence took a close look at it and said that they can imagine this concept in a real war, so the work on Future Soldier Vision continues. It is developed by the Defence Science and Technology Laboratory and the concept is based on today’s commercial and military technology.

The Future Soldier Vision combines new technologies and great protection for soldiers. The biggest advantage is sharing information between all squad members.

Here is in the main role the helmet. It not only has a protetic function, but it also gathers useful information and give it to the soldier and his mates. It has its own power supply and many sensors.

The ears are covered with headphones that improve communication and don’t affect the soldier’s hearing. The glasses are also not normal, they have special functions and a display in front of the soldier’s eyes.

The body armour has flexible shoulder pads, integrated power supply and many connectors, so the soldier can use all functions wherever he is.

Koncepce vojáka budoucnosti

Stále přibývají nové technologie, které můžeme využít v každodenním životě, ale můžeme je využít i jinými způsoby. Každá nová válka přináší nové technologie. A britská armáda chce být také připravena, takže má nový koncept pro rok 2025 a je nazván Future Soldier Vision. O tomto novém konceptu zde máme také pár informací.

Tento rok byl koncept Future Soldier Vision představen na přehlídce obranné a bezpečnostní techniky v Londýně. A britský ministr obrany se na něj zblízka podíval a řekl, že si dokáže tento koncept představit v reálné válce, takže práce na Future Soldier Vision pokračuje. Je vyvíjen laboratoří obranné vědy a technologie a koncept je založen na dnešní komerční a vojenské technologii.

Future Soldier Vision kombinuje nové technologie a skvělou ochranu pro vojáky. Největší výhoda je sdílení informací mezi všemi členy družstva.

Tady je v hlavní roli helma. Nemá pouze ochrannou funkci, ale také sbírá užitečné informace a dává je vojákovi a jeho kolegům. Má vlastní zdroj napájení a spoustu senzorů.

Uši jsou zakryty sluchátky, která zlepšují komunikaci a nijak neovlivňují vojákův sluch. Brýle také nejsou normální, mají speciální funkce a displej před vojákovýma očima.

Brnění na těle má flexibilní ramenní vycpávky, integrovaný zdroj napájení a mnoho konektorů, takže voják může využít všechny funkce ať už je kdekoliv.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.