Argue – hádat se
Involve – obnášet/angažovaný
Sight – pohled/spatření
Worth – mít hodnotu/ stát něco
Furious – vzteklý/zuřivý
Drop – spadnout/ klesnout
Honest – upřímný/čestný
Ferocious – divoký/zběsilý
Credit – uznání/zásluha

  1. What does Ronda Rousey think of boxing?
  2. What is the main theme of the message?

Then she continued with another statement, that boxing is a sweet science with strict rules. She also added, that she respects this sport and its rules very much and is trying to improve every day at it.

There is a verbal fight between Ronda Rousey and Floyd Mayweather Jr. These two have been arguing for some time already and since their first verbal jabs, many fans and people who are involved in fighting sports would think, that Rousey is ready to pummel Mayweather at first sight, if those two meet someday.

Mayweather said to a sports newspaper, that Ronda is not worth his time, because of how small her paychecks are. And Rousey countered with her typical furious statement: „In no-rules fight, I believe I can beat anyone on this planet“. Many jaws dropped. Then she continued with another statement, that boxing is a sweet science with strict rules. She also added, that she respects this sport and its rules very much and is trying to improve every day at it. But in a rule less fight? You know her honest answer.

Mayweather is well known for using every technical advantage for his ultra defensive style of boxing. And to be honest, we can imagine he would not last long in rule less fight against ferocious Rousey.

But on other hand she also gave some credit to Mayweather. In her own way. She said that Floyd is one of the best boxers of all time and he would definitely beat her in boxing match, but she is not going into „matches“, she fights for living.

What a badass.

Ronda Rousey vs. Floyd Mayweather Jr.

Mezi Rondou Rousey a Floydem Mayweatherem Jr. je ústní souboj. Tito dva už se nějakou dobu hádají a od jejich prvních verbálních útoků, si mnoho fanoušků a lidí, kteří se pohybují v bojových sportech myslí, že Ronda je připravená trefit Mayweathera pří první příležitosti, když se někdy potkají.

Mayweather pro jedny sportovní noviny prohlásil, že Ronda není hodna jeho času, protože má příliš malé honoráře za souboje. A Rousey kontrovala s jejím typickým zuřivým prohlášením.
„Já věřím, že porazím kohokoliv na této planetě v zápase bez pravidel.“ Spadlo hodně čelistí. Dále pokračovala s dalším prohlášením, že box je úžasná věda se striktními pravidly. Dodala, že tento sport a jeho pravidla velmi respektuje a snaží se v něm každý den zlepšovat. Ale v souboji bez pravidel? Její upřímnou odpověď znáte.

Mayweahter je velmi známý pro používání každé technické výhody pro jeho ultra defenzivní styl boxování. A popravdě, umíme si představit, že by nevydržel moc dlouho v souboji bez pravidel proti zběsilé Rousey.

Rousey měla na druhou stranu i pár slov uznání pro Mayweathera. Jejím vlastním způsobem. Řekla, že FLoyd je jeden z nejlepších boxerů všech dob a že by jí určitě porazil v zápase v boxu, ale ona si nedomlouvá „zápasy“, ona bojem žije.

Jaká to drsňačka.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.