blame – obvinit
disappoint – zklamat
drag – přinutit, vytáhnout
forgiveness – odpuštění, prominutí
crawl – lézt, plazit se
higher law – vyšší zákon

  1. What would U2 like to say by this song?
  2. Is it a love song?

U2 is an Irish rock band. They became famous in 1976. Bono is the lead singer of the band (Paul David Hewson). It is one of the most popular bands in the world. The members of the band are very active. The members of the band are very active, mainly Bono who supports human rights.

The last song of this set is a very famous song from U2 – One. Listen the romantic song and learn Eanglish with us. You will be surprised how easy it is. Sing, read and learn. For more songs click here.

Is it getting better,
or do you feel the same?
Will it make it easier on you,
now you got someone to blame?
You say one love, one life,
when it’s one need in the night.
One love, we get to share it
Leaves you baby if you don’t care for it.

Did I disappoint you
or leave a bad taste in your mouth?
You act like you never had love
and you want me to go without.
Well, it’s too late tonight
to drag the past out into the light.
We’re one, but we’re not the same.
We get to carry each other,
carry each other… one

Have you come here for forgiveness?
Have you come to raise the dead?
Have you come here to play Jesus
to the lepers in your head?
Did I ask too much, more than a lot?
You gave me nothing, now it’s all I got.
We’re one, but we’re not the same.
Well, we hurt each other, then we do it again.

You say love is a temple, love a higher law
Love is a temple, love the higher law.
You ask me to enter, but then you make me crawl
And I can’t be holding on to what you got, when all you got is hurt.

One love, one blood, one life,
you got to do what you should.
One life with each other: sisters, brothers.
One life, but we’re not the same.
We get to carry each other, carry each other.
One, one.

Už se to lepší,
nebo se cítíš pořád stejně?
Bude to pro tebe jednodušší,
teď, když už máš koho obviňovat?
Říkáš jedna láska, jeden život,
když je v noci jeden v nouzi.
Jedna láska, musíme ji sdílet
Opouští tě, baby, když se o ni nestaráš.

Zklamal jsem tě
nebo nechal pachuť v tvých ústech?
Chováš se, jako bys nikdy neměla lásku
a chceš, abych se bez ní obešel.
No, dnes večer je příliš pozdě
vytahovat minulost na světlo.
Jsme jedno, i když se lišíme.
Musíme nést jeden druhého.
Opři se o mě a já o tebe.

Přišla jsi pro odpuštění?
Přišla jsi křísit mrtvé?
Přišla jsi hrát Ježíše
Vyděděnce v tvé hlavě?
Žádal jsem toho moc, víc než dost?
Nic jsi mi nedala, teď je to vše, co mám.
Jsme jedno, ale nejsme stejní.
Jo, zraníme se navzájem a pak to uděláme znovu.

Říkáš láska je chrám, láska vyšší zákon
Láska je chrám, láska, ten nejvyšší zákon.
Pozveš mě dál, ale pak mě přinutíš plazit se
A já nemůžu vydržet v tom, co máš, že všechno co máš je bolest.

Jedna láska, jedna krev, jeden život,
Dělej, co bys měla.
Jeden život spolu navzájem: sestry, bratři
Jeden život, i když se lišíme.
Opři se o mě, a já o tebe.
Jeden, jeden.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.