granted – udělený
misuse – zneužít
accommodate – pojmout, mít kapacitu
suggest – navrhnout
wildlife – divoká příroda
mammal – savec

  1. What are some of the activities that visitors might enjoy at Yosemite National Park?
  2. What can you see at Yosemite National Park?

The best way to get to Yosemite National Park is by car. You can do a four-day trip and also visit Death Valley National Park where you can find a beautiful desert.

This article is about the natural wonder and a bit of history of the Yosemite National Park. This article highlights the natural wonder as well as the adventure that awaits any visitors. Included is a very brief history of the creation of the park.

Yosemite National Park is one of the oldest nature preserves in the United States of America. Yosemite was granted protection from further settlement and exploitation in 1864, when President Abraham Lincoln signed the Yosemite Grant into law. In the beginning, the park was under the control of the state of California. Some shops and hotels were built and the area was leased for grazing and logging. Naturalist John Muir moved into the valley and began to speak out about the misuse and abuse of the natural resources. President Theodore Roosevelt went on a camping trip with Muir in 1903 and was convinced that the park should be saved. So in June 1906 Roosevelt signed a bill that made Yosemite a national park, forever preserving the rich natural heritage for future generations.

There are so many things to see and do within Yosemite National Park. Among the many physical activities are camping, hiking, and rock climbing. The park has more than 1500 campsites available throughout, with the capacity to accommodate 9300 peoples. With many miles of hiking trails available, one could spend days exploring the vast wilderness. If you get tired from all of the walking, horse rides are offered. One of the best ways to enjoy the amazing views is from horseback.

Of these amazing views that can be seen, some are truly spectacular. Yosemite Falls are the highest waterfalls located in North America. It is suggested that the falls be seen in the springtime of the year, as this is when the snow melt is at its peak. Although, it is also an awesome view in the fall when the colors of the foliage are at their most vibrant. The rock formations are also a sight to behold. The Yosemite Valley is filled with massive granite plutons. El Capitan is the tallest granite monolith in the world. It is a favorite amongst rock climbers. Another of the natural wonders is the forest of giant Sequoia trees. Found nowhere else in the world the giant redwood trees are some of the oldest living organisms in the world. Some of the giant Sequoias have been found to be over 3000 years old.

The park also is home to many different species of animals. Over 400 species of wildlife can be found within the limits of the park. Fox, mule deer, and black bear are mammals that are frequently seen. Many different types of birds can also be found in the park, although many of these species are migratory. This means that bird watching is seasonal. But with any luck park visitors may get a chance to see a California spotted owl.

Yosemitský národní park je jeden z nejstarších přírodních rezervací ve Spojených státech amerických. Yosemitskému parku byla poskytnuta ochrana před dalším využitím pro osidlování v roce 1864, kdy president Abraham Lincoln vepsal Yosemitský grant do práva. Z počátku byl park pod kontrolou státu Kalifornie. Byly zde vystavěny obchody a hotely a tato oblast byla pronajata pro účely pastevectví a lesnictví. Přírodovědec John Muir se přestěhoval do údolí a začal mluvit o nesprávném využívání a zneužívání přírodních zdrojů. President Theodor Roosevelt jel kempovat s Muirtem roku 1903 a byl přesvědčen, že park by měl být zachráněn. Takže v červnu roku 1906 Roosevelt podepsal návrh zákona, který stanovil Yosemite národním parkem, navždy zachovává bohaté přírodní dědictví pro další generace.

V Yosemitském národním parku je mnoho věcí co vidět a dělat. Mezi  pohybovými aktivitami je kempování, lezení a horolezectví. Park má více než 1500 míst pro kempování s kapacitou pro 9300 lidí. K dispozici je mnoho mílí lezeckých tras, kde člověk může trávit dny zkoumáním obrovské divočiny. Když se ze vší té chůze unavíte, nabízí se jízda na koni. Nejlepší cesta je úžasný pohled z hřbetu koně.

Z těchto úžasných pohledů, které můžete vidět, jsou některé opravdu velkolepé. Yosemitské vodopády jsou největšími vodními vodopády nacházející se v Severní Americe. Doporučuje se vidět vodopády v letním období, kdy je sníh roztátý a zůstává jen na vrcholu. I když skvělý pohled je také na podzim, kdy jsou barvy listů nejzářivější. Na skalní útesy je také radost pohledět. Yosemitské území je vyplněno masivním žulovým plutonem. El Capitan je největší žulový monolit na světě. Je velice oblíbený mezi horolezci. Dalším nádherným přírodním úkazem jsou obrovské stromy Sekvoja. Nenajdete je nikde na světe, obrovské červené stromy jsou nejstarším žijícím organismem na světe. Některé z obrovských Sekvojí byly nalezeny více než před 3000 lety.

Park je zároveň domovem různých druhů zvířat. Přes 400 různých volně žijících živočichů lze nalézt v prostředí parku. Liška, jelenec ušatý, medvěd černý jsou savci, které lze často spatřit. V parku můžete také spatřit mnoho odlišných ptáků, ačkoliv mnoho z těchto ptáků jsou ptáci stěhovaví. To znamená, že pozorování ptáků záleží na sezóně. S trochou štěstí mohou návštěvníci dostat šanci vidět Kalifornskou sovu.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.