Osobní zájmena (Personal Pronouns)

  0
  16654

  Osobní zájmena jsou krátká slovíčka, která používáme k označení lidí, věcí nebo skutečností. Jsou důležitou součástí slovní zásoby, a proto se ve škole vyučují hned prvním rokem. Rozdělujeme je na dvě skupiny:

  • Osobní zájmena podmětná
  • Osobní zájmena předmětná

  1 Osobní zájmena podmětná (Subjective Pronouns)

  V angličtině je osobních zájmen o něco méně než v češtině:

  SingularJednotné číslo
  I
  youty
  heon
  sheona
  itono

  PluralMnožné číslo
  wemy
  youvy
  theyoni, ony, ona

  Osobní zájmena podmětná zastupují v angličtině, stejně jako v češtině, ve větě podmět, například: Peter has two dogs. He likes them. (Petr má dva psy. (On) je má rád.) Pojďme se teď podívat na jednotlivá osobní zájmena podrobněji:

  I (já)

  Osobní zájmeno I píšeme v angličtině vždy s velkým písmenem:

  • I think I speak English well. (Myslím si, že mluvím dobře anglicky.)

  You (ty)

  Protože angličtina nerozlišuje tykání a vykání, můžeme slovíčkem YOU označit jak kamaráda, tak i člověka, kterému bychom v češtině vykali. Toto osobní zájmeno se užívá pro mužský, ženský i střední rod:

  • You are very kind! (Jsi moc hodný/ jsi moc hodná + jste moc hodný/ jste moc hodná)

  He (on), she (ona), it (ono)

  • He is tired. (On je unavený.)
  • She is happy. (Ona je šťastná.)
  • It is interesting. (Je to zajímavé.)

  V angličtině používáme zájmeno HE a SHE pro osoby a IT pro ne-osoby (neživotná podstatná jména, mezi která řadíme i zvířata). Představme si například, že někomu chceme říci, že máme velký dům. V češtině je to TEN dům, ale v angličtině ho neoznačíme zájmenem HE, ale IT (dům není osoba):

  • This is our house. It (he) is big.
   To je náš dům. (On) je velký.

  To samé platí, když chceme říci, že máme velkou zahradu. V češtině je TA zahrada, ale v angličtině se opět označuje zájmenem IT, protože se nejedná o nikoho živého. Další příklady:

  • Mluvíme o domě: It (the house) is interesting!
   (Ten dům) Je zajímavý!
  • Mluvíme o Petrovi: He (Peter) is interesting!
   (Petr) Je zajímavý!
  • Mluvíme o zahradě: It (the garden) is interesting!
   (Ta zahrada) Je zajímavá!
  • Mluvíme o Emě: She (Emma) is interesting!
   (Emma) Je zajímavá!

  We (my)

  • We are ready. (Jsme připraveni.)

  You (vy)

  Zájmeno YOU používáme i pro množné číslo s významem „vy“.

  • You are so lazy! (Vy jste tak líní!)

  Tuto větu bychom mohli přeložit i jako Ty jsi tak líný nebo také jako Vy jste tak líný – pokud bychom vykali, záleží vždy na kontextu.

  They (oni, ony, ona)

  Protože v angličtině u tohoto zájmena nerozlišujeme, zda se jedná o ženský, mužský nebo střední rod, následující větu můžeme přeložit třemi způsoby podle kontextu:

  • They are friendly. (Oni jsou přátelští/ Ony jsou přátelské/ Ona jsou přátelská)

  2 Osobní zájmena předmětná (objective pronouns)

  Předmětná zájmena, stejně jako v češtině, zastupují v angličtině předmět. Ve větě je najdeme buď za slovesem, nebo za předložkou:

  • I asked her. (Zeptal jsem se jí.)
  • He wants to come with us. (Chce jít s námi.)

  V následující tabulce se můžete podívat na seznam předmětných zájmen a jejich užití ve větě. Pro přehlednost jsme vám do levého sloupce přidali i osobní zájmena z předchozí podkapitoly:

  Osobní zájmenoPředmětné zájmeno
  Ime
  Youyou
  hehim
  sheher
  itit
  weus
  youyou
  theythem

  Zde si ukážeme, jak tato zájmena používáme ve větách:

  Can you help me? (Můžeš mi pomoci?)
  Can I go with you? (Můžu jít s tebou/s vámi?)
  I didn’t see him. (Neviděl jsem ho.)
  Do you know her? (Znáš ji?)
  I would like to see it. (Rád bych to viděl.)
  They will join us. (Přidají se k nám.)
  I have a message for you. (Mám pro vás zprávu.)
  Do you often talk to them? (Mluvíš s nimi často?)

  Předchozí článekUkazovací zájmena (Demonstrative Pronouns)
  Další článekŘadové číslovky (Ordinal Numerals)
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".