Motivační dopisy (les lettres de motivation) se společně se životopisy posílají do firem při žádosti o pracovní místo a jejich roli bychom neměli podceňovat. Kromě informací o pracovních postech a vzdělání se zde projeví také to, jaký máte písemný projev a jak dokážete prezentovat sami sebe.

Pro to, aby váš dopis mezi dopisy ostatních kandidátů uspěl, musíte dodržovat určité zásady. Samozřejmostí je správný pravopis a správná interpunkce. Dále nezapomeňte zdůraznit, proč máte zájem zrovna o tuto pracovní pozici a proč byste byli dobrým přínosem. Nepřepisujte životopis. Zaměřte se jen na to, co přímo souvisí s pracovní pozicí, kterou chcete vykonávat. Snažte být konkrétní a vše podkládejte informacemi, naprostá upřímnost je samozřejmostí.

1Struktura dopisů ve francouzštině

  • do pravého horní rohu napište město, ve kterém dopis píšete, a datum

Prague, le 22 août 2016 – Praha, 22. srpna 2016

  • do levého horního roku napište vaše osobní údaje

prénom et NOM (křestní jméno a PŘÍJMENÍ): Kristýna PRCHALOVÁ
adresse postale (bydliště): rue de Sluneční 238, Prague, 525 78, La République tchèque
numéro de téléphone (telefonní číslo): + 420 608 438 787
adresse électronique (e-mailová adresa): prchalova.k@gmail.com

  • na pravou stranu napište adresu instituce, kde byste chtěli pracovat

nom de l’institution (jméno instituce): École secondaire Pierre-Augustin Canon de Beaumarchais adresse de l’institution (adresa instituce): 14, rue Jeanne-d‘Arc 75007, Paris

***číslo popisné se ve francouzštině píše před název ulice a oddělujeme jej čárkou, poštovní směrovací číslo zase píšeme před název města

vždy je výhodné zjistit si předem, komu přesně náš dopis adresujeme, a přímo jej v dopise oslovit à l’attention de (komu je dopis určen): Madame Francesca Rouge (jméno osoby) directrice du département de langues étrangères – ředitelka oddělení cizích jazyků (pozice osoby) objekt (předmět): candidature à un poste d’enseignant d’anglais – kandidatura na místo vyučující anglického jazyka

2Oslovení

použijte oslovení pán – Monsieur / paní – Madame (oslovení slečna – Madedemoiselle se vyhněte), za které napíšete s určitým členem jejich pracovní pozici k oslovení nepřidávejte žádné přídavné jméno typu cher – drahý / chère drahá

Monsieur le directeur Pane řediteli
Madame la directrice Paní ředitelko
Monsieur le manageur Pane manažere
Madame la manageuse Paní manažerko
Monsieur l’assistant Pane asistente
Madame l’assistant Paní asistentko

3PRVNÍ ODSTAVEC – PREMIER PARAGRAPHE

Zde sdělte, jak jste se o místu dozvěděli a proč jste si jej vybrali.
Pôle Emploi webová stránka, kde jsou uveřejněny volné pracovní pozice
l’annonce inzerát
être intéressé(e) par být zaujutý / zaujutá něčím
retenir l’attention zachytit pozornost
J’ai toutes les qualités qui sont demandées. Mám vše, co vyžadujete.
Je suis convaincu que vous offrez les meilleurs conditions pour vos employés. Jsem přesvědčený, že vašim zaměstnanců.
Je suis très motivé par l’annonce. Jsem velmi „motivovaný“ vaším inzerátem.
(francouzština přídavné jméno motivé používá i ve významu zaujatý)

4DRUHÝ ODSTAVEC – DEUXIÈME PARAGRAPHE

Popis pracovního místa, které je náplní nejbližší pracovnímu místu, o které žádáte, důraz na náplň práce a schopnosti, které v ní můžete rozvíjet, vlastnosti, které by se mohly hodit k vykonávání práce.

J’occupe actuellement un poste de… –
l’expérience a permis de développer…
tento zážitek mi umožnil rozvinout…
les compétences schopnosti
J’ai l’habiture de pratiquer… Jsem zvyklý vykonávat…Je suis sûr de pouvoir exercer le travail parce que .Jsem si jistý, že budu schopen vykonávat tuto práci, jelikož… .Je voudrais souligner ma maîtrise… Chtěl bych se zdokonalit v…

5TŘETÍ ODSTAVEC – TROISIÈME PARAGRAPHE

Třetí odstavec by měl obsahovat opětovné a o něco hlubší zdůvodnění toho, proč jste si vybrali zrovna tuto firmu. Zároveň firmu a inzerát trochu „pochvalte“ – použijte fráze, že očekáváte velký zájem o tuto pracovní pozici, ale zároveň doufáte, že si vyberou právě vás.

Chacun voudrait travailler dans votre entreprise. Ve vaší firmě by chtěl pracovat každá.
Je suppose que beaucoup de gens répondent à votre annonce.
Votre entreprise est idéale pour ceux qui veulent se développer. Vaše firma je ideální pro ty, co se chtějí zdokonalovat.

6ZDVOŘILOSTNÍ OSLOVENÍ – LES FORMULES DE POLITESSE

Na úplný závěr dopisu se hodí napsat zdvořilostní oslovení. Podívejte se na příklady.
Je remercie par avance du temps et de l’intérêt que vous porterez à cette lettre.
Předem vám děkuji za zájem a čas, který věnujete tomuto dopisu.
Veuillez agréer, Monsieur / Madame, mes salutations distinguées.
Přijměte, pane / paní, mé úctivé pozdravy.
Cordialement
Se srdečným pozdravem

Máte vlastní zkušenosti s psaním motivačních dopisů ve francouzštině? Napište nám do diskuze Vaše doporučení, zkušenosti či dotazy.

Předchozí článekFráze pro telefonování
Další článekPodstatná jména v němčině
Věra Tauchmanová
Anglický a francouzský jazyk vystudovala na pedagogické fakultě, zároveň studuje i mediální studia. Je ráda, že v SoGood Languages může propojit obě svá zaměření. Již několik let se věnuje individuální i skupinové výuce anglického a francouzského jazyka u různých věkových kategorií. Cizí jazyky a poznávání cizích kultury se staly její celoživotní zálibou.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.