Němčina má tři pomocná slovesa – haben (mít), sein (být) a werden (stát se). Jsou nutná pro vytvoření složených slovesných tvarů (viz níže).
Krom toho jsou také slovesy plnovýznamovými, lze je tedy použít ve větě samostatně.

Slovesa haben, sein a werden se časují nepravidelně.

1Sloveso HABEN (mít)

Časování v přítomném čase:

Osobajednotné číslomnožné číslo
1. ich habewir haben
2. du hastihr habt
3. er, sie, es hatsie, Sie haben

Další tvary slovesa (pro 1. osobu jednotného čísla): 
préteritumich hatte
perfektumich habe gehabt
plusquamperfektumich hatte gehabt
budoucí časich werde haben

Použití slovesa:

 • mít, vlastnit – Wir haben eine kleine Katze. (Máme malou kočku.)
 • haben + infinitiv s zu = mít povinnost – Ich habe heute viel zu tun. (Mám dnes moc práce.)
 • pomocné sloveso při tvoření perfekta (složený minulý čas) – Wir haben ein neues Auto gekauft. (Koupili jsme nové auto.)
 • pomocné sloveso při tvoření plusquamperfekta (předminulý čas) – Ich hatte bezahlt und fuhr nach Hause. (Zaplatil jsem a jel domů.)

2Sloveso SEIN (být)

Časování v přítomném čase:

Osobajednotné číslomnožné číslo
1.ich binwir sind
2.du bistihr seid
3.er, sie, es istsie, Sie sind

Další tvary slovesa (pro 1. osobu jednotného čísla): 
préteritumich war
perfektumich bin gewesen
plusquamperfektumich war gewesen
budoucí časich werde sein

Použití slovesa:

 • být – Sie ist immer krank. (Je stále nemocná.)
 • sein + infinitiv s zu = něco je nutno nebo možno udělat – Es ist in jedem Geschäft zu kaufen. (Dá se to/lze to koupit v každém obchodě.)
 • pomocné sloveso při tvoření perfekta (složený minulý čas) – Sie sind nach Deutschland abgefahren. (Odjeli do Německa.)
 • pomocné sloveso při tvoření plusquamperfekta (předminulý čas) – Nachdem sie aus Deutschland zurückgekommen waren, besuchten sie uns. (Poté, co se vrátili z Německa, navštívili nás.)
 • pomocné sloveso při tvoření trpného rodu – Unser Haus ist endlich gebaut. (Náš dům je konečně postaven.)

3Sloveso WERDEN (stát se)

Osobajednotné číslomnožné číslo
1. ich werdewir werden
2. du wirstihr werdet
3. er, sie, es wirdsie, Sie werden

Další tvary slovesa (pro 1. osobu jednotného čísla): 
préteritumich wurde
perfektumich bin geworden
plusquamperfektumich war geworden
budoucí časich werde werden

Použití slovesa:

 • stát se, stávat se – Sie wird Ärztin. (Stane se lékařkou.)
 • ve spojení s přídavným jménem = stát se jakým – Sie wird rot. (Zčervená.)
 • pomocné sloveso při tvoření budoucího času (Futur I) – Im Sommer werden sie ans Meer fahren. (V létě pojedou k moři.)
 • pomocné sloveso při tvoření druhého budoucího času (Futur II) – Er wird krank gewesen sein. (Byl asi nemocen.)
 • pomocné sloveso při tvoření trpného rodu – Unser Haus wird noch gebaut. (Náš dům se ještě staví.)
Předchozí článekPředložky se 3. a 4. pádem
Další článekSlovesa v němčině
Dagmar Jašková
Dagmar je jazyková lektorka a koučka. Svým studentům se při výuce snaží ukázat, že zvládnout němčinu je vlastně hračka. Chce to jen trochu píle, pochopit systém a odhodit zábrany. Promluvit s chybou je rozhodně lepší než nemluvit vůbec. Během koučovacích rozhovorů pomáhá svým klientům odkrýt jejich vlastní potenciál nejen v rámci jazykových dovedností, ale i v oblasti osobní a kariérní.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.