Imperfektum (l’imparfait) je vedle minulého času prostého druhým způsobem vyjádření minulosti ve francouzštině. V porovnání s minulým časem prostým je jeho tvoření jednodušší, jelikož k jeho vytvoření není potřeba žádné pomocné sloveso – slovesa v imperfektu mají pouze svoji specifickou koncovku. Při výčtu situací, kdy používáme imperfektum, se nevyhneme srovnání s minulým časem prostým. Rozlišování těchto dvou způsobů vyjádření minulosti může totiž občas způsobit komplikace i zkušenějším uživatelům francouzštiny.

1Tvoření slovesných tvarů

Imperfektum má pro každou osobu následující koncovky:
je: -ais,
tu: -ais,
il / elle / on: -ait,
nous: -ions,
vous: -iez,
ils / elles: -aient.
Tyto koncovky přidáváme ke tvaru slovesa 1. osoby množného čísla v přítomném čase po odtržení koncovky -ons – tak získáváme kořen pro imperfektum. Za kořen pro imperfektum pojíme výše zmiňované koncovky.

sortir (procházet se) – nous sortons – kořen pro imperfektum je sort
étudier (studovat) – nous étudions – kořen pro imperfektum je étudi
vouloir (chtít) – nous voulons – kořen pro imperfektum je voul

sortirprocházet se
je sortais já se procházel
tu sortais ty ses procházel
il sortait on se procházel
elle sortait ona se procházela
on sortait se procházelo
nous sortions my jsme se procházeli
vous sortiez vy jste se procházeli
ils sortaient oni se procházeli
elles sortaient ony se procházeli

étudier studovat
j’étudiaisjá studoval
tu étudiais ty jsi studoval
il étudiait on studoval
elle étudiait ona studovala
on étudiait studovalo se
nous étudiions my jsme studovali
vous étudiiez vy jste studovali
ils étudiaient oni studovali
elles étudiaient ony studovaly

vouloir chtít
je voulais já chtěl
tu voulais ty jsi chtěl
il voulait on chtěl
elle voulait ona chtěla
on voulait chtělo se
nous voulions my jsme chtěli
vous vouliez vy jste chtěli
ils voulaient oni chtěli
elles voulaient ony chtěly

2Použití

Imperfektum používáme pro popis dlouhodoběji trvajícího děje a popisu událostí, které probíhaly v minulosti.

Au Moyen Âge, on étudiait la langue latine aux universités. Ve středověku se na univerzitách studovala latina.
Je passais mon adolescence à Lyon. Své dospívání jsem strávila v Lyonu.
En juin et juillet 2002 mes parents voyageaient, se reposaient et lisaient des livres. V červnu a červenci 2002 moji rodiče cestovali, odpočívali a četli knihy.

3Rozlišení PASSÉ COMPOSÉ a IMPARFAIT

To, kde se používá passé composé a kde imparfait, se nejsnadněji určí podle toho, zda je sloveso dokonavé nebo nedokonavé. Když je sloveso nedokonavé, tak musí budoucí čas vytvořit pomocí slovesa budu (např. budu plavat). Když je sloveso dokonavé, tak se budoucí čas tvoří bez pomocného slovesa budu (např. zaplavu). Pokud je sloveso nedokonavé, při vyjádření minulosti používáme imparfait. Pokud je dokonavé, používáme passé composé. Zároveň platí, že pokud činnost trvala kratší dobu, používáme passé composé, a pokud delší dobu, tak používáme imparfait.
Podívejte se na příklady.

Je lisais beaucoup quand j’étudiais au lycée. Když jsem studovala na gymnáziu, hodně jsem četla. (nedokonavá slovesa)
Il est venu très tard et sans son dévoir. Přijel velmi pozdě a bez svého úkolu. (dokonavé sloveso)
Vous avez regardé un film hier matin. Včera dopoledne jste se dívali na film. (dokonavé sloveso, ale činnost trvala kratší dobu, tudíž zde upřednostníme passé composé)

Zapojte se do diskuze a podělte se s námi o Vaše zkušenosti s francouzskou gramatikou.

Předchozí článekMinulý čas složený
Další článekPřivlastňování
Věra Tauchmanová
Anglický a francouzský jazyk vystudovala na pedagogické fakultě, zároveň studuje i mediální studia. Je ráda, že v SoGood Languages může propojit obě svá zaměření. Již několik let se věnuje individuální i skupinové výuce anglického a francouzského jazyka u různých věkových kategorií. Cizí jazyky a poznávání cizích kultury se staly její celoživotní zálibou.

2 Komentáře

 1. Dobrý den, děkuji moc za skvělý článek. Je to tam vše moc hezky vysvětlené, ale v jedné větě máte tohle: „Pokud je sloveso nedokonavé, při vyjádření minulosti používáme imparfait. Pokud je nedokonavé, používáme passé composé.“
  Jak to tedy je? Když je sloveso dokonavé používáme passé composé a když je nedokonavé používáme imparfait? Nebo naopak?
  Děkuji moc za odpověď!
  S pozdravem
  Marta N.

  • Marto, děkujeme za Váš komentář. Článek jsme ještě trochu upravili, aby to bylo lépe srozumitelné.
   Passé composé používáme u sloves dokonavých.
   Hezký den
   Markéta, SoGood Languages

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.