Způsobová (modální) slovesa jsou taková slovesa, která se ve větě pojí většinou s infinitivem plnovýznamového slovesa. Typický je pro tato slovesa stejný způsob časování.

K této skupině sloves bývá přiřazováno také sloveso „wissen“, nikoli však proto, že je způsobovým slovesem (nevyžaduje infinitiv plnovýznamového slovesa), nýbrž proto, že má stejný způsob časování.
Dalším typům sloves v němčině věnujeme samostatné kapitoly (viz Slovesa v němčině).

Základní význam způsobových sloves: 
dürfensmět
könnenmoci, umět
mögenmít rád
müssenmuset
sollenmít povinnost
wollenchtít
+
wissenvědět

Časování způsobových sloves a slovesa wissen v přítomném čase:

► časují se nepravidelně

    ► společné znaky:

  • 1. a 3. osoba jednotného čísla má stejný tvar a je bez koncovky. POZOR! U slovesa wissen je ve všech tvarech jednotného čísla „β“ (ne ss)
  • v jednotném čísle je jiná kmenová samohláska (s výjimkou slovesa sollen!) než v infinitivu a v množném čísle
  • v množném čísle je stejná kmenová samohláska jako v infinitivu

Přehled časování způsobových sloves a slovesa wissen v přítomném čase

Osoba:DÜRFEN
smět
KÖNNEN
moci, umět
MÖGEN
mít rád
MÜSSEN
muset
SOLLEN
mít povinnost
WOLLEN
chtít
WISSEN
vědět
ichdarfkannmagmusssollwillweiβ
dudarfstkannstmagstmusstsollstwillstweiβt
er, sie, esdarfkannmagmusssollwillweiβ
wirdürfenkönnenmögenmüssensollenwollenwissen
ihrdürftkönntmögtmüsstsolltwolltwisst
sie, Siedürfenkönnenmögenmüssensollenwollenwissen

Přehled časování způsobových sloves a slovesa wissen v préteritu

► v jednotném čísle se mění kmenová samohláska, resp. ztrácí se přehláska, která je v infinitivu
► slovesa sollen a wollen přehlásku nemají, tvoří tudíž préteritum jako slabá (pravidelná) slovesa
► u slovesa mögen dochází nejen ke ztrátě přehlásky v jednotném čísle, nýbrž i ke změně souhlásky „g“ v souhlásku „ch“
► u slovesa wissen se mění kmenová samohláska „i“ v samohlásku „u“
► jinak se časování způsobových sloves v préteritu shoduje s časováním slabých sloves

Osoba:DÜRFEN
smět
KÖNNEN
moci, umět
MÖGEN
mít rád
MÜSSEN
muset
SOLLEN
mít povinnost
WOLLEN
chtít
WISSEN
vědět
ichdurftekonntemochtemusstesolltewolltewusste
dudurftestkonntestmochtestmusstestsolltestwolltestwusstest
er, sie, esdurftekonntemochtemusstesolltewolltewusste
wirdurftenkonntenmochtenmusstensolltenwolltenwussten
ihrdurftetkonntetmochtetmusstetsolltetwolltetwusstet
sie, Siedurftenkonntenmochtenmusstensolltenwolltenwussten

Přehled tvarů způsobových sloves a slovesa wissen v perfektu

V tabulce uvádíme tvar pro 1. osobu jednotného čísla

infinitivperfektum
dürfenich habe gedurft
könnenich habe gekonnt
mögenich habe gemocht
müssenich habe gemusst
sollenich habe gesollt
wollenich habe gewollt
wissenich habe gewusst

PAMATUJ:

Chceme-li použít větu se způsobovým slovesem v minulém čase, upřednostňujeme préteritní tvar.
Pokud použijeme tvar perfekta, vznikne tzv. vazba dvou infinitivů, to znamená, že obě slovesa jsou v infinitivu, přičemž nejprve stojí infinitiv slovesa plnovýznamového a za ním následuje infinitiv slovesa způsobového.

př.: Sie kann nicht kommen. Nemůže přijít.       přítomný čas
Sie konnte nicht kommen. Nemohla přijít.          préteritum
Sie hat nicht kommen können. Nemohla přijít.    perfektum

Předchozí článekSlovesa v němčině
Další článekRozkazovací způsob v němčině
Dagmar Jašková
Dagmar je jazyková lektorka a koučka. Svým studentům se při výuce snaží ukázat, že zvládnout němčinu je vlastně hračka. Chce to jen trochu píle, pochopit systém a odhodit zábrany. Promluvit s chybou je rozhodně lepší než nemluvit vůbec. Během koučovacích rozhovorů pomáhá svým klientům odkrýt jejich vlastní potenciál nejen v rámci jazykových dovedností, ale i v oblasti osobní a kariérní.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.