This is going to great movie again, were my first thoughts on The Hateful Eight. Yes, I admit, that I am fan of most of Tarantinos movies. The style of his 2012 movie Django Unchained, totally blew my mind. It was a Western genre movie, but it was different in so many ways, that in my opinion it had justified success on Oscars that year. Django won two Academy awards.
So when Tarantino announced his new movie and that it is going to be again Western, most of the people started to think, that he is able to top even himself and his Django Unchained. Especially with star cast like Samuel L. Jackson, Kurt Russell and many more.
While we do not know yet, if the movie is another success from Tarantino, the first trailer does not have the same prestige facade as Django Unchained. It is more tough and dark. Although Tarantino is going to shoot the movie on 70mm camera, which is great for wide screen, the trailer did not show any eye-popping moments. It is all about characters, their sharp knives and sharp wits, waiting for someone to make the first move. It might be „more of the same“ or it might be another original hit from Tarantino. Only time will tell.

Slovíčka

Thought – myšlenka, nápad
Admit – přiznat, uznat
Genre – žánr
Opinion – názor, mínění
Justified – oprávněný, odůvodněný
Announce – oznámit, ohlásit
Facade – zevnějšek, fasáda
Tough – tvrdý, drsný
Wide – široký, rozlehlý

Překlad

Toto zase bude skvělý film, byly mé první myšlenky ohledně The Hateful Eight. Ano, přiznávám, že jsem fanoušek většiny filmů od Tarantina. Styl jeho Django Unchained z roku 2012, mě totálně odrovnal. Byl to film z žánru Western, ale byl v mnoha věcech tak odlišný, že podle mého mínění měl zasloužený úspěch na Oscarech ten rok. Django vyhrál dvě ceny Akademie.
Když Tarantino oznámil jeho nový film a že to bude opět Western, většina lidí si začala myslet, že je schopen se překonat dokonce sám sebe a Django Unchained. Zvláště pak s hvězdným obsazením jako Samuel L. Jackson, Kurt Russell a mnoho dalších.
Zatímco ještě nevíme, jestli tento film další úspěch pro Tarantina, první trailer nemá stejně prestižní fasádu jako Django Unchained. Je více drsný a temný. Ačkoliv Tarantino hodlá natočit film na 70mm kameru, která je skvělá pro široké plátno, trailer neukázal zatím žádné momenty, ze kterých lezou oči z důlků. Vše je o postavách, jejich ostrých nožích a důvtipu, čekajících až někdo udělá první krok. Možná to bude „více toho samého“ nebo to může být další originální hit od Tarantina. Jenom čas ukáže.

Tarantino’s 2012 movie Django Unchained took us on Western journey, but not to the West, but to the South in the 19th century. So many things in this movie were against the rules of this genre, but it still won two Academy awards. So when Tarantino announced that he was going to make another Western movie, The Hateful Eight, there were huge expectations from both – his fans and Western genre fans.
With stars like Samuel L. Jackson, Kurt Russell and many more, there were even more reasons to think that the director would top his best and he dominate the Academy Awards evenings with his anti-Magnificent Seven movie.
While we obviously do not know yet, if the movie is good or bad, the first trailer at The Hateful Eight does not have the same feeling and reputation as Django Unchained. It is tougher, grimier and it sets its cast up for some major bloodshed.
Quentin Tarantino and Harvey Weinstein are bringing this movie in 70mm, so it is going to be perfect for wide screens. But the first trailer does not show any eye-popping attractions. It is more about smart talking, characters waiting for the first move. Only future will tell if Tarantino’s new movie will catch us all unprepared.

Definice

Genre – a kind of artistic work
Announce – make known
Expectation – mental picture of future
Reason – a rational motive for belief or action
Obviously – unmistakably
Grim – not to be appeased by entreaty
Bloodshed – the shedding of blood resulting in murder
Unprepared – without preparation

Slovíčka

Genre – žánr
Announce – oznámit
Expectation – očekávání
Reason – důvod
Obviously – zjevně
Grim – ponurý/chmurný
Bloodshed – krveprolití
Unprepared – nepřipravený

Překlad

Django Unchained, film Tarantina z roku 2012 nás vzal na westernovou výpravu, ale ne na západ,ale na jih v devatenáctém století. Spousta věcí v tomto filmu byla proti pravidlům daného žánru, ale i tak film vyhrál dvě ceny Akademie.
Takže když Tarantino oznámil, že udělá další western, The Hateful Eight, nastala obrovská očekávání od obou – jeho fanoušků i fanoušků westernového žánru.
S hvězdami jako Samuel L. Jackson, Kurt Russell a mnoha dalšími, bylo ještě o to více důvodů si myslet, že režisér překoná sám sebe a mohl by dominovat večeru, kdy se udílejí ceny Akademie s jeho anti-Sedm Statečných filmem.
Zatímco pochopitelně nevíme, jestli je tento film dobrý nebo špatný, první trailer na The Hateful Eight nemá stejný nádech a reputaci jako Django Unchained. Je drsnější, více ponurý a připravuje svoje obsazení na velké krveprolití.
Quentin Tarantino a Harvey Weinstein nám tento film přinášejí v 70mm, takže to bude perfektní pro široká plátna. Ale první trailer neukazuje žádné atrakce, ze kterých by vypadly oči z důlků. Je to více o mazaném povídání, postavy čekající na první krok. Jenom budoucnost nám řekne, jestli Tarantino nás všechny zastihne nepřipravené.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.