The summer is here and it means choosing the best option where to spend the holidays. You can visit your favorite place or explore new destinations.

zakynthos_beach (1)

One of the most favorite holiday destinations in Europe is Greece. You can enjoy relax on the wonderful beaches or you can be active and join the flotilla sailing. Group of maximum ten yachts sails by the Greek islands and you can enjoy diving or snorkelling in clearly blue water.

The most popular islands to visit during your sailing trip are Cyclades, because you find there a lot of bars and clubs. If you are not a fan of partying, you can visit Santorini. This place is known thanks to the traditional white houses.

Zanzibar (1)

More exotic way how to spend your active holidays is visiting Zanzibar. It’s not only exotic, but also romantic. Because you can book a trip with traditional Zanzibar’s boats and explore this beautiful island. The best way how to see dolphins or whales is going through the conservation area.

The Caribbean can be the best option if you like yachting. There are many islands you can visit during your trip. There you can drink traditional alcohol on the beach and just relax.

Norway_fjords (1)

If you don’t need beaches and hot weather, you can choose Norway for your summer holiday. In the north, you can see wild animals during kayaking or you can visit fjords in the south.

Another great experience for animal lovers can be in Mexico’s Baja Peninsula. Every year you can see thousands of whales coming to the bay.

Slovíčka

spend – strávit
explore – zkoumat
enjoy – užít (si)
snorkelling – šnorchlování
sailing – plavení
book – zarezervovat
conservation area – památková rezervace
wild – divoký
experience – zážitek

Překlad

Léto je tady a to znamená vybírání nejlepší varianty kde strávit dovolenou. Můžete navštívit své oblíbené místo anebo objevovat nové destinace.
Jednou z nejoblíbenějších prázdninových destinací v Evropě je Řecko. Můžete si užít relax na krásných plážích anebo můžete být aktivní a přidat se do plavby flotily. Skupina maximálně deseti jachet pluje u řeckých ostrovů a vy si můžete užít potápění nebo šnorchlování v čistě modré vodě.
Nejpopulárnější ostrovy k návštěvě během vašeho výletu jsou Kyklady, protože zde můžete najít spoustu barů a klubů. Pokud nejste fanouškem večírků, můžete navštívit Santorini. Toto místo je známé díky tradičním bílým domkům.
Mnohem exotičtějším způsobem, jak strávit svou aktivní dovolenou, je návštěva Zanzibaru. Není to pouze exotické, ale také romantické. Můžete si totiž zarezervovat výlet tradiční zanzibarskou lodí a objevovat tento krásný ostrov. Nejlepším způsobem, jak vidět delfíny nebo velryby, je jet přes památkovou rezervaci.
Karibik může být nejlepší volbou, pokud máte rádi jachting. Nachází se tam mnoho ostrovů, které můžete během svého výletu navštívit. Tam si můžete na pláži popíjet tradiční alkohol a jen tak relaxovat.
Pokud nepotřebujete pláže a teplé počasí, můžete si pro svou letní dovolenou vybrat Norsko. Na severu můžete spatřit divoká zvířata během jízdy na kajaku nebo můžete navštívit fjordy na jihu.
Dalším skvělým zážitkem pro milovníky zvířat může být mexický poloostrov Baja Peninsula. Každý rok můžete vidět tisíce velryb připlouvajících do zálivu.

It’s summer time again and all our plans can come true. We can finally enjoy the sun and visit new places.

zakynthos_beach (1)

Greece is the right place, where you want to be in this time. Beautiful beaches, traditional villages and relaxing mood are what you can expect from this lovely place. There are more ways how to enjoy your holidays, but the flotilla sailing is one of the best.

Together with other sailors, you can sail around the Cyclades that are famous for the quantity of bars and clubs. Another world is hiding in Santorini, where you can see clearly white houses that are typical for this place.

Zanzibar (1)

Another beautiful place, you can choose for your active holidays, is Zanzibar. And the way, you can explore the island, is really amazing. You can book a dhow (traditional boat) trip and sail across the island. During the trip through the conservation area you can see dolphins or whales.

It seems that the Caribbean is the right place for yachting holiday. You can choose many different ways between small islands and all of them are really beautiful.

Norway_fjords (1)

If you are not a fan of really hot weather, Norway can be the option where to spend your water holiday. You don’t meet dolphins there, but Polar Bears are also great. You can book a trip and go kayaking in the wild nature in the north or visit typical fjords in the south.

Animal lovers can enjoy their holiday around Mexico’s Baja Peninsula, because in the ocean you can find big blue whales, dolphins, seabirds or seals. The scenery is also amazing thanks to wonderful beaches and clear blue water.

Definice

enjoy – to receive pleasure from
mood – a particular state of mind or emotion
sailor – a person who operates a sailboat
hide – to put or keep out of sight
explore – travel in for the purpose of discovery
across – from one side of to the other
spend – to pass (time) in a specified manner or place
scenery – a view of natural features

Slovíčka

enjoy – užít (si)
mood – nálada
sailor – námořník
hide – schovat
explore – zkoumat
across – napříč
spend – strávit
scenery – scenérie

Překlad

Je tady opět čas léta a naše plány se mohou uskutečnit. Konečně si můžeme užít slunce a navštívit nová místa.
Řecko je tím pravým místem, kde chcete v tomto období být. Krásné pláže, tradiční vesnice a relaxační nálada jsou to, co můžete od tohoto milého místa očekávat. Je mnoho způsobů, jak si užít dovolenou, ale plavba flotilou je jedna z nejlepších.
Společně s ostatními účastníky plavby se můžete plavit kolem Kyklad, které jsou známé množstvím barů a klubů. Jiný svět se skrývá v Santorini, kde můžete vidět čistě bílé domy, které jsou pro toto místo typické.
Další krásné místo, které si můžete pro svou aktivní dovolenou vybrat, je Zanzibar. A způsob, jakým můžete ostrov probádat, je opravdu úžasný. Můžete si zarezervovat výlet tradiční lodí a plout napříč ostrovem. Během tohoto výletu skrz památkovou rezervaci můžete uvidět delfíny nebo velryby.
Zdá se, že Karibik je pravým místem pro dovolenou na jachtě. Můžete si vybrat z mnoha různých cest mezi malými ostrovy a přitom všechny z nich jsou opravdu krásné.
Pokud nejste fanouškem opravdu teplého počasí, Norsko může být variantou kde strávit vaši dovolenou na vodě. Sice tady nepotkáte delfíny, ale lední medvědi jsou také skvělí. Můžete si zarezervovat výlet a projet se na kajaku v divoké přírodě na severu, nebo navštívit typické fjordy na jihu.
Milovníci zvířat si mohou užít svou dovolenou u mexického poloostrova Baja Peninsula, protože v oceánu můžete nalézt velké modré velryby, tuleně anebo mořské ptáky. Scenérie je také úžasná díky krásným plážím a čistou modrou vodou.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.