Počitatelnost (Countable and Uncountable Nouns)

  0
  4253

  1 Počitatelná podstatná jména (Countable Nouns)

  Jak už jste nejspíš odvodili z názvu, počitatelná podstatná jména jsou ta podstatná jména, která dokážeme spočítat. Příkladem může být třeba stůl – protože je to konkrétní předmět, jde u něho jednoduše spočítat počet kusů:

  • A table → Two tables → Three tables

  Jak vidíme v příkladu, u těchto podstatných jmen lze vytvořit množné číslo. A jelikož máme v angličtině hned několik způsobů, jak se množné číslo tvoří, pojďme se na to společně podívat.

  Pravidelný způsob

  Nejčastěji se setkáváme s takovými podstatnými jmény, u kterých vytvoříme množné číslo přidáním koncovky -s/-es:

  • A boy → Two boys (kluk → 2 kluci)
  • A book → Two books (kniha → 2 knihy)

  U některých slovíček z této kategorie se může v množném čísle změnit písmeno:

  • A knife → Two knives (nůž → 2 nože)
  • A leaf → Two leaves (list → 2 listy)
  • Spy → Two spies (tajný agent → 2 tajní agenti)

  Nepravidelný způsob

  U některých podstatných jmen se množné číslo tvoří nepravidelně. Protože se tady nedá jednoduše přidat koncovka -s/-es, nezbývá nám nic jiného, než se množná čísla naučit:

  • A woman → 2 women (žena → 2 ženy)
  • A man → 2 men (muž → 2 muži)
  • A child → 2 children (dítě → 2 děti)
  • A foot → 2 feet (chodidlo → 2 chodidla)
  • A goose → 2 geese (husa → 2 husy)
  • A tooth → 2 teeth (zub → 2 zuby)
  • A mouse → 2 mice (myš → 2 myši)

  Nulové množné číslo

  V angličtině máme dokonce i taková podstatná jména, která sice můžeme spočítat, ale množné číslo zůstává v úplně stejném tvaru jako jednotné:

  • A sheep → Two sheep (ovce → dvě ovce)
  A sheep was running down the hill. (Ovce běžela dolů z kopce.)
  Two sheep were running down the hill. (2 ovce běžely dolů z kopce.)
  • A deer → Two deer (jelen → dva jeleni)
  A deer is sitting under a tree. (Jelen sedí pod stromem.)
  There are two deer sitting under a tree. (Pod stromem sedí 2 jeleni.)

  Zvláštnosti některých podstatných jmen

  Podstatná jména se slovesem pouze v množném čísle

  Do této skupiny řadíme taková slovíčka, kde i přesto, že mluvíme o jedné věci, musíme přidat sloveso v množném čísle, např.:

  Oblečení:
  My jeans are blue. (Mé džíny jsou modré.)
  My shorts are red. (Mé kraťasy jsou červené.)
  Nástroje:
  The scissors are new. (Ty nůžky jsou nové.)
  My tongs are broken. (Moje kleště jsou rozbité.)

  Když chceme vyjádřit, že máme na mysli více předmětů, každé z této skupiny podstatných jmen má k tomu své pomocné slovíčko. Často je tímto pomocným slovíčkem pair (pár):
  •There are two pairs of jeans. (Jsou tam dvoje džíny.)
  •There are three pairs of scissors on the table. (Na stole jsou troje nůžky.)

  Podstatná jména se slovesem pouze v jednotném čísle

  Další zvláštností jsou slovíčka, ke kterým patří sloveso v jednotném čísle i přesto, že tato podstatná jména vypadají na první pohled jako množná. I když končí koncovkou -s/-es, o množné číslo se nejedná:

  Některá geografická místa:
  Athens is my favourite place to go. (Atény jsou místem, kam nejraději jezdím.)
  Brussels is a really beautiful city. (Brusel je opravdu krásné město.)
  Jména her:
  Draughts is a boring game for me. (Dáma je pro mě nudná hra.)
  Darts is the only game we have at home. (Šipky jsou jediná hra, kterou máme doma.)

  2 Nepočitatelná podstatná jména (Uncountable Nouns)

  V angličtině máme i takzvaná nepočitatelná podstatná jména, která spočítat nemůžeme. Příkladem mohou být jak abstraktní slovíčka (např. láska, nenávist, naděje) tak i látková podstatná jména (např. voda, sníh, ocel). Patří sem i spousta slovíček, která v češtině řadíme mezi počitatelná, ale v angličtině nikoliv (např. chléb, káva, pivo, novinka, informace).

  K nepočitatelným podstatným jménům nelze přiřadit neurčitý člen. Pokud chceme vyjádřit neurčitost (např. nějaká naděje, nějaká voda), pomůže nám k tomu slovíčko SOME v kladných větách a slovíčko ANY v otázkách a záporu:
  •Is there any hope? – Je tu nějaká naděje?
  Nelze říci: Is there a hope?
  •There is some water on the floor. – Na podlaze je nějaká voda.
  Nelze říci: There is a water on the floor.

  MANY/MUCH, A FEW/A LITTLE

  Pokud chceme vyjádřit množství u počitatelných podstatných jmen, přidáváme k nim slovíčka
  MANY (hodně) a A FEW (málo). U nepočitatelných podstatných jmen potřebujeme jinou dvojici slov – MUCH (hodně) a A LITTLE (málo):

  POČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNANEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA
  I haven’t got many books.
  (Nemám moc knih.)
  I haven’t got much money.
  (Nemám moc peněz.)
  She has got just a few friends.
  (Má pouze pár přátel.)
  She has a little patience.
  (Má málo trpělivosti)

  Jak počítat nepočitatelná podstatná jména?

  Abychom mohli nepočitatelná podstatná jména spočítat, musíme si pomoci přidáním nějaké počitatelné jednotky, kterou do množného čísla převedeme bez problému. Pojďme se podívat na pár takových jednotek:
  • A LOAF of bread → Two loaves of bread (bochník chleba → 2 bochníky chleba)
  • A SLICE of cheese → Twenty slices of cheese (plátek sýru → 20 plátků sýru)
  • A PIECE of information → Four pieces of information (informace → 4 “kusy” informace)
  • A BOTTLE of beer → Ten bottles of beer (lahev piva → 10 lahví piva)
  • A GLASS of water → Five glasses of water (sklenice vody → 5 sklenic vody)
  • A CUP of tea → Three cups of tea (šálek čaje → 3 šálky čaje)

  Počitatelná i nepočitatelná podstatná jména

  Na závěr se podíváme na slovíčka, která mají stejnou formu, ale jiný význam, který se odvíjí od počitatelnosti:

  POČITATELNÁ NEPOČITATELNÁ
  A hair – chlup/1 vlasHair – vlasy
  A room – pokojRoom – prostor
  A paper – novinyPaper – papír
  An experience – zážitekExperience – zkušenost
  A chocolate – čokoládový bonbonChocolate - čokoláda
  Předchozí článekNepřímá řeč (Reported Speech)
  Další článekPřivlastňovací pád (Genitive Case)
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".