Předminulý čas (Past Perfect Tense)

  0
  30092

  Úvod

  Předminulý čas je látka, které se často studenti obávají. Je sice pravda, že se řadí k těm složitějším časům, nic záludného na něm ale není. Rozdělujeme ho na předminulý čas prostý a předminulý čas průběhový. Pojďme se nejprve podívat na to, jak se tvoří a následně na situace, ve kterých ho používáme.

  1 Předminulý čas prostý (Past perfect simple)

  Předminulý čas prostý slouží k tomu, abychom vyjádřili, co se stalo ještě PŘED nějakým dějem v minulosti – proto název PŘEDminulý. Tento čas se tedy téměř nevyskytuje bez kontextu:

  • Poté, co jsem koupila dárek, jsem šla na oslavu.
   • Jak poznat, která část věty bude v předminulém čase? Ta, která se stala jako první. V minulosti se něco stalo (šla jsem na oslavu – minulý čas), ale ještě PŘED tím se také něco dělo (koupila jsem dárek – PŘEDminulý čas).

  Než si ale podrobněji řekneme, v jakých situacích tento čas používáme, pojďme si vysvětlit, jak se tvoří.

  1.1 Tvoření předminulého času prostého

  Co vše potřebujeme k vytvoření předminulého času prostého?
  podmět + pomocné sloveso HAD + pravidelné sloveso s  -ed / 3. tvar nepravidelného slovesa

  Kladný tvar    
  Ihadexercised.Cvičil jsem.
  Youhadexercised.Cvičil jsi.
  Hehadexercised.Cvičil.
  Shehadexercised.Cvičila.
  Wehadexercised.Cvičili jsme.
  Youhadexercised.Cvičili jste.
  Theyhadexercised.Cvičili.
  • Zápor předminulého času prostého tvoříme přidáním záporky NOT za pomocné slovesu HAD
   (I had not exercised.)
  • Zkrácený tvar je zde HADN‘T (I hadn‘t exercised.)
  Záporný tvar    
  Ihadn’texercised.Necvičil jsem.
  Youhadn’texercised.Necvičil jsi.
  Hehadn’texercised.Necvičil.
  Shehadn’texercised.Necvičila.
  Wehadn’texercised.Necvičili jsme.
  Youhadn’texercised.Necvičili jste.
  Theyhadn’texercised.Necvičili.
  • Při tvorbě otázky pouze přehazujeme podmět věty s pomocným slovesem HAD
  Otázka    
  HadIexercised?Cvičil jsem?
  Hadyouexercised?Cvičil jsi?
  Hadheexercised?Cvičil?
  Hadsheexercised?Cvičila?
  Hadweexercised?Cvičili jsme?
  Hadyouexercised?Cvičili jste?
  Hadtheyexercised?Cvičili?

  1.2 Použití předminulého času prostého

  Kdy využíváme předminulý čas prostý?
  Když se něco stalo před určitým okamžikem v minulosti

  • After I had examined the patient, I recommended more exercise.
   Poté, co jsem prohlédl toho pacienta, jsem mu doporučil více pohybu.

   • Jak je patrné z věty, doktor nejprve pacienta vyšetřil a až poté mu doporučil více pohybu.
  • Because she hadn´t brought her purse, she had to go home to get it.
   Protože si nevzala peněženku, musela si pro ni jít domů.

   • Z věty vyplývá, že nejprve doma nechala peněženku a až poté se pro ni musela vrátit.
  • Had you done your homework before you went to the cinema?
   Udělal jsi domácí úkol, než jsi šel do kina?

    • Zde může jít například o maminku, která se ujišťuje, zda její syn nejprve udělal úkol a až poté šel do kina.

  1.3 Slovíčka pojící se s předminulým časem prostým

  Předminulý čas prostý se v angličtině vyznačuje častým použitím následujících příslovcí:

  AFTER, WHEN
  Obě tato příslovce můžeme umístit jak na začátek věty, tak doprostřed:

    • When I had finished cooking, I called my friend.
     Když jsem dovařila, zavolala jsem kamarádce.
    • I called my friend after I had finished cooking.
     Zavolala jsem kamarádce poté, co jsem dovařila.

  BEFORE
  Příslovce BEFORE můžeme umístit jak na začátek věty, tak doprostřed.

    • Before I went to lunch, I had had an interview.
     Než jsem šla na oběd, měla jsem pohovor.
    • I had had an interview before I went to lunch.
     Měla jsem pohovor, než jsem šla na oběd.

  V případě, že se odehrála událost v nějakou konkrétní dobu, předminulý čas není podmínkou a můžeme použít i minulý čas prostý. To samé platí i pro příslovce AFTER. Obě tyto varianty jsou tedy možné:

    • I had seen them only once in 2015 before I went on a road trip with them in 2017.
     Viděl jsem je jen jednou v roce 2015, než jsem s nimi v roce 2017 cestoval.
    • I saw them only once in 2015 before I went on a road trip with them in 2017.
     Viděl jsem je jen jednou v roce 2015, než jsem s nimi v roce 2017 cestoval.

  Pokud se ale nejedná o událost v konkrétní dobu, musíme použít předminulý čas. V následující větě vidíme, že se nejedná o událost, ale o zkušenost:

    • I had worked for several companies before I started working for you.
     Pracoval jsem v několika firmách, než jsem začal pracovat pro vás.

     • Nikoliv: I worked for several companies before I started working for you.

  BECAUSE

  Spojku BECAUSE používáme pro tzv. věty příčinné. Vedlejší věta je v předminulém čase prostém, pokud chceme vyjádřit, že se stala dříve, než určitý okamžik v minulosti. Opět ji můžeme umístit jak na začátek věty, tak doprostřed:

    • Because I hadn’t studied, I failed the test.
     Protože jsem se neučil, nezvládl jsem ten test.
    • I failed the test because I hadn’t studied.
     Nezvládl jsem ten test, protože jsem se neučil.

  WHO, WHICH

  Často se také setkáváme se vztažnými vedlejšími větami:

    • The girl, who I had met last summer, called me.
     Zavolala mi ta slečna, kterou jsem loni potkal.
    • The movie which you had recommended me was really good!
     Ten film, který jsi mi doporučil, se mi fakt líbil!

  THAT

  Předminulý čas se objevuje i s vedlejšími větami předmětnými:

    • I realized that somebody had broken into our house.
     Došlo mi, že se nám někdo vloupal do domu.

  2 Předminulý čas průběhový (Past perfect continuous)

  Pokud jste si nastudovali pravidla o předminulém čase prostém, předminulý čas průběhový pro vás určitě nebude tak složitý. Zatímco pomocí předminulého času prostého sdělujeme, co se stalo v určitý okamžik v minulosti, předminulý čas průběhový nám slouží k tomu, abychom řekli, co probíhalo před určitým okamžikem v minulosti.

  • Byl špinavý, protože si celé odpoledne hrál na pískovišti. – He was dirty because he had been playing in the sandbox the whole afternoon.
   • Dotyčný byl špinavý, protože si před tím hrál na pískovišti. Zdůrazňujeme zde průběh toho děje – proto také dodáváme, že to trvalo celé odpoledne.

  Než se ale podíváme podrobněji na to, v jakých situacích tento čas používáme, pojďme si vysvětlit, jak se tvoří.

  2.1 Tvoření předminulého času průběhového

  Co vše potřebujeme k vytvoření předminulého času průběhového?
  podmět + HAD + BEEN + významoví sloveso s koncovkou –ING + zbytek věty

  Kladný tvar    
  Ihad beenwaiting.Čekal jsem.
  Youhad beenwaiting.Čekal jsi.
  Hehad beenwaiting.Čekal.
  Shehad beenwaiting.Čekala.
  Wehad beenwaiting.Čekali jsme.
  Youhad beenwaiting.Čekali jste.
  Theyhad beenwaiting.Čekali.
  • Záporný tvar vytvoříme přidáním záporky NOT za pomocné sloveso HAD
  • Zkrácený tvar je HADN‘T (You hadn’t been waiting (nečekal jsi)).
  Záporný tvar    
  Ihadn’t beenwaiting.Nečekal jsem.
  Youhadn’t beenwaiting.Nečekal jsi.
  Hehadn’t beenwaiting.Nečekal.
  Shehadn’t beenwaiting.Nečekala.
  Wehadn’t beenwaiting.Nečekali jsme.
  Youhadn’t beenwaiting.Nečekali jste.
  Theyhadn’t beenwaiting.Nečekali.
  • Otázku vytvoříme tak, že přehodíme podmět věty a pomocné sloveso HAD
  • Sloveso BEEN následuje za podmětem:
  Otázka   
  HadI beenwaiting?Čekal jsem?
  Hadyou beenwaiting?Čekal jsi?
  Hadhe beenwaiting?Čekal?
  Hadshe beenwaiting?Čekala?
  Hadwe beenwaiting?Čekali jsme
  Hadyou beenwaiting?Čekali jste?
  Hadthey beenwaiting?Čekali?

  2.2 Použití předminulého času průběhového

  Teď už víme, jak se předminulý čas průběhový tvoří, a tak si můžeme prohlédnout, v jakých situacích ho používáme:

  Mluvíme o něčem, co probíhalo po určitou dobu před nějakým okamžikem v minulosti

  • She was exhausted because she had been exercising for two hours.
   Byla vyčerpaná, protože cvičila dvě hodiny.

   • Cvičení probíhalo po dobu dvou hodin a to vedlo k tomu, že byla dotyčná unavená.

  Chceme zdůraznit trvání určitého děje
  Předminulý čas průběhový nepoužíváme pouze s konkrétním vyjádřením doby. Užíváme ho i tehdy, když chceme vyjádřit, že určitý děj trval delší čas:

  • Our football match was canceled after an hour due to the bad weather. We had been playing so good though!
   Náš fotbalový zápas byl po hodině z důvodu špatného počasí zrušen. Hráli
   jsme ale tak dobře!

   • Před tím, než byl fotbalový zápas zrušen, hráli (celou dobu) opravdu dobře.

  Mluvíme o stavu, který byl způsoben určitým dějem

  • He came home completely wet. It had been raining the whole afternoon.
   Přišel domů úplně zmáčený. Celé odpoledne pršelo.

   • Byl mokrý (stav) z toho důvodu, že celé odpoledne pršelo (děj)

  3 Předminulý čas ve srovnání s dalšími časy

  Nyní se podíváme na tutéž větu v různých časech. Všimněte si, jak se mění její význam.

  • When I entered the room, my dad sat down and ate his dinner.
   Když jsem vstoupila do pokoje, táta se posadil a snědl večeři.

   • Děje se odehrávají jeden po druhém, používáme minulý čas prostý.
  • When I entered the room, my dad was eating his dinner.
   Když jsem vstoupila do pokoje, táta zrovna večeřel.

   • Jeho aktivita právě probíhala v okamžiku, kdy jsem do pokoje vešla,
    použijeme tedy minulý čas průběhový.
  • When I entered the room, my dad had eaten his dinner.
   Když jsem vstoupila do pokoje, táta už měl svou večeři snědenou.

   • Otec aktivitu dokončil ještě předtím, než jsem do pokoje vešla. K vyjádření této posloupnosti
    se hodí právě předminulý čas prostý.

  4 Procvičení předminulého času

  Zkuste si následující cvičení a ověřte si své nově nabyté znalosti.

  4.1 Zadání

  Cvičení 1: Doplnění mezer správnou formou slovesa
  Doplňte mezeru správnou formou slovesa v minulém a předminulém čase:

  1) By the time I __________ (arrive) at the party, everyone __________ (leave).
  2) She __________ (study) for two hours before she __________ (take) a break.
  3) They __________ (already eat) by the time we __________ (get) to the restaurant.
  4) The movie __________ (start) before we __________ (arrive) at the cinema.
  5) He __________ (never see) a bear before he __________ (go) to Alaska.

  Cvičení 2: Přeměna vět

  Převeďte následující věty do předminulého prostého času:

  1) I woke up early this morning.
  2) They started the project last week.
  3) She bought a new car yesterday.
  4) He had a sandwich for lunch.
  5) We went to bed late last night.

  Cvičení 3: Odpovědi na otázky
  Odpovězte na následující otázky v předminulém prostém čase:

  1) Had you ever been to New York before your trip last year? – Yes,…
  2) Had she finished the book before she saw the movie? – Yes,…
  3) Had they seen the movie before they read the book? – No,…
  4) Had he eaten breakfast before he left for work? – Yes,…
  5) Had we met before the party last week? – No,…

  4.2 Správné řešení

  Cvičení 1: Doplnění mezer správnou formou slovesa

  1) By the time arrived at the party, everyone had left.
  2) She had studied / had been studying for two hours before she took a break.
  3) They had already eaten by the time we got to the restaurant.
  4) The movie had started before we arrived at the cinema.
  5) He had never seen a bear before he went to Alaska.

  Cvičení 2: Přeměna vět

  1) I had woken up early this morning.
  2) They had started the project last week.
  3) She had bought a new car yesterday.
  4) He had had a sandwich for lunch.
  5) We had gone to bed late last night.

  Cvičení 3: Odpovědi na otázky

  1) Had you ever been to New York before your trip last year?
  Yes, I had been to New York before my trip last year.
  2) Had she finished the book before she saw the movie?
  Yes, she had finished the book before she saw the movie.
  3) Had they seen the movie before they read the book?
  No, they had not seen the movie before they read the book.
  4) Had he eaten breakfast before he left for work?
  Yes, he had eaten breakfast before he left for work.
  5) Had we met before the party last week?
  No, we had not met before the party last week.

  5 Příběh s použitím předminulého času

  A jak vypadá takový předminulý čas v kontextu příběhu? Přečtěte a poslechněte si vyprávění. Troufnete si i na kontrolní otázky?

  Alice had always dreamed of becoming a successful author, but it wasn’t until she had graduated from college that she started to pursue her passion for writing. After completing a few short stories, she had decided to write her first novel. For months, Alice had been working tirelessly, pouring her heart and soul into her writing. She had spent countless hours researching and developing her characters, creating the perfect plot, and editing and revising her work.By the time Alice had submitted her manuscript to various publishing houses, she had been writing for over a year. During this time, she had faced many rejections and setbacks, but she had never given up. She had continued to work hard, honing her craft, and perfecting her novel.

  Finally, after what had felt like an eternity, Alice had received an email from a publishing house expressing their interest in publishing her book. She had been overjoyed, and the hours, days, and months she had spent writing had all been worth it. Alice had been ecstatic to see her dream come to fruition.

  From that day on, Alice had been known as a successful author, and her book had become a bestseller. Looking back, she had realized that all the hard work, dedication, and perseverance had been worth it.

  5.1 Kontrolní otázky k příběhu

   1) What had Alice been dreaming of becoming?
   2) When had Alice started pursuing her passion for writing?
   3) Had Alice completed any short stories before deciding to write her first novel?
   4) How long had Alice been working tirelessly on her writing?
   5) What had Alice spent countless hours doing while writing her first novel?
   6) How long had Alice been writing by the time she submitted her manuscript to publishing houses?
   7) Had Alice faced any rejections or setbacks during her writing process?
   8) What had Alice continued to do despite the rejections and setbacks she faced?
   9) How long had Alice been writing before receiving an email from a publishing house expressing their interest in publishing her book?
   10) What had Alice realized when looking back on all the hard work and perseverance she had put into her writing?

  5.2 Správné řešení

   1) What had Alice been dreaming of becoming?

  Alice had been dreaming of becoming a successful author.

   2) When had Alice started pursuing her passion for writing?

  Alice had started pursuing her passion for writing after graduating from college.

   3) Had Alice completed any short stories before deciding to write her first novel?

  Yes, Alice had completed a few short stories before deciding to write her first novel.

   4) How long had Alice been working tirelessly on her writing?

  Alice had been working tirelessly on her writing for months.

   5) What had Alice spent countless hours doing while writing her first novel?

  Alice had spent countless hours researching and developing her characters, creating the perfect plot, and editing and revising her work.

   6) How long had Alice been writing by the time she submitted her manuscript to publishing houses?

  By the time Alice submitted her manuscript to publishing houses, she had been writing for over a year.

   7) Had Alice faced any rejections or setbacks during her writing process?

  Yes, Alice had faced many rejections and setbacks during her writing process.

   8) What had Alice continued to do despite the rejections and setbacks she faced?

  Alice had continued to work hard, honing her craft and perfecting her novel.

   9) How long had Alice been writing before receiving an email from a publishing house expressing their interest in publishing her book?

  Alice had been writing for over a year before receiving an email from a publishing house expressing their interest in publishing her book.

   10) What had Alice realized when looking back on all the hard work and perseverance she had put into her writing?

  Alice had realized that all the hard work, dedication, and perseverance had been worth it when looking back on her journey to becoming a successful author.

  Předchozí článekOnly so much/many, Only so long
  Další článekStupňování příslovcí
  So Good Languages
  Pomáháme studentům na celém světě ovládnout jazyk tak, jak si vždy představovali. V článcích se dozvíte rady a tipy, které vás v jazyce posunou. Gramatiku snadno pochopíte z přehledných a komplexně připravených výkladů gramatiky. Učte se s námi jazyk zábavně a jednoduše.