Stupňování příslovcí

  0
  3786

  1 Úvod

  Příslovce jsou slovní druhy, které nám pomáhají vyjádřit, JAK se daný děj stal. Například jak dlouho něco trvalo, jakým způsobem se to stalo atp.

  Ve větách umisťujeme příslovce většinou za sloveso, ale jejich pozice je do velké míry volná.

  Příslovce nám pomáhají vyjádřit, jak se daný děj stal.

  • It was raining heavily. / Silně pršelo.
  • I speak English well. / Anglicky mluvím dobře.
  • You can do it better. / Ty to umíš lépe.

  2 Tvorba příslovcí

  V angličtině tvoříme příslovce v drtivé většině případů připojením koncovky –ly k přídavnému jménu, od kterého je dané příslovce odvozeno (například přídavné jméno quick přetvoříme na příslovce quickly.) Neobejde se to ovšem bez výjimek. Všechny možnosti si ukážeme na následujících příkladech:

  Pravidelné příslovce
  •Jak jsme si již řekli, nejčastější způsob tvorby příslovcí je přidání koncovky –ly.

  Přídavné jménoPříslovceČesky
  quickquicklyrychle

  → He repaired the oven quickly. – Opravil tu troubu rychle.

  • Pokud přídavné jméno, od kterého příslovce odvozujeme, končí na –y, dochází ke změkčení, tudíž namísto –ly použijeme koncovku –ily.

  Přídavné jménoPříslovceČesky
  heavyheavilysilně

  o Pozor také na to, že ne každé příslovce se se svým přídavným jménem shoduje ve významu.
  → The stone is heavy. – Ten kámen je těžký.
  →It was raining heavily. – Silně pršelo.

  Nepravidelné příslovce
  • Tyto příslovce jsou buď shodná se svým přídavným jménem (hard) nebo od žádného odvozena nejsou (often) anebo mají úplně jiný tvar (good) – takové si musíme pamatovat.

  Přídavné jménoPříslovceČesky
  hardhardtvrdě/těžce
  xoftenčasto
  goodwelldobře

  o Použití těchto příslovcí si ukážeme na následujících větách:
  → Rocks are hard. – Skály jsou tvrdé.
  x He works hard at school. – Ve škole tvrdě pracuje.
  → They often come late. – Často chodí pozdě.
  He is a good tennis player. – Je dobrým tenistou.
  x He plays tennis well. – Hraje dobře tenis.

  3 Stupňování příslovcí

  Stejně tak jako přídavná jména i příslovce se stupňují. Princip je víceméně stejný, ale rozdíly se zde najdou.

  • Pokud má příslovce pouze jednu slabiku, můžeme postupovat jako u přídavných jmen. Tudíž přidat koncovku –er pro druhý stupeň a –est pro stupeň třetí.

  1. stupeň2. stupeň3. stupeňčesky
  hardharderhardesttvrdě

  → He works harder than anyone else. – Pracuje více než kdokoli jiný.
  → As you can see, I work (the) hardest. – Jak můžete vidět, já pracuji nejvíce.
  (Můžeme zde zvážit přidání určitého členu, který zdůrazňuje přirovnání k něčemu jinému.)

  • Pokud je příslovce dvoj- a víceslabičné, přidáváme před něj slovíčko more pro druhý stupeň a most pro třetí stupeň.

  1. stupeň2. stupeň3. stupeňčesky
  kindlymore kindlymost kindlymile

  → They treated me more kindly than my own family. – Chovali se ke mně lépe než moje vlastní rodina.
  → Of all people there, Peter welcomed me most kindly. – Ze všech lidí tam mě Petr přivítal nejmileji.

  • I u příslovcí existuje nepravidelné stupňování. Ukážeme si ho na slovíčku well.

  1. stupeň2. stupeň3. stupeňčesky
  wellbetterbestdobře

  → I speak English well. – Mluvím dobře anglicky.
  → Now I can paint even better. – Teď umím malovat ještě lépe.
  → I am sure that we can do it best. – Jsem si jistý, že to dokážeme udělat nejlépe.

  Předchozí článekPředminulý čas (Past Perfect Tense)
  Další článekPředložky (Prepositions)
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".