Tázací zájmena (Interrogative pronouns): WHO? WHAT? WHOSE? WHICH?

  0
  4548

  Tázací zájmena jsou krátká slovíčka, která používáme, když se chceme na něco zeptat. Protože všechna začínají na -wh, často se nám pletou. V angličtině rozlišujeme tato tázací zájmena:

  Tázací zájmenoUžití ve větě
  Who
  (kdo)
  Who is that woman?
  (Kdo je tamta žena?)
  What
  (co, jaký)
  What is your phone number?
  (Jaké je tvé telefonní číslo?)
  Whose
  (čí)
  Whose textbook is it? / Whose is the textbook?
  (Čí je to učebnice?)
  Which
  (který, která, které)
  Which colour is your favourite?
  (Která barva je tvá nejoblíbenější?)

  Pojďme se seznámit s pravidly, která se pojí s těmito zájmeny. Začátečníci mohou tuto část vynechat.

  1 Who (Kdo)

  Zájmeno WHO používáme, když se ptáme na osoby.
  Who is your best friend? (Kdo je tvůj nejlepší kamarád?)

  Pokud je toto zájmeno v tzv. předmětném pádu (tzn. pádu čtvrtém – koho/co), mění se WHO na WHOM. Většinou je tomu tak pouze v psané formální angličtině. V běžné mluvě se dnes WHOM začíná nahrazovat klasickým zájmenem WHO:
  Whom did you see? (Koho/co jsi viděl? – Ptáme se na předmět.)
  → I saw him. (Viděl jsem koho/co?. → jeho → V této větě je „him“ na místě předmětu.)

  Who let the dogs out? Who, who, who, who?!“

  (Baha Men – Who Let The Dogs Out)

  2 What (Co, jaký)

  Zájmeno WHAT používáme, když se ptáme na věci. Zůstává stejný v mužském, ženském i středním rodě a nemění se ani v pádě:
  What is your favourite movie? (Jaký je tvůj nejoblíbenější film?)

  3 Whose (Čí)

  Zájmeno WHOSE používáme jak na osoby, tak na věci a zvířata. Pojí se s druhým pádem – koho/čeho. Vztahuje se na množné i jednotné číslo a nemění se v pádě:
  Whose children are these? (Čí jsou to děti?)
  Whose phone is that? (Čí je to mobil?)

  4 Which (který, která, které)

  Zájmeno WHICH se také používá jak na osoby, tak na věci a zvířata. Vztahuje se na množné i jednotné číslo, zůstává stejné v mužském, ženském i středním rodě a nemění se v pádě:
  Which woman has brown hair? (Která žena má hnědé vlasy?)
  Which tram goes to the train station? (Jaká tramvaj jede na nádraží?)

  Tázací zájmeno WHICH často používáme pro výběr z uzavřené nabídky.
  Ukážeme si to na příkladech:
  Představme si, že se zákazníka v autobazaru ptáme, které auto ze sta nabízených se mu líbí. Dáváme mu uzavřenou nabídku, ze které si vybírá. Může tedy říct, že se mu líbí Škoda Octavia, pokud jí máme v naší nabídce.
  Which car do you like? (Které auto se ti líbí?)

  ale
  What car do you like? (Jaké auto se ti líbí?)
  Ptáme se, jaké auto se konkrétní osobě líbí obecně (ze všech aut, které se vyrábí). Může tedy třeba odpovědět, že se mu líbí Škoda Octavia.

  Předchozí článekZvratná zájmena (Reflexive Pronouns)
  Další článekOtázky (Questions)
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".