Trpný rod v angličtině (Passive voice)

  0
  37319

  Článek je pro pokročilé studenty.

  1 Úvod

  Jak v češtině, tak v angličtině rozlišujeme u sloves dva rody – činný a trpný. Zatímco v rodě činném je za daný děj zodpovědný podmět (například I sold a car. – Prodal jsem auto.), v rodě trpném je podmět dějem pouze ovlivněn, ale sám ho nekoná (například The car was sold. – To auto se prodalo.). Trpný rod se velmi často využívá jako prostředek pro úsporu jazyka. Jednoduše řečeno k tomu, abychom nemluvili a nepsali zbytečně zdlouhavě. V následující kapitolce se podíváme na různé způsoby jeho využití:

  2 Použití trpného rodu

  Trpný rod má své místo v mnoha situacích. Pojďme si tedy ukázat, kdy ho používáme:

  • pokud nevíme, kdo děj vykonal:
   • My bag has been stolen. – Ukradli mi kabelku.
    • Pravděpodobně nevíme, kdo nám kabelku ukradl.
  • pokud informace o tom, kdo děj vykonal, není podstatná:
   • The Colosseum was built around 70 AD. – Koloseum bylo postaveno kolem roku 70 našeho letopočtu.
    • Podstatnou informací je to, kdy Koloseum vzniklo.
  • pokud informace o tom, kdo děj vykonal, vyplývá z kontextu:
   • I played against Thomas yesterday. Unfortunately, I was beaten. – Včera jsem hrál s Tomášem. Bohužel mě porazil.
    • Protože jsem hrál s Tomášem, je jasné, kdo mě porazil.
  • pokud chceme zachovat objektivitu v odborných článcích a vyhnout se tak používání osobních zájmen (I nebo we):
   • A research was conducted in 1990s. – V devadesátých letech proběhl výzkum.
    namísto
   • In 1990s, we conducted a research. – V devadesátých letech jsme provedli výzkum.
    • Většinou se s tímto setkáme ve vědeckých publikacích apod.
  • pokud chceme dát důraz, na to, kdo děj vykonal:
   • The letter was sent by Mary. – Ten dopis poslala Marie.
    • Angličtina má tendenci nové a podstatné informace odsouvat na konec věty, tudíž použitím tzv. long passive (vyjádření toho, kdo děj vykonal pomocí předložky by) dosáhneme vyššího důrazu na to, kdo děj vykonal.
  • pokud nechceme zmiňovat toho, kdo je za děj zodpovědný:
   • Several major pieces of evidence have been overseen. – Došlo k přehlednutí několika závažných důkazů.
    • Takto je možné obejít zmínění toho, kdo děj vykonal a zbavit ho tak odpovědnosti.
  • pokud je věta zbytečně dlouhá kvůli několikanásobnému podmětu:
   • Tom, Lisa, Jacob and Mary admired my project. – Tomáš, Líza, Jakub a Marie obdivovali můj projekt.
    lze vyřešit takto:
   • My project was greatly admired. – Můj projekt byl velmi obdivován.
  • pokud chceme zdůraznit proces, spíše než to, kdo ho vykonal:
   • The iron was melt down. – Ocel byla roztavena.
    • Opět velmi častý jev ve vědeckých publikacích, kde se klade důraz na proces a jeho výsledek, ne na to, kdo za tím stojí.

  3 Tvorba trpného rodu

  Nyní se podíváme, jak se trpný rod tvoří. Základem je významové sloveso (například drive), respektive jeho minulé příčestí (například driven). Před takovéto sloveso už jen přidáme pomocné sloveso be v odpovídajícím čase a osobě (například The car was driven here. – Někdo sem s tím autem přijel.) Na následujících příkladech si ukážeme použití ve všech časech:

  Přítomný čas

  Přítomný čas prostý (am/are/is + příčestí minulé):

  • The car is parked over there. – Auto je zaparkované támhle.

  Přítomný čas průběhový (am/are/is + being + příčestí minulé):

  • Currently, the house is being built. – V současnosti se ten dům staví.
  Minulý čas

  Minulý čas prostý (was/were + příčestí minulé):

  • The car was parked over there yesterday. – Včera tam to auto někdo zaparkoval.

  Minulý čas průběhový (was/were + being + příčestí minulé):

  • The house was being built in 1980s. – Ten dům se stavěl v osmdesátých letech.
  Budoucí čas

  Budoucí čas prostý (will + be + příčestí minulé):

  • The car will be parked there in two minutes. – Auto tam bude zaparkované do dvou minut.

  Budoucí čas průběhový (will + be + being):

  • The house will be being built next year. – Ten dům se bude stavět příští rok.
  Předpřítomný čas

  Předpřítomný čas prostý (have/has been + příčestí minulé):

  • The car has already been parked – Auto už je tam zaparkované.

  Předpřítomný čas průběhový (have/has been + being + příčestí minulé):

  • The house has been being built by our company. – Ten dům staví naše firma.
   • zde pozor na rozdíl mezi přítomným časem průběhovým a předpřítomný časem průběhovým. Ve větě – The house is being built by our company. – dáváme pouze najevo, že stavba nyní probíhá, avšak ve větě – The house has been being built by our company. – říkáme, že stavba někdy v minulosti začala a teď ještě pokračuje.
  Předminulý čas

  Předminulý čas prostý (had been + příčestí minulé):

  • We got in the car that had been parked – Nastoupili jsme do auta, které tam bylo zaparkováno.

  Předminulý čas průběhový (had been + being + příčestí minulé):

  • The house had been being built when the earthquake started. – Ten dům se stavěl, když začalo zemětřesení.
  Předbudoucí čas

  Předbudoucí čas prostý (will have been + příčestí minulé):

  • By the time you come, the car will have been parked – Až přijdeš, auto tam bude zaparkované.

  Předbudoucí čas průběhový (will have been + being + příčestí minulé):

  • By next month the house will have been being built for a year. – Příští měsíc to bude už rok, co se ten dům staví.
   • s touto vazbou se hovoru prakticky nesetkáme, nicméně lze ji najít v psaných textech. Takto náročné vazby se v moderní angličtině prakticky nepoužívají.
  Podmínkové věty

  Nultý kondicionál (am/are/is + příčestí minulé):

  • If it’s raining, the car is parked in the garage. – Když prší, parkujeme v garáži.

  První kondicionál (will + be + příčestí minulé):

  • The car will be parked there if everything goes well. – Pokud vše půjde bez problémů, auto tam bude zaparkované.

  Druhý kondicionál (would + be + příčestí minulé):

  • If they won a lottery, their dream house would be built. – Pokud by vyhráli v loterii, postavili by si dům svých snů.

  Třetí kondicionál (would have been + příčestí minulé):

  • The house would have been built if they had received the permission. – Ten dům by stál, kdyby dostali povolení.

  Předchozí článekFrázová slovesa (Phrasal Verbs)
  Další článekBudoucí čas (Future tense)
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".