Do you like art? But you do not have a time to go to museum of art very often? Now you can have a piece of art in your living room.

Sung Yong Hong is a great artist and he uses old Korean painting technique. It names Ottchil technique.

On the other side Samsung presents gold, curved, ultra-high definition television. And Sung Yong Hong is painting on it. The art and modern technique together.

Ottchil technique decorates the rear part of Samsung´s new gold television. And there are many pictures of scene from TV. It is like „Memory of TV“.

This unique work is possible to buy. A chance for lovers of art is here!

Slovíčka

museum of art – muzeum umění
a piece of art – kus (kousek) umění
artist – umělec
on the other side – na druhou (druhé) stranu (straně)
curved – zakřivený, zahnutý
decorate – dekorovat, zdobit
rear – zadní strana, vzadu
scene – scéna
unique – unikátní
lovers of art – milovníci umění

Překlad

Máte rádi umění? Ale nemáte čas navštěvovat muzeum umění často? Nyní můžete mít kus umění ve svém obývacím pokoji.

Sung Yong Hong je výborný umělec používající starou korejskou metodu malování – zvanou ottchil.

Na straně druhé Samsung prezentuje zlatou zaoblenou televizi s UHD. A právě Sung Yong Hong na ni maluje. Propojuje se tak umění s moderní technikou.

Technika ottchil zdobí zadní stranu této nové, zlaté televize od společnosti Samsung. Jsou na ní obrazy z různých televizních scén. Je to jako „Vzpomínka na televizi“.

Toto unikátní dílo je možné si koupit. Šance pro milovníky umění je tu!

Související gramatické výklady

From now is possible to have a television as a kind of art. Do not believe? Just read more!

Samsung is very famous company, Sung Yong Hong is Korean uncommon artist. Their cooperation means something special.

Sung uses old Korean painting technique named Otchill technique. Samsung has made new, gold, curved ultra-high definition television. And Sung has been painting on the rear side of this TV. There are scenes from television – whatever you can see, what you love on it or just remember. It is like „Memory of TV“.

This great art supports Orbis, company protecting your eye health, because it was auctioned at Christie´s in Hong Kong during autumn 2014.

This limited edition is possible to buy, but you can expect very interesting price. But on the other hand there is art and technique – two amazing possibilities for one price.

Definice

uncommon – out of the ordinary; unusual
support – help soubody with something; bear all or part
protect – keep safe from harm or injury
expect – regard (something) as likely to happen

Slovíčka

uncommon – neobvyklý
curved – zakřivený
support – podpořit
protect – chránit
it was auctioned – bylo nabídnuto k aukci
expect – očekávat

Překlad

Ode dneška je možné mít televizi jako jakýsi druh umění. Nevěříte? Čtěte dál!

Samsung je velmi slavná společnost, Sung Yong Hong neobvyklý korejský umělec. Jejich spolupráce znamená něco speciálního.

Sung používá starou korejskou techniku zvanou otchill. Samsung vyrobil novou, zlatou, zakřivenou ultra HD televizi. A Sung pomaloval její zadní stranu. Jsou zde obrazy z televizních scén – cokoliv můžete vidět, co na nich milujete, nebo co si z nich zkrátka pamatujete. Je to jako vaše „Vzpomínka na televizi“.

Toto skvělé umění podporuje Orbis, společnost chránící zdraví vašich očí, protože bylo nabídnuto k aukci v Hong Kongské aukční síni Christie´s na podzim roku 2014.

Tuto limitovanou edici je možné zakoupit, očekávat však můžete velmi zajímavou cenu. Ale na druhou stranu je tu umění a technika – dvě úžasné možnosti, a to za jednu cenu.

Související gramatické výklady

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.