Mice, snakes, spiders, closed spaces, embarrassment. Those are examples of our fears. But is fear always a bad thing?

Fear can be real or only in our head. Fear can paralyse us or help us. Fear can warn us and save our life. But there’s one thing we have to learn – we have to know, how to manage it. Fear is sometimes similar to fire – it’s our “friend” as long as we control it.
When is it bad to be worried? Our worries and fear are bad when they stop us from doing our career or living a normal life. If you get in such a situation, it’s time to solve the problem!

Slovíčka

closed spaces – uzavřené prostory
embarrassment – trapná situace, nepříjemnost
paralyse – ochromit
warn – varovat
manage – zvládnout
similar – podobný
as long as – dokud
be worried – obávat se
worries – obavy
solve – vyřešit

Překlad

Myši, hadi, pavouci, uzavřené prostory, trapná situace. To jsou příklady našich obav. Ale je strach vždycky špatná věc?

Strach může být skutečný nebo jen v naší hlavě. Strach nás může paralyzovat nebo nám pomoct. Strach nás může varovat a zachránit náš život. Ale je jedna věc, kterou se musíme naučit – musíme vědět, jak to zvládnout. Strach je někdy podobný ohni – je to náš „přítel“, dokud ho kontrolujeme.

Kdy je špatné se bát? Naše obavy a strach jsou špatné, pokud nám brání v naší kariéře nebo žití normálního života. Pokud se dostanete do takové situace, je na čase problém vyřešit!

Související gramatické výklady

Mice, snakes, spiders or other insects, embarrassment, failure, closed spaces, public speaking. Have any of those words given you goose-bumps? Have you shuddered at the thought? If so, you are probably very familiar with fear.

What’s hidden behind this word? What’s the “something” which makes my breath hitch or quicken and my hands tremble? Fear is an emotion we experience simultaneously with pain or danger. It awakens a need or desire to escape or fight.

We can distinguish two types of fear – real and imagined. Here we should realise, that fear isn’t always a bad thing. Mostly when talking about the “real fear” we must admit it can help us. Whether it warns us for a danger or makes us feel suspicious, it might save our life. Without feeling fear in certain situations, we could unintentionally risk our health.

We can be brought into real troubles, when our fear is irrational or imagined. This fear can be paralysing and may end up preventing us from having a normal productive life and career. Let’s face it; there are many people who get stuck where they are only because they are too worried of failure, rejection or simply of a step in the dark.

It’s not a big deal when those fears don’t affect people’s lives or jobs, but otherwise it’s necessary to try to fight and overcome the fear or in more serious cases even ask for help.

Definice

failure – the fact of not achieving the desired
goose-bumps – a bristling of the hairs on the skin, e.g. from cold or fear
shudder – to shake or tremble suddenly and violently, e.g. from horror, fear, aversion
be familiar – to have good knowledge
the breath hitches – when the breathing is out of control
tremble – to shake, shiver
simultaneously – something happening at the same time
distinguish – to indicate differences
suspicious – to be disposed to suspect something wrong
unintentionally – not done on purpose
face (something) – to express that one must be realistic about an unwelcome fact or situation
get stuck – to be unable to move further
to step in the dark – to do something with an unsure result
overcome – to overpower, e.g. with emotion; to deal with something successfully

Slovíčka

failure – selhání
goose-bumps – husí kůže
shudder – otřást se
be familiar – známý, povědomý
hitch – zadrhnout se (dech)
tremble – otřást se
simultaneously – zároveň
distinguish – rozlišit
suspicious – podezíravý
unintentionally – nevědomky
face (it) – přiznat si
get stuck – zaseknout se
to step in the dark – vstoupit do neznáma
overcome – překonat

Překlad

Myši, hadi, pavouci nebo jiný hmyz, trapná situace, neúspěch, uzavřené prostory, mluvení na veřejnosti. Naskočila vám při některém z těchto slov husí kůže? Oklepali jste se při té myšlence? Pokud ano, pak vám je strach pravděpodobně dobře známý.

Co se skrývá za tímhle slovem? Co je to „něco“, díky čemu se mi dech zadrhne nebo zrychlí a ruce se roztřesou? Strach je emoce, kterou zažíváme zároveň s bolestí nebo nebezpečím. Probouzí potřebu nebo nutnost utéct či bojovat.

Můžeme rozlišit dva typy strachu – skutečný a domnělý. Zde bychom si měli uvědomit, že strach není vždy špatná věc. Hlavně pokud se jedná o „skutečný strach“, musíme připustit, že nám může pomoct. Ať už nás varuje před nebezpečím nebo nás nutí cítit podezření, může nám zachránit život. Pokud bychom strach v určitých situacích necítili, mohli bychom neúmyslně riskovat zdraví.

Do opravdových problémů se můžeme dostat, pokud je náš strach iracionální nebo domnělý. Takový strach může být ochromující a mohl by nám bránit vést normální produktivní život a kariéru. Přiznejme si to; spousta lidí se zasekne tam, kde jsou, jen proto, že se příliš bojí neúspěchu, odmítnutí nebo prostě kroku do neznáma.

Není to až taková věda, pokud tyto obavy neovlivní život a práci lidí, ale jinak je nutné zkusit bojovat a překonat strach nebo ve vážnějších případech dokonce požádat o pomoc.

Související gramatické výklady

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.