The MIT Technology Review magazine says that the iPhone maker wants to use their phones for medical studies. Apple is creating new apps which are going to allow iPhone users to test and share their genetic code.  Scientists are going to collect a huge database of DNA samples. They can then better understand the cause of diseases for example Parkinson´s. Apparently the idea is to let people to share DNA information with scientific studies.

Slovíčka

create – vytvářet, tvořit
allow – umožnit, dovolit
share – sdílet, dělit se
scientist – vědec
huge – obří, veliký
disease – nemoc
apparently – pravděpodobně, zřejmě

Překlad

MIT Technology Review magazín říká, že výrobce iPhonů chce používat jejich telefony pro lékařské výzkumy. Apple vytváří novou aplikaci , která umožní uživatele iPhonů testovat a sdílet jejich genetický kód. Vědci budou sbírat masivní databázi vzorků DNA. Mohou potom lépe porozumět přícinám nemocí jako například Parkinsonově nemoci. Údajně má tento nápad umožnit lidem sdílet DNA informace s vědeckými studiemi.

Související gramatické výklady

According to the MIT Technology Review magazine, Apple plans to develop their gadgets into helping device for medical researches. The iPhone maker is apparently trying to develop apps which would allow iPhone users to test and share their genetic code. It is believed that gathering a massive database of DNA samples could mean that scientists will be able to better understand the cause of some diseases such as Parkinson´s. If all goes well it could speed up the researches focused on developing treatments. One unspecified source who knows something about Apple´s plans shared the information that the idea is to let the individuals to use DNA information for scientific researches.

Definice

according to – as stated by or in
gadget – a small mechanical device or tool
research – the systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions
apparently – seeming real or true
gather – come or bring together
disease – a disorder of structure or function in a human, animal or plant
treatment – medical care for an illness or injury
source – a place, person, or thing from which something originates

Slovíčka

according to – podle (něčeho, někoho), v souladu
gadget – přístroj
research – výzkum, průzkum
apparently – pravděpodobně, zřejmě
gather – shromáždit, sbírat
disease – nemoc
treatment – léčba, ošetření
source – zdroj, pramen

Překlad

Podle časopisu MIT Technology Review Apple plánuje vyvinout svá zařízení ve prospěch lékařských výzkumů. Výrobce iPhonů se údajně snaží vynalézt aplikaci, která by umožňovala uživatelům iPhonů testovat a sdílet jejich genetické kódy. Věří se, že nashromáždění obří databáze vzorků DNA by mohlo znamenat, že vědci budou schopni lépe porozumnět příčinám některých nemocí jako například Parkinsona. Jestli vše půjde dobře, mohlo by to urychlit průzkumy zaměřené na rozvoj léků. Jeden blíže neuvedený zdroj, který něco ví o plánech Applu, zveřejnil informaci, že myšlenkou Applu je nechat jednotlivce používat informace DNA pro vědecké účely.

Související gramatické výklady

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.