Can you see somebody and you like him/her? Do you want to start conversation with the person? Are you at job interview? Do you give a speech in front of many people? Are you nervous in all these situations? Everybody says you:” Be self-confident!” It is easy to say this but it is very difficult to do it. Is it impossible for you because you do not like your appearance? Read these tips:

1. Show your perfections!

Is there something you like about yourself? Focus on it. Make everybody sees it. Do you like your legs? Wear high-heels and short skirts. Do you like your shoulders? Wear t-shirts which show them. Think about your strengths, not weaknesses. Your self-confidence is here soon.

2. Your friends must be positive!

Many girls meet and talk about their weaknesses. It is “in”. Every girl must hate something about herself. Not many girls say: “I am nice and I am satisfied with my body.” Some girls think out a problem because they want to be like their friends. Do not be often with people who do not like themselves. Are people around you negative? Do not pay attention to them. Find friends who are positive. Think nice about life and yourselves together.

3. Be an actor/actress!

Are you in a situation where you must be self-confident, but you are not? Imagine that you are a film star and you are going to perform an act. Believe it. Now, you must be self-confident because it is in your script.

Read more

Slovíčka

to give a speech – mít proslov
self-confident – sebevědomý, sebejistý
appearance – vzhled, zevnějšek
strength –síla
weakness –slabost, slabá stránka, slabina
satisfied – (u)spokojený
to think out – vymyslet, promyslet
to pay attention – dávat pozor
script – scénář, zápis

Překlad

7 tipů jak si můžeš zvýšit sebevědomí

Vidíš někoho a líbí se ti? Chtěl/a by ses s nim/ní pustit do hovoru? Jsi na pracovním pohovoru? Máš proslov před velkým počtem lidí? Jsi nervózní ve všech těchto situacích? Každý ti řekne: „Buď sebevědomý/á!“ Řekne se to jednoduše, ale velmi těžko se to uskuteční. Je to pro tebe nemožné, protože nemáš rád/a svůj vzhled? Přečti si tyto tipy:

1. Ukaž své dokonalosti!

Existuje něco, co se ti na tobě líbí? Soustřeď se na to. Ať to každý vidí. Máš rád/a své nohy? Choď v podpatcích a krátkých sukních. Máš rád/a svá ramena? Nos trička, která je ukáží. Mysli na své klady, ne zápory. Tvé sebevědomí se brzy dostaví.

2. Tví přátelé musí být pozitivní!

Mnohé dívky se setkávají a povídají si o svých slabých stránkách. To je „in“. Každá dívka musí na sobě něco nesnášet. Velmi málo dívek řekne: „ Jsem hezká a spokojená se svým tělem.“ Některé dívky si vymyslí problém, protože chtějí být jako jejich kamarádky. Nepobývej často s lidmi, kteří se nemají rádi. Jsou lidé kolem tebe negativní? Nevšímej si jich. Najdi si přátele, kteří jsou pozitivní. Uvažujte společně hezky o životě a o sobě samých.

3. Buď herec/herečka!

Jsi v situaci, kdy musíš být sebevědomý/á, ale nejsi takový/á? Představ si, že jsi filmový/á herec/herečka a chystáš se zahrát roli. Uvěř tomu. Nyní musíš být sebevědomý/á, protože je to ve tvém scénáři.

Související gramatické výklady

Have you found the “one” and do you want to get his/her attention? Are you waiting for a job interview? Is there a speech waiting for you, where you must speak in front of plenty people? You probably would be said to “behave self-confident”. Of course, such a thought had already crossed your mind! However, the thought was followed by a notice about your appearance….Who does not know it? It is high time for you to do something about it and we help you. Read carefully!

1. Do not show your imperfection!

Everybody has some flaws but also many virtues and perfections. Obviously, you cannot hide all your imperfections but you can make more noticeable the masterpieces of your body and soul. Find a positive aspect of your figure or your character and make other see it. Focus on it and let the feeling of self-satisfaction fulfil your mind. Soon, you will notice the results.

2. Surround yourself with self-esteem!

Listening to a dialogue between teenage girls, you might hear insults and complaints about their own bodies. Some girls do not like their appearance and the rest joins not to be left out. We are highly influenced by the environment we live in. Therefore, we tend to take over opinions from people in our surrounding. Therefore, it is essential for your confidence to avoid people who do not think well of themselves. Feel self-esteem around you!

3. Be an actor/actress!

All the previous pieces of advice seem to be well pointed. However, you are just in a stressful situation and need to act immediately? Pretend to be a film star. Close your eyes for a while and imagine yourself as a star who is going to perform an act. Smile and you can manage anything.

Read more

Definice

to get one’s attention – to make somebody pay attention to the subject
to cross one’s mind – to come to thoughts, think about something
flaw – a negative characteristic
virtue – a positive characteristic (morally)
insult – an offensive note or talk
to leave out – to exclude, not to include
to tend – to be likely to behave in some way
essential – crucial, indispensable, fundamental, elemental
immediately – at the very moment

Slovíčka

to get one’s attention – získat něčí pozornost
to cross one’s mind – přijít na mysl
flaw – vada, kaz
virtue – přednost, ctnost
insult – urážka
to leave out – vynechat, nevšimnout si
to tend – inklinovat, mít sklon, tíhnout
essential – zásadní
immediately – neprodleně

Předchozí článekPočítáme do šesti s písničkou
Další článek9 kroků jak naučit malé děti cizí jazyk
Ondřej Volšík
Lektor a jazykový poradce. Jazyky studuje už od ranného věku a mluví plynule anglicky a francouzsky. Díky svým odborným znalostem dokáže poradit s jakoukoli jazykovou překážkou. Jelikož se jazyky staly jeho hobby, ví o nich zajímavé věci, které jsou ve formálním vzdělávání opomíjeny a snaží se je předávat svým studentům, aby jim jazyk co nejvíce přiblížil.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.