Enigma in a new coat

The Imitation Game is a film based on a true story from WWII, about a group of mathematicians. The group successfully decodes Nazi messages and saves thousands of lives.

The main character, Alan Turing (Benedict Cumberbatch), is the leader of the group and has his own troubles. Some people think he is a homosexual.

Benedict Cumberbatch (famous for his role as Sherlock Holmes) admitted during the film’s promotions that he likes this role and hopes people will like it too. Some people believe that film can win an Oscar.

Slovíčka

based on – založený na
WWII – World War II. – 2. světová válka
decode – rozkódovat, rozluštit
save – zachránit
admit – přiznat
film’s promotion – filmová propagace
believe – věřit

Překlad

Enigma v novém kabátě

Kód Enigmy (The Imitation Game) je film založený na skutečné události z druhé světové války, o skupině matematiků. Skupina úspěšně dekóduje nacistické zprávy a zachrání tisíce životů.

Hlavní hrdina, Alan Turing (Benedict Cumberbatch), je vedoucím skupiny a má své vlastní problémy. Někteří lidé si myslí, že je homosexuál.

Benedict Cumberbatch (známý pro svou roli Sherlocka Holmese) během propagace filmu připustil, že má tuhle roli rád a doufá, že lidé budou také. Někteří lidé věří, že film může vyhrát Oskara.

Související gramatické výklady

Enigma in a new coat

The Imitation Game is a drama based on a true story from WWII. The protagonist, played by Benedict Cumberbatch (also known for his role as Sherlock Holmes) is Alan Turing. Alan is the leader of a group of scientists – mathematicians, who are trying to develop a machine to decode secret Nazi messages. If they succeed, they help saving thousands of lives.

The World War II is not the only battle in this film. The other big fight, and a big taboo, is Alan’s homosexuality. During one of press conferences Cumberbatch explains, that his character was not only wronged by history, but also officially pardoned by the Queen for his homosexuality prosecution. The main thing about Alan Turing is his legacy and the important time period he was a part of.

Cumberbatch says that he was happy to play this role and would appreciate if people come to see the film. When he was asked about the possibility, that the film might win an Oscar, he admitted almost timidly, that if they win the award, it would be a result of the whole team’s hard work.

Definice

protagonist – central character
decode – break a code; translate
taboo – something, people don’t talk about
be wronged by – was offended by
be pardoned by – be released from punishment or disfavour for wrongdoing or a fault
prosecution – trial
appreciate – be thankful for
timidly – shyly

Slovíčka

protagonist – hlavní představitel
decode – rozkódovat, rozluštit
taboo – tabu
be wronged by – být uražen
be pardoned by – být omluven, omilostněn
prosecution – soudní proces
appreciate – ocenit (duševně)
timidly – stydlivě

Překlad

Enigma v novém kabátě

Kód Enigmy (The Imitation Game) je drama založené na pravdivém příběhu z druhé světové války. Hlavní hrdina, ztvárněný Benedictem Cumberbatchem (také známým pro svou roli Sherlocka Holmese), je Alan Turing. Alan je vedoucí skupiny vědců – matematiků, kteří se snaží vyvinout stroj k dekódování tajných nacistických zpráv. Když uspějí, pomohou zachránit tisíce životů.

Druhá světová válka není jedinou bitvou v tomto filmu. Druhý velký boj, a velké tabu, je Alanova homosexualita. Během jedné z tiskových konferencí Cumberbatch vysvětluje, že jeho postava byla nejen poškozena historií, ale dostalo se mu oficiální omluvy od královny pro obvinění z homosexuality. To nejdůležitější kolem Alana Turinga je jeho dědictví a důležité období, jehož byl součástí.

Cumberbatch říká, že je šťastný za hraní této role a ocenil by, pokud by se lidé přišli na film podívat. Když byl dotázán na možnost, že by film vyhrál Oskara, téměř ostýchavě připustil, že pokud cenu vyhrají, bude to výsledek tvrdé práce celého týmu.

Související gramatické výklady

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.