Předbudoucí čas (Future perfect)

  0
  28911

  1 Úvod

  Předbudoucí čas není v běžné mluvené angličtině téměř vůbec používán. Můžeme se s ním však setkat v psané angličtině nebo u různých jazykových zkoušek, proto se od pokročilejších studentů očekává, že s ním budou seznámeni a budou ho schopni použít. Je ale nutné zdůraznit, že se nejedná o nic složitého. Pokud chápeme, na jakém principu funguje předpřítomný a předminulý čas, bude pro nás ten předbudoucí hračka. V angličtině ho rozdělujeme na předbudoucí čas prostý a předbudoucí čas průběhový.

  2 Předbudoucí čas prostý (Future perfect simple)

  Předbudoucím časem prostým vyjadřujeme, že něco bude dokončené v určitý okamžik v budoucnosti:

  • Až dorazíte, budu mít ten film dokoukaný.
   • V okamžiku, kdy dotyční dorazí domů, bude děj (koukání na film) dokončen.

  Na to, v jakých situacích tento čas potřebujeme, se podíváme podrobněji v podkapitole Použití předbudoucího času prostého. Pojďme se ale nejprve seznámit s tím, jak se předbudoucí čas prostý tvoří.

  2.1 Tvoření předbudoucího času prostého

  Co potřebujeme k vytvoření předbudoucího času prostého?
  podmět + WILL + HAVE + sloveso s koncovkou -ed / 3. tvar

  Kladný tvar   
  Iwill havebaked the cake.Budu mít ten dort dopečený.
  Youwill havebaked the cake.Budeš mít ten dort dopečený.
  Hewill havebaked the cake.Bude mít ten dort dopečený.
  Shewill havebaked the cake.Bude mít ten dort dopečený.
  Wewill havebaked the cake.Budeme mít ten dort dopečený.
  Youwill havebaked the cake.Budete mít ten dort dopečený.
  Theywill havebaked the cake.Budou mít ten dort dopečený.
  • Zápor předbudoucího času prostého tvoříme přidáním záporky NOT za sloveso WILL (I will not have baked the cake)
  • Zkrácený tvar je zde WON’T HAVE (I won’t have baked the cake)
  Záporný tvar   
  Iwon’t havebaked the cake.Nebudu mít ten dort dopečený.
  Youwon’t havebaked the cake.Nebudeš mít ten dort dopečený.
  Hewon’t havebaked the cake.Nebude mít ten dort dopečený.
  Shewon’t havebaked the cake.Nebude mít ten dort dopečený.
  Wewon’t havebaked the cake.Nebudeme mít ten dort dopečený.
  Youwon’t havebaked the cake.Nebudete mít ten dort dopečený.
  Theywon’t havebaked the cake.Nebudou mít ten dort dopečený.
  • Při tvorbě otázky pouze přehazujeme podmět věty se slovesem WILL
  Otázka   
  WillI havebaked the cake? Budu mít ten dort upečený?
  Willyou havebaked the cake? Budeš mít ten dort upečený?
  Willhe havebaked the cake? Bude mít ten dort upečený?
  Willshe havebaked the cake? Bude mít ten dort upečený?
  Willwe havebaked the cake? Budeme mít ten dort upečený?
  Willyou havebaked the cake? Budete mít ten dort upečený?
  Willthey havebaked the cake? Budou mít ten dort upečený?

  2.2 Použití předbudoucího času prostého

  Pojďme se teď podívat na to, kdy se předbudoucí čas prostý používá:
  Když sdělujeme, že něco bude v určitý okamžik v budoucnosti dokončeno

  • By the time you come home, we will have done the homework.
   Než přijedete domů, budeme mít ty domácí úkoly hotové.
  • Will she have finished school by the time we visit you again?
   Bude mít dokončenou školu, než vás znovu navštívíme?

  2.3 Slovíčka pojící se s předbudoucím časem prostým

  • BY THE TIME, BY TOMORROW NIGHT, BY 8 O’CLOCK,…

  Předložka BY, která je nejvíce typická pro předbudoucí čas a je součástí příslovečného určení času (tj. kdy se něco stalo), by se dala zjednodušeně přeložit jako „tou dobou“:

  • By the time you arrive, we will have finished the movie.
   Až přijedeš, budeme mít ten film už dokoukaný.
  • I will have read the book by tomorrow night.
   Zítra večer tu knihu budu mít přečtenou.
  • By 8 o’clock tomorrow, I will have been a part of your team.
   Zítra v osm hodin už budu součástí vašeho týmu.

  3 Předbudoucí čas průběhový (Future perfect continuous)

  Předbudoucí čas průběhový patří mezi gramatické jevy, se kterými se setkáváme pouze okrajově. I tak je ale dobré ho znát a vědět, jak ho správně použít. Jistě jste se již setkali s předpřítomným a předminulým časem průběhovým. Potom asi tušíte, že s předbudoucím časem průběhovým budeme pracovat velmi podobně.

  Zatímco pomocí předbudoucího času prostého sdělujeme, že něco bude v určitý čas v budoucnosti dokončeno, předbudoucí čas průběhový nám slouží k tomu, abychom řekli, co už bude po nějakou dobu probíhat v určitý okamžik v budoucnosti.

  • Za deset minut to bude pět hodin, co se učím.
   • V určitý okamžik v budoucnosti (za deset minut) bude něco po nějakou dobu
    probíhat (dotyčný se bude už pět hodin učit). Zdůrazňujeme zde průběh děje.

  Než se podíváme blíže na situace, ve kterých tento čas používáme, pojďme si vysvětlit, jak se tento čas tvoří.

  3.1 Tvoření předbudoucího času průběhového

  Co potřebujeme k vytvoření předbudoucího času průběhového?
  podmět + WILL + HAVE + BEEN + významové sloveso s koncovkou –ING

  Kladný tvar    
  Iwill have beendriving.Budu řídit.
  Youwill have beendriving.Budeš řídit.
  Hewill have beendriving.Bude řídit.
  Shewill have beendriving.Bude řídit.
  Wewill have beendriving.Budeme řídit.
  Youwill have beendriving.Budete řídit.
  They will have beendriving.Budou řídit.
  • Záporný tvar vytvoříme přidáním záporky NOT za sloveso WILL (You will not have been
   driving (nebudeš řídit))
  • Zkrácený tvar je WON’T HAVE BEEN (You won’t have been driving (nebudeš řídit))
  Záporný tvar    
  Iwon’t have beendriving.Nebudu řídit.
  Youwon’t have beendriving.Nebudeš řídit.
  Hewon’t have beendriving.Nebude řídit.
  Shewon’t have beendriving.Nebude řídit.
  Wewon’t have beendriving.Nebudeme řídit.
  Youwon’t have beendriving.Nebudete řídit.
  Theywon’t have beendriving.Nebudou řídit.
  • Otázku vytvoříme tak, že přehodíme podmět věty a sloveso WILL
  Otázka   
  Will I have beendriving? Budu řídit?
  Will youhave beendriving? Budeš řídit?
  Will hehave beendriving? Bude řídit?
  Will shehave beendriving? Bude řídit?
  Will wehave beendriving? Budeme řídit?
  Will youhave beendriving? Budete řídit?
  Will theyhave beendriving? Budou řídit?

  3.2 Použití předbudoucího času průběhového

  V jakých situacích používáme předbudoucí čas průběhový?

  • Mluvíme o ději, který bude v určitý okamžik v budoucnosti už nějakou dobu probíhat

  In five minutes, I will have been exercising for two hours.
  Za pět minut budu už cvičit 2 hodiny.

  • Touto větou oznamujeme, že za pět minut nastane okamžik, kdy dotyčný cvičí již dvě hodiny.
   (Děj bude probíhat již dvě hodiny v určitý okamžik v budoucnosti – v našem případě za 5 minut).

  By the time they arrive, we will have been waiting here for 30 minutes.
  Až přijedou, budeme tu čekat už 30 minut.

  • Dotyční vědí, že v moment, kdy ostatní přijedou, už na ně budou čekat 30 minut. (Děj bude probíhat už 30 minut v určitý okamžik v budoucnosti – v našem případě až přijedou).
  • Nezapomeňte, že v časových větách není WILL, nemůžeme proto říci: By the time they will arrive, …

  3.3 Slovíčka pojící se s předbudoucím časem průběhovým

  Pojďme se teď podívat na slovíčka typická pro tento čas.
  BY + určitý čas

  • By October you will have been playing for our team for a year!
   V říjnu budeš pro náš tým hrát už rok!

   • Předložku BY můžeme nahradit i slovíčkem IN: „In October you will have been playing for our team for a year“ – Význam zůstává stejný.

  IN + určitý čas

  • In 10 minutes I will have been reading for 5 hours!
   Za 10 minut to bude už 5 hodin, co si čtu!

  THIS TIME + určitý čas

  • This time next week we will have been dating for 3 years.
   V tuto dobu za týden spolu budeme chodit už 3 roky.

  NEXT WEEK, NEXT WEEKEND, …

  • Next weekend you will have been waiting for the package for a month.
   Příští víkend to už bude měsíc, co čekáš na ten balíček.
  Předchozí článekBudoucí čas (Future tense)
  Další článekMinulý čas (Past tense)
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".