Teens are often advised to watch their drinks at party, because of fear someone lacing their drinks with drugs. But who would have thought, that company producing spirits could add drugs into their alcoholic drinks intentionally? Not some ordinary drugs, but Viagra and similar drugs. Two Chinese distillers are going to be investigated, because of this.

According to local officials, distilleries added to their alcohol Viagra and tadafil, which is drug with similar effects like Viagra. On top of that they were advertising this alcohol has good effects on your health. Police said they found 5000 bottles and many packages of sildenafil (chemical name for Viagra). They estimate that the total haul is worth about 100.000.00 USD.

Local food and drug administration confirmed, that powder was added in three types of local spirit, called Baijiu. It is similar to vodka and it is the most popular drink in China.

This discovery is very disturbing for local food safety officials. Especially when according to doctors, recommended dosage of Viagra and alike drugs is one each day. And even less when used by people over the age of 65. These drugs have side effects like nausea, ringing in the ears, loss of vision and hearing and many more. This kind of medical cocktail is extremely unsettling.

Slovíčka

advised – poradit/doporučit
fear – strach/obavy
lacing – přidat malé množství do něčeho
spirits – lihovina, tvrdý alkohol
intentionally – záměrně
according – podle/v závislosti
advertising – reklama
estimate – odhad
haul – lup/kořist/úlovek
powder – prášek/prach
disturbing – zneklidňující
dosage – dávka/dávkování
unsettling – znepokojivý

Překlad

Mladým lidem se často radí, aby si sledovali svoje pití na večírku, ze strachu, že by jim někdo mohl dát do pití drogy. Ale koho by napadlo, že společnost vyrábějící lihoviny by mohla přidat léky do jejich pití záměrně? Ne jen tak obyčejný lék, ale Viagru a podobné léky. Dva čínští lihovarníci budou kvůli tomu vyšetřováni.

Podle místních úřadů, lihovary přidávali do svého alkoholu Viagru a tadafil, což je lék s podobnými účinky jako Viagra. A navíc ho prodávali s reklamou, že tento alkohol má dobré účinky na vaše zdraví. Policie tvrdí, že našli 5000 lahví a mnoho balení se sildenafilem (chemické jméno pro Viagru). Odhadují, že celkový úlovek má hodnotu asi 100 000 USD.

Místní správa pro potraviny a léky potvrdila, že prášek byl přidán do tří druhů místní lihoviny, které se říká Baijiu. Je podobné vodce a je to nejoblíbenější pití v Číně.

Tento objev je velmi zneklidňující pro místní úřad pro ochranu potravin. Obzvláště, když podle doktorů je doporučená dávka Viagry a podobných léku jedna denně. A ještě méně pokud je užívána lidmi nad 65 let. Tyto léky mají vedlejší účinky jako je žaludeční nevolnost, pískání v uších, ztráta zraku a sluchu mnoho dalších. Tento druh léčebného koktejlu je velmi znepokojivý.

Young people, especially young girls are often told to watch their drinks all the time on parties. Why? Because of danger, that someone could put some drug in it. But what if Chinese company that makes alcoholic drinks as a part of trading secret add drug directly into their products? Two distillers are investigated because they were lacing their alcohol with Viagra.

According to officials, the distilleries added Viagra to thousands of bottles and advertising them, that they have health preserving qualities. Police found huge amount of chemical called sildenafil, which is basically Viagra. The police assume that total haul of alcohol is worth more, then 100.000.00 USD.

Local Food and Drug administration said that the powder was added into three types of Baijiu, which is the most popular alcoholic drink in China and it is similar to Vodka. It’s made from rice and it is clean and strong spirit. On top of that, some of those bottles contained tadafil, another drug with similar effects like Viagra and few other drugs with anti-inflammatory effects.

This discovery is alarming for Chinese food safety officials. Doctors recommend only one dose of Viagra each day. And even less for people above age of 65. Among side effects is dizziness, ringing in the ears, loss of vision or hearing and many more. And mixing these drugs with strong alcohol is very disturbing.

Definice

trading secret – confidential business information
investigate – to examine or study
lacing – to add drugs to food or drink
preserve – make lasting/to keep safe from injury
amount – quantity
assume – to take something for granted
contain – to hold or include within
discovery – to get knowledge of
among – in/into
disturbing – upsetting

Slovíčka

trading secret – výrobní tajemství
investigate – vyšetřovat
lacing – přidat malé množství do něčeho
preserve – uchovat/udržovat
amount – množství
assume – předpokládat
contain – obsahovat
discovery – objev
among – mezi/obklopen
disturbing – zneklidňující

Překlad

Mladým lidem, hlavně dívkám se často radí, aby si hlídali svoje pití celou dobu na večírcích. Proč? Kvůli nebezpečí, že by jim mohl někdo dát lék nebo drogu do pití. Ale co když to Čínská společnost vyrábějící lihoviny, přidává jako výrobní tajemství přímo do jejich výrobků. Dva lihovarníci jsou vyšetřováni kvůli tomu, že přidávají do jejich alkoholu Viagru.

Podle místních úřadů, lihovary přidávali Viagru do tisíců lahví a prodávali je s reklamou, že mají léčebné účinky. Policie našla veliké množství chemikálie zvané sildenafil, což je v podstatě Viagra. Policie dále předpokládá, že celkový úlovek má hodnotu větší než 100 000 USD.

Místní úřad pro potraviny a léčiva tvrdí, že prášek byl přidáván do třech typů Baijiu, což je nejpopulárnější alkoholický nápoj v Číně a je hodně podobný vodce. Je vyráběn z rýže a je to čistá a silná lihovina. A navíc, některé lahve obsahovaly tadafil, další lék s podobnými účinky jako má Viagra a některé další léky s protizánětlivými účinky.

Tento objev je alarmující pro Čínský úřad na ochranu potravin. Doktoři doporučují jenom jednu dávku Viagry na den. A dokonce méně lidem nad 65 let. Mezi vedlejší účinky patří závratě, pískání v uších, ztráta zraku nebo sluchu a mnoho dalších. Míchání těchto léků s alkoholem je velmi zneklidňující.

Související gramatické články

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.