Úvod 2023

Archiv

Budoucí průběhový čas (Future Continuous)

Co je budoucí průběhový čas v angličtině? Jak tvořit budoucí průběhový čas? (Future Continuous) Tvorba kladné věty Tvorba záporné věty Tvorba otázky Rekapitulace...

Pomocná slovesa (Auxiliary verbs)

Úvod Sloveso BE Sloveso HAVE Sloveso DO Společné funkce 1 Úvod Pomocná slovesa jsou krátká slovesa, za kterými následují slovesa významová. Pomáhají nám tvořit otázky,...

Anglické číslovky

Základní číslovky Nula v angličtině Tisíc, milion, miliarda v angličtině Řadové číslovky Datum v angličtině Zlomky v angličtině Desetinná čísla v angličtině Procenta...

Minulý čas prostý (Past simple)

Minulý čas prostý v angličtině Tvorba minulého času prostého Použití minulého času prostého Příslovce, která se pojí s minulým časem prostým Rozdíl mezi minulým...

Minulý čas průběhový (Past continuous)

Minulý čas průběhový v angličtině Tvorba minulého času průběhového Použití minulého času průběhového Příslovce, která se pojí s minulým časem průběhovým Rozdíl mezi minulým...

Datum anglicky – jak ho psát a číst

Kalendářní měsíce v angličtině Psaní data v americké vs. britské angličtině Letopočty v angličtině Dnešní datum, datum narození v angličtině Psaní data v...

Hodiny v angličtině

Kolik je hodin? Jak odpovídáme Am / pm Způsoby určování času v angličtině Digitální vyjádření času v angličtině je jednodušší Analogové vyjádření času...

Předpřítomný čas průběhový (Present perfect continuous)

Čas předpřítomný průběhový v angličtině Jak tvořit předpřítomný čas průběhový Kdy použít předpřítomný čas průběhový Kdy nelze použít předpřítomný čas průběhový Nejčastější chyby v...

Předpřítomný čas prostý (Present perfect simple)

Čas předpřítomný prostý v angličtině Jak tvořit předpřítomný čas prostý Kdy použít předpřítomný čas prostý Kdy nelze použít předpřítomný čas prostý Nejčastější chyby v...

Anglická výslovnost (English Pronunciation)

Úvod Jak jste na tom s vaší výslovností Výslovnost v angličtině Výslovnost písmen abecedy Výslovnost anglického -TH- Výslovnost -R- Znělost a neznělost souhlásek ...

Neurčitá zájmena v němčině (Indefinitpronomen) 

Neurčitá zájmena  Zájmeno man  Zájmeno einer, eine, ein(e)s Zájmeno keiner, keine, kein(e)s Zájmeno alles ...

Nejčtenější články

Minulý čas v němčině

Rozdělení minulých časů v němčině a jejich funkce Préteritum (Präteritum) Perfektum (Perfekt) Plusquamperfektum (Plusquamperfekt) Cvičení na závěr V článku...
Užíváme cookies pro co nejsnadnější použití našeho webu. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.