Úvod 2019

Archiv

Přítomný čas průběhový (Present continuous)

Čas přítomný průběhový v angličtině Jak tvořit přítomný čas průběhový Kdy použít přítomný čas průběhový Příslovce, která se pojí s přítomným časem průběhovým Přítomný čas...

Přítomný čas prostý (Present simple)

Čas přítomný prostý v angličtině Jak tvořit přítomný čas prostý Kdy použít přítomný čas prostý Příslovce, která se pojí s přítomným časem prostým Přítomný čas...

Anglická gramatika – přehledně pro jednotlivé jazykové úrovně

Anglická gramatika v kostce Pro znalé začátečníky Anglická abeceda Osobní zájmena (Personal Pronouns) Ukazovací zájmena (Demonstrative Pronouns) Přivlastňovací zájmena (Possessive Pronouns) Tázací zájmena...

Nepravidelná anglická slovesa v minulém čase (Past Tense Irregular Verbs)

Nebojte se nepravidelných sloves Rozdíl mezi pravidelnými a nepravidelnými slovesy 35 základních nepravidelných sloves Jak se učit nepravidelná slovesa Tvary nepravidelných sloves Kompletní...

Jak na časy v angličtině

Také se vám pletou časy v angličtině? Je nejvyšší čas na to vyzrát. Podívejte se na nejlepší porovnání anglických časů a už nikdy neváhejte,...

Gramatické jevy použité ve stejných situacích s různými dopady

Mnohým studentům dělají v angličtině problémy časy. Není totiž pouze těžké je vytvořit, ale též pochopit jejich odlišné významy. Právě v tom se vám...

Spojky (Conjunctions)

Úvod Spojky souřadicí Spojky podřadicí Korelativní dvojice 1 Úvod Spojky jsou krátká slůvka, která nám pomáhají spojovat věty nebo větné členy. Dělí se na několik...

Zápor (Negation)

Tvorba záporu Zápor tvořený pomocnými slovesy a záporkou not Jaké pomocné sloveso vybrat? Zápor tvořený zápornými zájmeny a příslovci (gramatický zápor) Zápor již...

Interpunkce (Punctuation)

Úvod Tečka Otazník Vykřičník Čárka Apostrof Závorky Dvojtečka Středník Spojovník Pomlčka Uvozovky Lomítko 1 Úvod V této kapitole se podíváme na to, jaká jsou v...

Slovosled (Word order)

Pravidla anglického slovosledu Oznamovací věty Tázací věty Záporné věty Zvláštnosti anglického slovosledu Přací věty Zvolací věty Přípustkové věty Krátké odpovědi Podmínkové věty Negativní...

5 vychytávek pro lepší čtení v originále

Zápasíte s knihami v originále? Chtěli byste se do nich začíst, zlepšit se v cizím jazyce, ale nějak to nejde? Ruší vás neznámá slovíčka....

Nejčtenější články

Rozkazovací způsob v němčině

Rozkazovací způsob je slovesný způsob, kterým se podobně jako v češtině vyjadřuje rozkaz, vybídnutí, prosba apod. Rozkazovací způsob se v němčině tvoří pro: 2. osobu...
Užíváme cookies pro co nejsnadnější použití našeho webu. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.