to drop your beard – shodit vousy
lush – bujný
inflaming – ožehavý
consequently – tudíž, proto
appearance – vzhled
rather – dost, poměrně
close-cropped – krátce zastřižený
stubble – strniště
to be supposed – předpokládat
to alternate – střídat
to be overwhelmed – být zaplaven
the slightest point – nejmenší část
to be struggling – mít potíže
to be stuck – být zaseknutý

  1. Why has John Millington decided to change his appearance?
  2. What does the article present?

He (John Millington) has announced that the beard-style is over, so that he has shortened his beard and changed his look.

Model Christopher John Millington from Scotland was famous for wearing a lush big beard. It is not anything surprising since almost every third male-model wears one these days. The inflaming news was his announcement a few weeks ago that this fashion is over. Consequently, Millington changed his appearance.

It must be mentioned that this model built his career on his rich beard and so the change is rather surprising. A few days ago, Millington uploaded some photos picturing his new beard-styles. They are rather modest and small. In one picture, he is wearing a kind of cowboy moustache, in another one close-cropped stubble moustache. It might be supposed that it is not only about fashion and its changes but it is also highly possible that Christopher just wanted to alternate his appearance to be fresh and new for new career opportunities. Hopefully for him, it will work and he will be overwhelmed with new job offers.

The truth is that if he had been receiving job offers and calls all the time, he would not have changed the slightest point of his body. Since he changed his beard-look, which was a kind of his trademark, he must be struggling and even stuck in his career. Here you can see how fashion industry dictates the street fashion. The changes in society (which also means fashion) are tightly connected to capitalism and the flow of money. Thus, it can be said that money is not interested in big, lush beards, which means that beards are definitely out of fashion.

Hej, chlapi! Už byste měli shodit ty vousy…

Model Christopher John Millington pocházející ze Skotska byl známý pro svůj bujný vous. To není nic udivující, vzhledem k faktu, že každý třetí mužský model ho v dnešní době nosí. Žhavou novinkou tedy před pár týdny bylo, že tato móda je u konce. Millington změnil následovně svůj vzhled.

Nutno poznamenat, že tento model postavil svoji kariéru na bohatém vousu, a proto je jeho změna poněkud překvapující. Millington zveřejnil před pár dny na sociální síti nějaké fotografie zobrazující jeho nový styl vousů. Jsou spíše skromné a malé. Na jedné fotografii má cowboyský knírek, na jiné má zase nakrátko zastřižené strniště. Může se také předpokládat, že to není pouze o módě, ale je také vysoce pravděpodobné, že Christopher prostě chtěl pozměnit svůj vzhled a být svěžejší a nový na budoucí pracovní nabídky. Doufejme (pro něj), že to bude fungovat a on bude zavalen novými pracovními nabídky.

Pravdou je, že kdyby býval přijímal neustále pracovní nabídky a telefonáty, tak by býval byl nezměnil jedinou věc na svém těle. Poněvadž změnil vzhled svého vousu, což bylo takovým jeho poznávacím znamením, musí existovat nějaká potíž nebo dokonce musí váznout. Zde můžete vidět, jak módní průmysl diktuje módu na ulicích. Sociální (tedy i módní) změny jsou úzce spojeny s kapitalismem a tokem peněz. Může být tudíž řečeno, že peníze již nemají zájem o velké, bujné knírky, což znamená, že vousy jsou již nadobro z módy.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.