In 1930s the Nazis built a holiday resort on the Baltic coast. Hitler’s Colossus of Prora should now get a new chance. Germany’s Metropole Marketing plans to build there a new modern spa. They already have ideas how the resort will look like.

The resort is situated on the island of Rügen, Germany. It was built between 1936 and 1939 and consists of eight large buildings. Because of WWII it was never completed.

“Prora Solitaire” is the name of the new project. It has two phases: “Prora Solitaire Hotel Apartments & Spa” and “Prora Solitaire Home.” The first phase will rebuild the original homes 08, 09 and 10. Those houses are now almost ruined, but they should become 5-star holiday home. Developers want to build there about 130 apartments and suites. There will be also duplexes for the whole family with a view of the Baltic Sea. They will have balconies, terraces and roof terraces.

You can use the houses and apartments not only for yourself, but as an investment, too.

Because the project is sponsored by a government’s renovation program, new buyers can get a German tax break.

There is still an interesting question: Who would like to live in a place, which is closely connected with Hitler?

Is seventy years since the end of WWII enough? Are people ready to move on and move in?

Slovíčka

Nazis – nacisté
holiday resort – prázdninové středisko
spa – lázně
is situated – nachází se
consist of – skládá se z
rebuild – přestavět
be ruined – být v troskách
apartment – byt
suite – apartmán
duplex (AmE) – dvojpodlažní byt
view of – výhled na
investment – investice
government’s – vládní
tax break – daňové úlevy
closely connected – úzce spojený

Překlad

Ve 30. letech 20. století nacisté postavili prázdninové středisko na baltském pobřeží. Hitlerův Kolos prorský by měl dostat novou šanci. Německý Metropole Marketing tam plánuje postavit nové moderní lázně. Už mají nápady, jak by měl resort vypadat.
Resort se nachází na ostrově Rujána v Německu. Byl postaven mezi lety 1936 a 1939 a skládá se z osmi ohromných budov. Kvůli druhé světové válce nebyl nikdy dokončen.
„Prora Solitaire“ je jméno nového projektu. Má dvě fáze: „Prora Solitaire Hotel Apartments & Spa“ a „Prora Solitaire Home“. První fáze přestaví původní domy 08, 09 a 10. Tyto domy jsou teď skoro zničené, ale měly by se stát pětihvězdičkovými rekreačními domy. Developeři tam chtějí postavit okolo 130 pokojů a apartmánů. Budou tam také dvoupodlažní byty pro celou rodinu s výhledem na Baltské moře. Budou mít balkony, terasy a střešní terasy.
Domy a byty můžete užít nejen pro sebe, ale také investici.
Protože je projekt sponzorován vládním programem pro renovace, noví majitelé mohou získat německé daňové úlevy.
Stále tady je jedna zajímavá otázka: Kdo by chtěl žít v místě, které je úzce spojeno s Hitlerem?
Je sedmdesát let od konce 2. světové války dost? Jsou lidé připraveni jít dál a nastěhovat se?

In 1930s the Nazis built a large holiday getaway. After more than seventy years is this giant complex to get another chance, a new life. That what was established as Hitler’s Colossus of Prora is to be redeveloped as a modern spa and resort. Responsibility for this huge project has taken Germany’s Metropole Marketing, which has already introduced renderings for the new appearance.

The resort is situated on the island of Rügen in Germany. It was built between 1936 and 1939 and consists of eight huge buildings. Because of the outbreak of WWII the project was never finished.

“Prora Solitaire” is the name of the new project. It will have two phases: “Prora Solitaire Hotel Apartments & Spa” and “Prora Solitaire Home.” The first phase will take care of now almost ruined concrete blocks 08, 09 and 10 and its aim it to turn them into 5-star holiday home. About 130 apartments and suites are to be built there. If everything goes well, we’ll find there also duplexes for the whole family. They will offer a view of the Baltic Sea, balconies, terraces and roof terraces.

A good part of the apartments has already been sold. They will serve not only for personal use, but as a smart investment, too.

When talking about investing, the whole project belongs to a renovation program sponsored by German government, which means that the new buyers can be given a tax break.

Where’s a problem then, you ask. Consider this, the place has always been and always will be associated with Hitler. Who would like to live there? Or in better words, it has been more than seventy years since the end of WWII, but has it been enough for people to forget (forgive) and to move on (in)?

Definice

getaway – place for a short holiday
redevelop – restore to a better condition
outbreak of – a sudden outburst of something
rendering – a perspective drawing showing an architect’s idea of a finished building, interior etc.
concrete – a hard, strong construction material
suite – a series of connected rooms used as a living unit
duplex – a house or apartment divided into two living units
tax break – a tax deduction that is granted in order to encourage a particular type of commercial activity

Slovíčka

getaway – místo pro krátkou dovolenou
redevelop – přestavět
outbreak of – vypukutí (čeho)
rendering – architektonický náčrt
concrete – beton
suite – apartmán
duplex – dvojbyt
tax break – daňové úlevy

Překlad

Ve 30. letech 20. století nacisté postavili rozsáhlý dovolenkový komplex. Po víc než sedmdesáti letech dostane tento obrovský komplex další šanci, nový život. To, co bylo založeno jako Hitlerův Kolos prorský, bude přebudováno na moderní lázně a resort. Odpovědnost za tento ohromný projekt převzal německý Metropole Marketing, který už představil návrhy pro jeho nový vzhled.
Resort se nachází na ostrově Rujána v Německu. Byl postaven mezi lety 1936 a 1939 a skládá se z osmi ohromných budov. Kvůli začátku druhé světové války nebyl projekt nikdy dokončen.
„Prora Solitaire“ je název toho nového projektu. Bude mít dvě fáze: „Prora Solitaire Hotel Apartents & Spa“ a „Prora Solitaire Home.“ První fáze se postará o téměř zruinované betonové bloky 08, 09 a 10 a jejím cílem je přestavět je na pětihvězdičkové domy. Bude tam postaveno okolo 130 bytů a apartmánů. Pokud všechno půjde dobře, nalezneme tam i dvojbyty pro celou rodinu. Nabídnou výhled na Baltské moře, balkóny, terasy a střešní terasy.
Slušná část bytů už byla prodána. Budou sloužit nejen pro osobní účely, ale také jako dobrá investice.
Když už mluvíme o investování, celý projekt patří do programu pro renovace sponzorovaného německou vládou, což znamená, že noví kupující mohou dostat daňové úlevy.
Kde je tedy problém, ptáte se. Uvažte následující, to místo vždy bylo a vždy bude spjato s Hitlerem. Kdo by tam chtěl bydlet? Nebo lépe, uplynulo sedmdesát let od konce druhé světové války, ale bylo to dost, aby lidé zapomněli (odpustili) a posunuli se dál (nastěhovali se)?

Související gramatické články

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.