Everybody wants to have a perfect figure and hear how brilliant he/she looks. Do you want to be same? You are maybe working at office but it does not mean that you should not work out and look great. You know what to do. Start training. Of course, it is much better and more effective if you hire your personal trainer. His/Her services are unfortunately not for free. Just the opposite. It is pretty costly investment. You are also paying to someone, who should become some kind of your friend. This person is trying to get to your dream and s/he watches you struggling or sweating. Once you pay some services, you want the personal trainer to be a trustworthy, reliable, nice but also strict person along your side.

1. Is training new for you?
Are you just starting with working out? It is good to be motivated but better than to do exercise at home is to go to gym. Are you already there? You might have problem to know how to use all those training machines properly. Do not despair. The gym is full of experts, who are ready to give you piece of advice and they also offer the possibility to train you. Use it. A personal trainer can also tailor a workout specific to your needs. You can make out more of the time spent at gym with the help from a specialist. So you do not have to waste time because you do not know what to do.

2. Can you reach your goals or are they overrated?
I suppose that each of us wants to look like some model or famous person. Would you like to be like an actor, actress or a model? That is a good goal but do you want to change in 2 weeks? Does it mean that you should lose 40 kilos and strengthen a lot? Maybe, your goals are too high. It is good to talk to a trainer. S/he can give you many pieces of advice: what moves to do, how often to work out. You can also ask, whether it is possible to change your figure so fast.

3. Do you prefer working out alone or with other people
Everybody is different. Somebody likes travelling, working alone. Such a person might tend to go to gym alone as well. There are some people, who rather spend their time and doing activities in company. This article does not decide what is better for training. It does not matter what type of person you are. You just need to know it, accept it and plan your training routine according to the fact. Do you prefer working out alone? That is all right. Grab your headphone, prepare some snack and drink and head to gym or outside. You can listen to music and does not need to talk to anybody. You do not have to wait for anybody and you focus on training. In case that you are sociable person, do not be afraid and ask your friends to join you. You can start by playing some fast game and then, split and do your training separately. You can rest for a while and talk with your friends. You can also feel more motivated because you know that they are looking at you. Still, a personal trainer can be a good support.

4. Does it happen often that you are injured?
It is very good that you want to work out and you are motivated to go to a gym. When you enter gym, watch the other people first. You can observe that many of them are doing the exercise wrong, Some exercising persons are using too heavy weight. Such a work does not help and can also cause an injury. Avoid this risk from the very beginning and consult and cooperate with a personal trainer, who controls the correctness and effectiveness of your work-out.

5. Is your whole body trained?
Everybody has a problematic part of body. Women usually focus on bellies, bottoms or legs. Men tend to work out their shoulders, arms, six-packs and backs. It can happen that one has certain part of body fully trained but the rest is not that presentable. Is it your case as well? Do you focus only on some areas of your body? Do you admit that you miss some parts of your figure? It is high time to call a personal trainer. S/he helps you to get a perfect figure; the whole figure.

Slovíčka

effective – působivý, účinný
to hire – najmout si
costly – nákladné
to struggle – namáhat se, bojovat
to sweat – potit se
trustworthy – spolehlivý, důvěryhodný
reliable – spolehlivý, solidní
strict – přísný
to work out – sportovat, cvičit
properly – pořádně, důkladně
waste time – ztrácet čas, mrhat časem
despair – zoufat si, ztratit naději
to tailor – přizpůsobit, šít
to suppose – předpokládat
to would like – rád by, chtěl by
to strengthen – posílit
pieces of advice – rada
whether – zda, jestli
to be overrated – přeceňovaný
to reach – dosáhnout
according – podle
grab – popadnout
to join – přidat se
to split – rozdělit (se)
separately – odděleně, samostatně
to observe – pozorovat
to avoid – vyhnout se
risk – hrozba, nebezpečí
correctness – správnost, bezvadnost
effectiveness – účinnost, efektivita
certain – určitý

Překlad

Každý chce mít výbornou postavu a poslouchat, jak báječně on/ona vypadá. Chceš být stejný/á? Možná pracuješ v kanceláři, což ovšem neznamená, že bys neměl cvičit a vypadat perfektně. Víš, co dělat. Začni cvičit. Samozřejmě je mnohem lepší a efektivní, když si najmeš svého osobního trenéra. Jeho/její služby však, bohužel, nejsou zadarmo. Přesně naopak. Jedná se o poměrně drahou investici. Platíš navíc někomu, kdo by se měl stát něčím jako Tvým přítelem. Tato osoba se snaží dosáhnout Tvého snu a pozoruje tě, jak zápasíš a potíš se. Jakmile platíš něčí služby, tak požaduješ osobního trenéra, který je důvěryhodný, spolehlivý, milý, ale současně i přísný.

1. Je pro Tebe trénink novinkou?
Začínáš právě s tréninkem? Je dobré být motivován, ale lepší než cvičit doma, je chodit do posilovny. Už jsi tam? Můžeš mít problém, protože nevíš, jak používat správně všechny tamní stroje. Nezoufej si. Ona posilovna je plná odborníků, kteří jsou připraveni Ti poradit a také nabízejí možnost Tě trénovat. Využij jí. Osobní trenér Ti také může ušít trénink přímo dle Tvých potřeb. S pomocí specialisty můžeš vytěžit více z času stráveného v posilovně. Nemusíš tak plýtvat vlastním časem, protože nevíš, co dělat.

2. Můžeš dosáhnout svých cílů nebo jsou přehnané?
Předpokládám, že každý/á z nás chce vypadat jako nějaký model/ka či herec/čka. Chtěl/a bys vypadat jako herec, herečka či model? To je dobrý cíl, ale chceš se tak změnit za 2 týdny? Znamená to, že bys měl/a ztratit 40 kilo a velmi posílit? Možná jsou Tvé cíle příliš vysoké. Je dobré si popovídat s trenérem. Může Ti poradit: jaké dělat cviky, jak často trénovat. Můžeš se také zeptat, zda je možné změnit figuru takto rychle.

3. Dáváš přednost cvičení o samotě či s dalšími lidmi?
Každý je jiný. Někdo rád cestuje a pracuje sám. Takováto osoba může inklinovat k tomu, že chodí i do posilovny sama. Existují i lidé, kteří tráví svůj čas konáním aktivit ve společnosti. Tento článek nerozhoduje, co je lepší pro trénink. Nezáleží na tom, jaký jsi typ osoby. Potřebuješ to jen vědět, akceptovat a plánovat svůj tréninkový plán dle tohoto faktu. Upřednostňuješ cvičení o samotě? TO je v pořádku. Popadni svoje sluchátka, připrav si nějakou svačinu a pití a vydej se do posilovny či ven. Můžeš poslouchat hudbu a nemusíš s nikým mluvit. Nemusíš na nikoho čekat a soustředit se tak na svůj trénink. V případě, že jsi společenská osoba, neboj se ničeho a navrhni svým přátelům, aby se k Tobě přidali. Můžete začít nějakou rychlou hrou a poté se rozdělit a trénovat samostatně. Můžeš si odpočinout a přitom povídat se svými kamarády. Můžeš se navíc cítit více motivován/a, protože víš, že se na Tebe dívají. V každém případě je osobní trenér dobrou podporou.

4. Stává se často, že jsi zraněný/á?
Je výborné, že chceš trénovat a jsi motivovaný/á k návštěvě posilovny. Když do ní vkročíš, nejprve se koukni na ostatní lidi. Můžeš pozorovat, že mnoho z nich dělají ona cvičení špatně. Některé osoby užívají příliš těžká závaží. Takovéto cvičení nepomáhá a navíc může způsobit zranění. Vyhni se tomuto riziku od samého začátku a konzultuj a spolupracuj s osobním trenérem, který kontroluje správnost a efektivitu Tvého cvičení.

5. Je vytrénované Tvé celé tělo?
Každý má nějakou problematickou část těla. Ženy se většinou zaměřují na břicha, zadky či nohy. Muži inklinují k výcviku svých ramen, rukou, břich a zad. Může se stát, že někdo má jistou část těla plně vytrénovanou, ale zbytk již není tak reprezentovatelný. Je to také Tvůj případ? Zaměřuješ se pouze na některé části svého těla? Přiznáváš, že vynecháváš některé části své postavy? Je nejvyšší čas si sehnat osobního trenéra. On/a Ti pomůže získat perfektní postavu, celou postavu.

Life is full or struggling and difficult decisions. Do you want to look like a famous actor or actress? Do not worry, you are not alone. Almost everybody does. It is better to feel rather motivated than desperate. Are you willing to spend some time at gym or even outside? That is perfect! Still, there is a question you need to answer. Do you need a personal trainer? Obviously, the famous people, whose great appearance is a must and a part of their job description, have one. Their trainers tailor a perfect training for them, s/he checks them, motivated them. Moreover, the meal plan of the famous stars is also set by the trainers. Well, it is difficult to look perfect and have gorgeous figure, is not it? But….you are not any star? Nobody prepares you meal, correct? Do you spend most of the time at office? Therefore, your answer to the question whether to have a trainer may sound negative. You do not need any training specialist. But wait! I have five specific questions for you to answer them before you really give up the idea of gaining yourself a personal trainer.

1. Is the whole “gym process” new for you?
Have you decided to start working out? Thumbs up! Exercising outside in park or even outside a city can help you relax and get rid of anxiety. Still, nobody has time to travel out of city every day and it is not splendid, sunny weather every single day. Therefore, I recommend you to sign up in a gym as well. The very bog positive is not only the possibility to work out regardless weather conditions but it motivates you highly. The true is that you have to pay rather indispensable amount of money. Still, it worth it. Firstly, you go there because you have already paid the membership fee. So you go there. Second, once you are there you might feel motivated by seeing other people working out as well as you are going to. Moreover, you can feel that you might be watched as well so you perform the exercise as well as possible. Still, nobody comes to a gym and knows exactly how to use all the ‘weird looking’ machines. Therefore, it is best to hire a personal trainer. S/he will explain you how to use them and how to use them effectively.

2. Are not your set goals achievable?
There is nothing wrong to wish to look perfect and to have some exact requirements. Those ideas can motivate you perfectly. On the other hand, you should consider the probability of reaching the set goal. If you worked out for some time period and the wished results did not come, you would be highly disappointed and you might even stop practising. That is not the way. You need to be brought back to the reality. A personal trainer is perfect for such a purpose. S/he is experienced and knows how a body works. The trainer tells you what you might be able to achieve and more importantly, how to gain your goals quite fast and with less effort because s/he is aware of plenty of exercise types and s/he can choose the most suitable for you.

3. Do you enjoy working out in company?
People are different. Some of us prefer walking out alone as well as jogging and working out. There is nothing wrong about it. You just need to realize it and practise it alone. Others need to be with other people in order to enjoy doing sport properly. In addition, they get the feeling that they are seen by the rest of exercising people at gym and feel motivated to perform all the exercises perfectly. Are you one of those persons? Congratulation. A personal trainer can do the part. S/he will activate you and watch you. Moreover, the trainer does not tend to chat a lot with the working one during exercising. So no distraction. In addition, there is a person who is really watching you all the time. I can assure you, you will sweat twice more since you try to do it properly.

4. Do not you want to get hurt?
You do not need to watch other people working out alone for a long time and you would be able to write down a list of bad habits they have – not breathing correct, exercising with too heavy weight or curved backs. Not only do not they achieve their goals and they do not get six-pack (at least not so fast) but there is also a high chance of getting hurt. Sure, you want to avoid any trouble or injure. A personal trainer is a perfect solution. S/he can teach you and correct you during training.

5. Do you have uneven body figure?
Everybody has some problematic part of own figure. There are exercises, which are focused especially on these areas. Women talk about their bellies, bottoms or legs. Men are obsessed with their chests, backs and arms. But what if one looks like combination of Rambo’s chest and arms and Donald Duck’s legs. Not quite the hit, right? And what about firm and stony abs and tiny, weak arms? Also not the sexiest combination. Therefore, it is good to combine the exercise and change the target of your exercising and that is, what a trainer is good for as well. S/he is expert so the trainer can tailor you a suitable plan just for you so you achieve your goals in a shorter time period and you do not cause yourself any injury by doing the exercise wrong. S/he prepares training plan so you focus on different parts of your figure.

So is there any hesitation in getting your own personal trainer? Have you ever had one? Are you going to hire one?

Definice

to struggle – to experience some difficulty
thumbs up – good for you (one)
anxiety – a feeling of being nervous or worried
to recommend – to give a piece of advice in order to make somebody to do something
condition – particulary state of something
regardless – not considering some fact
indispensable – not able to be without
be worth – to be that much important to do something
weird – not normal
hire – to pay to get something/someone for some time
achievable – able to reach, get
exact – precise
requirement – something needs to be done, happen
probability – possibility that something happen
to gain – to get
to consider – to think about something really carefully
to take into account – to consider some fact while thinking about something think about something
to be aware – to know something
effort – performed high level of aim in order to achieve some goal
properly – right, very carefully
distraction – something which does not allow you to focus properly
to sweat – to produce body water (especially, when it is hot weather) appearing on a human body
curved – shaped, bowed
belly – the part of a human body between chest and hips
to be obsessed – to think about something very often (being it rather bothering)
Donald Duck – an animal, close to chicken (also a cartoon character)
abs – muscles in the stomach area
target – goal
suitable – fitting

Slovíčka

to struggle – namáhat se, bojovat
thumbs up – palec nahoru
anxiety – úzkost, stres
recommend – doporučit
condition – podmínka
regardless – nehledě na
indispensable – nepostradatelná
be worth – vyplatit se
weird – prapodivný
hire – najmout
achievable – dosažitelné
exact – přesný
requirement – požadavek
probability – pravděpodobnost
gain – získat
to take into account – vzít v úvahu
consider – zvážit
to be aware – být si vědom
effort – snaha
distraction – rozptýlení
properly – pořádně
sweat – potit se
curved – tvarovaný, zahnutý
belly – břicho/bříško
obsessed – posedlý
Donald Duck – kačer (Donald)
abs – břišní svaly
target – cíl, terč
suitable – vhodný

Překlad

Život je plný zápasení a těžkých rozhodnutí. Chceš vypadat jako známý herec či herečka? Neboj se, nejsi v tom sám. Skoro každý to chce. Je lepší se cítit spíše motivovaný/á, než zoufalý/á. Jsi ochotný/á strávit nějaký čas v posilovně či dokonce venku? To je báječné! Nicméně existuje tu otázka, kterou musíš ještě zodpovědět. Potřebuješ svého osobního trenéra? Samozřejmě, že slavné osoby, pro které je výborný vzhled nutností a je v popisu práce, mají trenéra. Jejich trenér jim ušije na míru trénink, kontroluje je, motivuje je. Trenéři slavným osobám navíc vytváří i jídelní plán. No, je obtížné vypadat perfektně a mít báječnou figuru, že? Ale…nejsi známá hvězda? Nikdo Ti nepřipravuje jídlo, že? Strávíš většinu času v kanceláři? Proto Tvá odpověď na otázku, zda si pořídit osobního trenéra může znít negativně. Nepotřebuješ žádného sportovního specialistu. Ale moment! Mám pro Tebe pět specifických otázek před tím, než zahodíš tu možnost pořídit si osobního trenéra.

1. Je celý „proces posilovny“ pro Tebe nový?
Rozhodl/a ses začít posilovat? Palec nahoru! Cvičení venku v parku nebo dokonce mimo město Ti může pomoci zrelaxovat a zbavit se stresu. Avšak nikdo nemá čas cestovat mimo město a není báječné, slunné počasí. Proto Ti doporučuju zapsat se i do posilovny. Velké pozitivum není pouze ta možnost zacvičit si nezávisle na počasí, ale také Tě silně motivuje. Pravda je, že musíš zaplatit nezanedbatelnou částku peněz. Přesto se to vyplatí. Zaprvé tam jdeš, protože jsi zaplatil/a členský poplatek. Tak tam jdeš, Zadruhé, když už tam jsi, tak se můžeš cítit motivována tím, že vidíš ostatní lidi také cvičit, jak ty se chystáš. Navíc můžeš mít pocit, že jsi sledovaný, a tak své cvičení předvedeš co nejlépe. Přesto nikdo nepřijde do posilovny a nezná, jak přesně používat všechny ty „divně vypadající“ stroje. Proto je nejlepší najmout si osobního trenéra. On/a Ti vysvětlí, jak je používat a jak je používat efektivně.

2. Nejsou Tvé cíle dosažitelné?
Není nic špatného na přání vypadat perfektně a mít nějaké přesné požadavky. Takové představy Tě mohou báječně motivovat. Na druhou stranu bys měl/a zvážit pravděpodobnost získání daných cílů. Pokud bys nějakou dobu cvičil/a a toužené výsledky nepřicházejí, byl/a bys silně zklamaný a dokonce mohl/a přestat cvičit. To není ta cesta. Musíš být přenesen/a zpět do reality. Osobní trenér je pro tento účel výborný. On/a je zkušený/á a ví, jak funguje tělo. Tento trenér Ti řekne , čeho jsi schopný/á dosáhnout a ještě důležitější, jak dosáhnout svých cílů poměrně rychle a s menší námahou, protože zná mnohé typy cvičení a může vybrat ty nejvíce vhodné pro Tebe.

3. Baví Tě cvičit ve společnosti?
Lidé jsou rozdílní. Někteří z nás upřednostňují vyjít si ven sám stejně tak jako běhání a cvičení. Na tom není nic špatného. Ty si to musíš jen uvědomit a provozovat to sám. Jiní potřebují být s ostatními lidmi za účelem, aby si řádně užili sport pořádně. Navíc se cítí, že jsou pozorovány ostatními cvičícími v posilovně a cítí se motivováni k vykonání všech cviků pořádně. Jsi jedním s těchto osob. Gratuluji. Osobní trenér může vykonat tuto část. On/a Tě bude povzbuzovat a pozorovat. Tento trenér navíc neinklinuje k hovoření během cvičení. Takže žádná rozptylování. Navíc je tu člověk, kdo tě pozoruje během celé doby. Můžu tě ujistit, že se budeš potit dvakrát více, jakmile se pokusíš to dělat pořádně.

4. Nechceš se zranit?
Nemusíš pozorovat ostatní lidi příliš dlouho a byl/a bys schopný/á sepsat seznam špatných návyků, které mají – nesprávné dýchání, cvičení s příliš těžkým závažím nebo ohnutá záda. Nejenom, že nedosáhnou svých cílů a nebudou mít six-pack (přinejmenším ne tak rychle), ale existuje i vysoká šance zranění se. Samozřejmě; chceš se vyhnout jakémukoli problému nebo zranění. Osobní trenér je výborné řešení. On/a Tě může učit a později i opravovat během tréninku.

5. Máš nerovnoměrnou postavu?
Každý má nějakou problematickou část své postavy. Existují cvičení, která se zaměřují speciálně na tyto oblasti. Ženy mluví často o svých břichách, zadcích nebo nohách. Muži jsou posedlí svými prsy, zády a pažemi. Co když ale někdo vypadá jako kombinace hrudi Ramba a nohou Kačera Donalda. Ne zrovna šlágr, že? A co třeba pevné, kamenné břicho a tenké, slabé ruce? Také ne zrovna nejvíce sexy kombinace. Proto je dobré kombinovat cvičení a měnit cíl Tvého cvičení a na to je trenér také dobrý. On/a je expert, takže Ti trenér může ušít na míru vhodný plán přímo pro Tebe, takže můžeš dosáhnout svých cílů v kratší době a nemusíš si způsobit zranění tím, že bys cvičila špatně. On/a Ti připraví plán, takže se zaměřuješ na rozdílné části svého těla.
Takže existuje ještě nějaké rozpaky v získání vlastního osobního trenéra? Už jsi nějakého měl/a? Hodláš si nějakého najmout?

Související gramatické články

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.