HERE a THERE + předložky (HERE, THERE + Prepositions)

  0
  5326

  slovíčka here a there se mohou zdát podobná, ale jejich rozdílný význam může být životně důležitý.

  The lion is there. – Ten lev je tam.

  The lion is here! – Ten lev je tady!

  1 HERE a THERE + předložky
  (HERE, THERE + Prepositions)

  Slovíčka here a there vyjadřují určení místa, o kterém právě mluvíme.

  HERE
  Slovíčko here použijeme, pokud jsme přímo na místě, o kterém mluvíme.
  → I left the bag here. – Tu kabelku jsem nechala tady.

  THERE
  There naopak použijeme, pokud je dané místo od nás vzdálené.
  → Put the pencil there. – Polož tu tužku tam.

  Použití s předložkami:
  Přidáním předložek k těmto slovíčkům je můžeme více specifikovat.

  OUT
  Předložka out zpravidla znamená, že se jedná o otevřené místo.
  → He likes to drive his car out there in the meadows. – Rád jezdí autem tam v lukách.
  → I can’t stand it anymore. It’s too hot out here. – Už to nemůžu vydržet. Je tu příliš horko.

  IN
  Předložka in se naopak používá, pokud je místo, o kterém mluvíme nějak uzavřené.
  → I am in here, in the garage. – Jsem tady, v garáži.
  → When I returned he was still in there (in the garage.) – Když jsem se vrátil, byl pořád tam (v garáži).

  OVER
  Over vyjadřuje, že mezi námi a místem je určitá vzdálenost nebo překážka.
  → Hey! Over here! (behind the wall) – Hej! Tady! (za zdí)
  → Can you see him over there? He is on the tower. – Vidíš ho támhle? Je na té věži.

  AROUND
  Pokud chceme zahrnout i okolí daného místa, použijeme předložku around.
  → Have you seen my keys anywhere around here? – Viděl jsi tady někde moje klíče?
  → He lives somewhere around there. – Bydlí někde támhle.

  Předchozí článekPřítomný čas (Present tense)
  Další článekHardly/Almost
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".