Vztažná zájmena (Relative Pronouns)

  0
  23477

  1 Vztažná zájmena (Relative Pronouns): WHO, WHICH, THAT, WHOSE

  Vztažná zájmena slouží ke spojení hlavní věty k větě vedlejší. Zůstávají stejná v mužském, ženském i středním rodě. Tyto zájmena nám umožňují přidat více informací o podstatném jméně, za které jimi připojíme další větu. Například: This is the man who likes apples. (To je ten muž, který má rád jablka.) Příklady užití ve větách:

  Who
  (který, která, které, kteří)
  životné
  This is the man who I told you about.
  (To je ten muž, o kterém jsem ti říkala.)
  Which
  (který, která, které, kteří)
  neživotné
  These are the medals which belong to my sister.
  (Toto jsou ty medaile, které patří mé sestře.)
  That
  (který, která, které, kteří)
  životné + neživotné
  This is the man that I told you about.
  (To je ten muž, o kterém jsem ti říkala.)
  These are medals that belong to my sister.
  (Toto jsou medaile, které patří mé sestře.)
  Whose
  (jehož, jejíž, jejichž)
  životné + neživotné
  This is the movie whose soundtrack I like.
  (Tohle je ten film, jehož soundtrack se mi líbí.)
  Those are the people whose house is for sale.
  (Tamto jsou ti lidé, jejichž dům je na prodej.)

  Pojďme se seznámit s pravidly, která se pojí s těmito zájmeny. Ti, kteří s angličtinou začínají, mohou tato pravidla přeskočit a soustředit se pouze na samotná slovíčka a jejich překlad.

  2 Who (který, která, které, kteří)

  Vztažné zájmeno WHO se pojí s osobami.

  • She is the lady who worked with my mom. (Ona je ta paní, která pracovala s mamkou.)

  Platí zde stejné pravidlo jako u tázacího zájmena WHO: Pokud je vztažné zájmeno WHO v tzv. předmětném pádu – tj. čtvrtý pád – koho/co, mění se na WHOM. Většinou je tomu tak pouze v psané formální angličtině. V běžné mluvě se dnes WHOM začíná nahrazovat klasickým zájmenem WHO:

  • We saw a girl. (Viděli jsme holku – „holka“ je v této větě na místě předmětu)
  • The girl whom we saw was my classmate. (Ta holka, kterou jsme viděli, byla moje spolužačka.)

  3 Which (který, která, které, kteří)

  Vztažné zájmeno WHICH se pojí s věcmi a se zvířaty. Vztahuje se na množné i jednotné číslo, zůstává stejné v mužském, ženském i středním rodě a nemění se v pádě.

  POZOR: tázací zájmeno WHICH můžeme používat i pro osoby, vztažné zájmeno WHICH nikoliv. Pro osoby použijeme vztažné zájmeno WHO.

  Příklad:

  • Do you still have the letter which I sent you last summer? (Máš stále ten dopis, co jsem ti posílal minulé léto?)
  • This is the man who I met yesterday. (To je ten muž, kterého jsem včera potkala.)

  4 That (který, která, které, kteří)

  Toto zájmeno je mezi studenty velmi oblíbené – pojí se totiž jak s věcmi a zvířaty, tak i s osobami:

  • She is the lady that worked with my mom. (Ona je ta paní, která pracovala s mamkou.)
  • Do you still have the letter that I sent you last summer? (Máš stále ten dopis, co jsem ti posílal minulé léto?)

  That můžeme použít pouze v případě, že daná vedlejší věta, kterou nám toto zájmeno uvozuje, je věta určující.

  5 Whose (jehož, jejíž, jejichž)

  Vztažné zájmeno WHOSE se pojí jak s věcmi a zvířaty, tak i s osobami. Také se vztahuje na množné i jednotné číslo, zůstává stejné v mužském, ženském i středním rodě a nemění se v pádě.

  • Those are the people whose daughter works with me. (To jsou ti lidé, jejichž dcera se mnou pracuje.)
  Předchozí článekReciproční zájmena (Reciprocal pronouns): EACH OTHER, ONE ANOTHER
  Další článekZvratná zájmena (Reflexive Pronouns)
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".