We all have our goals. There are a lot of goals we want to achieve.

Do you have goals? This article helps you to achieve your goal.

TOP 7 strategies:

 1. You have to know your goal. Write down a definition of your goal.
 2. Read it in the morning and in the evening.
 3. Think about your goal. You are achieving your goal.
 4. You have to be calm to think about things that help you to achieve your goal.
 5. Train your willpower. Only you and your goal.
 6. There are a lot of obstacles. Ignore them and continue.

Do not talk a lot about your goals with people. You have to have the goal in your mind.

Slovíčka

achieve – dosáhnout
write down – zapsat si něco/někoho
calm – klidný
willpower – síla vůle
obstacle – překážka
continue – pokračovat
mind – mysl

Překlad

Všichni máme svoje cíle. Existuje hodně cílů, kterých chceme dosáhnout.

Máte cíle? Tento článek vám pomáhá k dosáhnutí vašeho cíle.

TOP 7 strategií:

 1. Musíte znát svůj cíl. Zapište si definici vašeho cíle.
 2. Přečtěte si to ráno a večer.
 3. Myslete na svůj cíl. Dosahujete svého cíle.
 4. Musíte být klidný, abyste myslel na věci, které vám pomáhají k dosáhnutí vašeho cíle.
 5. Trénujte svojí sílu vůle. Jen vy a váš cíl.
 6. Existuje hodně překážek. Ignorujte je a pokračujte.
 7. Nemluvte hodně o vašich cílech s lidmi. Ten cíl musíte mít ve vaší mysli.

Each of us has their goal. Someone wants a new car, a new house or to be happy.

Would you like to be successful in achieving your goal? Keep reading this article!

TOP 7 strategies:

 1. Find out what your goal is. Write down a definition of your goal. One sentence will do.
 2. Read the sentence every time you go to bed or you wake up.
 3. Imagine your goal for a few minutes, several times a day. You’ve achieved you goal in your mind.
 4. Stay cool-headed. It will help you to be more attentive and aware of the things that will help you to achieve your goal.
 5. Exercise your willpower as much as possible. Do not let anything distract you. Focus on your goal.
 6. Even if you have to face obstacles, never give up. The obstacles are the key to be successful.
 7. Keep your goals in your mind. Do not talk too much about your goals. It can dissipate your inner powers. Concentate on your goal.

Definice

will do – to be enough
cool-headed – able to think well before doing something
attentive – paying attention
distract – to make it difficult for somebody to concentrate or to pay attention

Slovíčka

will do – bude stačit
cool-headed – rozvážný
attentive – pozorný
distract – rozptylovat

Překlad

Každý z nás má nějaký cíl. Někdo chce nové auto, nový dům nebo být šťastný.

Chtěli byste být úspěšní v dosahování vašeho cíle? Čtěte dál tento článek!

TOP 7 strategií:

  1. Zjistěte, jaký je váš cíl. Zapište si definici vašeho cíle. Jedna věta bude stačit.
  2. Přečtěte si tu větu pokaždé, když jdete do postele nebo se probudíte.
  3. Představte si na pár minut váš cíl, několikrát za den. Ve vaší mysli jste dosáhli vašeho cíla.
  4. Zůstaňte rozvážný. Pomůže vám to být více pozorný a vědom si věcí, které vám pomůžou dosáhnout vašeho cíle.
  5. Trénujte vaší sílu vůle jak je to jen možné. Nenechte nic vás rozptylovat.
  6. Ikdyž musíte čelit překážkám, nevzdávejte se. Překážky jsou klíčem k tomu být úspěšný.
  7. Udržte své myšlenky ve vaší mysli. Příliš nemluvte o vašich cílech. Může to rozptýlit vaší vnitřní sílu. Soustřeďte se na svůj cíl.

 

Související gramatické články

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.