4. Secret signal which you both know

Not every couple decided to use this way of non-verbal communication. But give a try. Choose the movement, behaviour, quote that only you two understand. The meaning is obvious – one of you would like to spend unforgettable time with the other one. Brilliant is that nobody else understands so you can also use the feature at public as well.

5. Kiss his neck

Did he immerse himself in to some action such as playing computer game? Do you want to spend time with him? There is an easy and old trick. Step behind and kiss him slowly on his neck. Let him enjoy the moment and then move to another part of his body. You can continue on his chest. I can assure you that he forgets gaming and your activity is the only thing he can think about.

6. Go direct on him

Are you trying some of the previous tips, but it does not work? Does not he understand your subtle hints? Do not despair. There is a lot easier and direct method. Just take his hand and lead him to the bedroom. Look long and sexy into his eyes and he knows what you are proposing, undoubtedly.

7. Change your clothes in front of him

In the case that you are partners for a longer time, it is possible that you are used to change in front of each other. It might lose its charm. Is not it pity? Make it special a bit again. Change your clothes in front of him and do it slower that you are used to. You can also continue with moisturizing your skin with body cream. He does not let you finish dressing.
Those are my tips to show your partners that you are in the mood and you do not need to use a single word. Is not it great? Are you going to try one? Tell us!

Slovíčka

non-verbal – neústní
obvious – zřejmý, jasný
quote – citovat
unforgettable – nezapomenutelný
feature – jev, rys, tah, charakteristika
trick – trik
undoubtedly – nepochybně
to propose – navrhnout
subtle – jemný
previous – předchozí
to despair – zoufat si
hint – nápověda
used to – zvyklý na…
charm – kouzlo, půvab
to moisturize – vlhčit
to be in mood – být v náladě

Překlad

4. Tajné znamení, které oba znáte

Ne každý pár se rozhodl tento způsob komunikace, ale zkus to. Vyberte si pohyb, chování, citát, kterým pouze vy dva rozumíte. Význam je zřejmý – jeden z vás by rád strávit nezapomenutelný čas s tím druhým. Výborné je, že nikdo jiný nechápe, takže toto znamení můžete používat i na veřejnosti.

5. Polib hon a krk

Ponořil se úplně do nějaké aktivity jako například hraní počítačové hry? Chceš s ním strávit nějaký čas? Existuje jednoduchý a starý trik. Stoupni si za něj a polib ho pomalu na krk. Nech si ho užít tu chvíli a po te se přesun na další část jeho těla. Pokračuj na hrudi. Můžu Tě ujistit, že zapomene na hraní a Ty jsi jediná věc, na kterou dokáže myslet.

6. Jdi na něj zpříma

Pokoušíš se o některé z předchozích tipů, ale nefungují? Nerozumí Tvým jemným náznakům? Nezoufej si. Existuje mnohem jednodušší a přímější metoda. Jenom ho vezmi za ruku a veď do ložnice. Podívej se dlouze a sexy do jeho očí a bude vědět, co navrhuješ, bezpochyby.

7. Převlíkej se před ním

V případě, že jste partneři delší dobu, je možné, že jste zvyklí se před sebou převlíkat. Mohlo to ztratit své kouzlo. Není to škoda? Udělej to opět trochu mimořádné. Převlíkej se před ním a dělej to pomaleji, než jsi obvykle zvyklá. Můžeš také pokračovat hydratováním Tvé pokožky tělovým krémem. Nenechá tě dokončit.
Toto jsou mé tipy, jak ukázat partnerovi, že máte na „to“ nálada a nemusíte použít jediné slovo. Není to báječné? Hodláš nějaký použít? Řekni nám to!

Související gramatické výklady

4. Share a secret signal

If you are already a longer time together you might think up a secret move that nobody except you two understand. It can be a real move, a gesture or even a statement. Anytime one of you uses it, the other one is aware of the other one’s feelings and wishes. The brilliant point about this tip is that really nobody can understand it so it can be used even at public. If you share the feelings, you can head home or start searching for a calm place.

5. Start with his neck

This suggestion is an old and simple way to show him what you feel and want but it works every time. Without asking him first, approach him and kiss him slowly and gently on his neck. Even better would be to stay behind him so he cannot prepare himself. Be sure that he will not make any objections to your care. Especially, if you do not stay at his neck, he will be highly satisfied. Still, do not hurry and linger for a while before moving to another spot of his body.

6. Be direct

In a case that you have already tried some of my suggestions and your partner did not get it, you might find this tip very effective. Just be more direct. Wear nice lingerie and dress in which you feel sexy and while smiling attractive, push him softly toward your bedroom. He would have to be a stone not to understand this action

7. Change your clothes in front of him

To see the other partner changing clothes might become a common part of a day after a while in a relationship. However, if you make an effort, you can perform an outstanding show only for him. Wait until he is in bed and start undressing yourself. Tease him and be slow. In addition, you might tinge your performance with some seductive music.

Those are my suggestions which you might use for telling him you are in the mood without actually saying him. Have you already tried some of them? Let us know!

Definice

gesture – a slightly movement of face, head or arms
public – not privacy, connected to people in general
to approach – get head direction to something/somebody, to get closer
gently – softly, calmly
objection – expression of disagreement
satisfied – fully happy because one has what he/she wanted
to linger – to hesitate, to take a long time
spot – small place, area (usually on a body)
to get to – to reach something or to get somewhere
to make an effort – to try hard
to tease – to torture (here in a positive way)
seductive – intended to bring somebody into sexy mood

Slovíčka

public – veřejnost
gesture – gesto, posunek
to approach – přístoupit, přiblížit se
gently – zlehka, jemně
objection – námitka, protest
satisfied – spokojený
spot – místo, bod
to linger – váhat, prodlévat
to get to – dostat se
to make an effort – snažit se
to tease – trápit, mučit, škádlit
seductive – svůdný

Překlad

4. Sdílejte tajné znamení

Pokud jste už delší dobu spolu, můžete si vymyslet tajný tah, kterému nikdo (kromě vás dvou) nerozumí. Může to být skutečný pohyb, gesto nebo dokonce I prohlášení. Kdykoliv jeden z vás toto použije, jsou tomu druhému jasné jeho/její pocity a přání. Skvělé na tomto tipu je, že skutečně nikdo jiný nemůže toto pochopit, takže může být užit i na veřejnosti. Pokud sdílíte tyto pocity, můžete zamířit domu nebo začít hledat klidné místo.

5. Začni u jeho krku

Toto doporučení je starý a jednoduchý způsob, jak mu ukázat, co cítíš a chceš, ale funguje pokaždé. Bez ptaní k němu přistup a pomalu a jemně ho polib na krk. Ještě lepší je stát za ním, takže se nemůže připravit. Buď si jistá, že nebude nic namítat proti Tvé péči. Obzvláště pokud neskončíš u jeho krku, tak bude vysoce spokojen. Přesto nechvátej a chvilku prodlévej, než se pustíš na další místo jeho těla.

6. Buď přímá

V případě, že jsi již vyzkoušela některé z mých rad a Tvůj partner je nepochopil, můžeš tuto radu považovat za nápomocnou. Prostě buď přímější. Obleč si hezké spodní prádlo a šaty, ve kterých se cítíš přitažlivá a s atraktivním úsměvem ho jemně tlač směrem do ložnice. Musel by být kámen, aby toto nepochopil.

7. Převlíkej se před ním

Vidět partnera, jak se převléká, se může stát běžnou součástí dne po nějaké době ve vztahu. Avšak pokud se budeš snažit, můžeš mu předvést mimořádné představení pouze pro něj. Počkej, až bude v posteli a začni se svlékat. Trap ho a buď velmi pomalá. Navíc bys mohla své představení podbarvit nějakou svůdnou hudbou.
Toto jsou má doporučení, která můžeš použít, abys mu řekla, že jsi v náladě, aniž bys mu to skutečně řekla. Už jsi nějaké z nich vyzkoušela? Dej nám vědět!

Související gramatické výklady

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.