There is a chance that when you visit Halong bay there is going to be lot of small boats full of travellers and tourists sailing in the waters between the limestone rocks that create Vietnam’s best known landmark. But if you want to see other interesting places with less people, Lonely Planet has a few suggestions for interesting places other than Halong bay.

For example, if you have time, go to Cat Ba Island right next to the Halong bay whose southeastern shores are home to its own limestone islands with isolated beaches, and when you want to sail on a boat, the boat operators are only going to charge you a part of what you pay in Halong.

Bai Tu Long, when you sail to the north around the coast from Halong, promises to have less people than Halong. Have its own wonderful nature and outside activities like hiking and cave exploring.

Slovíčka

limestone – vápenec
landmark – vápenec
shore – pobřeží, břeh
hiking – turistika
cave – jeskyně

Překlad

Je možné, že při návštěvě zátoky Halong narazíte na spousty malých lodích s cestovateli a turisty, proplouvajícími mezi vápencovými skálami které tvoří nejznámější památku Vietnamu. Chcete-li ale vidět i jiná zajímavá místa, kde nenarazíte na tolik lidí, Lonely Planet má pro vás několik návrhů na zajímavá místa kolem zátoky Halong.
Například, máte-li čas, navštivte ostrov Cat Ba přímo u zátoky Halong, jehož severovýchodní pobřeží jsou domovem vápencových ostrůvků s odlehlými plážemi a když se chcete projet na lodi, zaplatíte pouze kousek toho, co byste zaplatili v Halongu.
Bai Tu Long se nachází na sever z Halongu, podél pobřeží a přislibuje méně lidí než Halong. Uvidíte nádhernou přírodu a můžete provozovat venkovní aktivity jako například turistiku a probádávání jeskyní.

Chances are your visit to Halong bay will include lots of small boats jammed with travellers and local tourists sailing the waters between the limestone outcrops that create Vietnam’s most recognizable landmark. But if you’re interested in seeing some other just as interesting but less crowded places, Lonely Planet has a few other suggestions on what to see besides Halong Bay.

For example, if you have time, go to nearby Cat Ba Island whose southeastern shores are home to its own limestone islands with isolated beaches, and where boat operators are likely to charge you a part of what you’ll pay in Halong.

Bai Tu Long, further north along the coast from Halong, promises to be less crowded than Halong, and to have its own stunning landscape and outdoor activities like hiking and cave exploring.

Definice

jammed – very full
limestone – a type of white stone that contains calcium
outcrop – a large mass of rock that stands above the surface of the ground
crowded – having a lot of people or too many people / full of something
stunning – extremely attractive or impressive
hiking – the activity of going for long walks in the country for pleasure
cave – a large hole in the side of a hill or under the ground

Slovíčka

jammed – přeplněný, ucpaný
limestone – vápenec
outcrop – výchoz (vystupující vrstva pevniny)
crowded – přelidněný
stunning – ohromující
hiking – pěší turistika
cave – jeskyně

Překlad

Je možné, že návštěva zátoky Halong bude zahrnovat spousty malých lodí přeplněné cestovateli a turisty proplouvajícími vodami mezi vápencovými výstupy, které tvoří nejrozpoznatelnější památku Vietnamu. Máte-li zájem o návštěvu stejně zajímavých míst s méně lidmi, Lonely Planet má pro vás několik návrhů na zajímavá místa kromě zátoky Halong.
Například, máte-li čas, navštivte nedaleký ostrov Cat Ba jehož severovýchodní pobřeží jsou domovem vápencových ostrůvků s odlehlými plážemi a pracovník obsluhující loď vám bude účtovat jen čáct toho co byste platili v Halongu.
Bai Tu Long, dál na sever od Halongu poděl pobřeží, přislibuje méně přelidněné prostředí než Halong a má svoji ohromující krajinu a venkovní aktivity jako turistiku a probádávání jeskyní.

Související gramatické články

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.