Do you think that it is possible to focus more at work?

It is possible !

We have to improve our focus at work because we work better then. Focus helps us a lot. We work worse without it.

There are 3 steps of how the brain focuses on something:

Step 1: The sences receive all the information around us immediately.
Step 2: The brain has to choose the important information.
Step 3: The brain chooses the information which is the most important.

Now you can see what you do wrong:

 • Receiving  too much information destroys your focus.
 • The brain is confused about what is imporant and what is not.
 • A lot of decisions ruin willpower.

Do this: Don’t receive too much information, you have to know what is important and don’t do a lot of decisions.

Slovíčka

possible – možný
worse – horší
immediately – okamžitě
important – důležitý
be confused about – být zmatený z čeho
willpower – síla vůle

Překlad

Myslíte, že je možné se více soustředit v práci?

Je to možné!

Musíme zlepšit svojí soustředěnost v práci, protože poté pracujeme lépe. Soustředěnost nám hodně pomáhá. Bez ní pracujeme hůře.

Existují 3 kroky toho, jak se mozek na něco soustředí:

Krok 1: Smysly obdrží okamžitě všechny informace kolem nás.
Krok 2: Mozek si musí vybrat důležité informace.
Krok 3: Mozek si vybírá ty informace, které jsou nejdůležitější.

Nyní vidíte, co děláte špatně:

 • Obdržení příliš mnoha informací ničí vaší soustředěnost.
 • Mozek je zmatený, co je a není důležité.
 • Hodně rozhodnutí ničí sílu vůle.

Have you ever been thinking about how to improve your focus at work?

Believe it or not, it is possible!

Why should we improve it? It is generally true that the more you focus, the better results you find or do. We can say that focus is our big helper. We couldn’t do our job properly without it.

Let’s take a look at how the brain focuses on something:

Step 1: The sences receive all the information around us immediately.

Step 2: The brain reviews the information by its importance. Anything unimportant discards.

Step 3: The brain chooses which information should be the most important.

Now, you can see what you do wrong:

 • If you receive too much information, you can rarely focus.
 • The brain gets befuddled about what is imporant and what is not.
 • When you Make a lot of decisions, you can destroy your willpower. Then you focus on the wrong things.

You have to do these three things: reduce intake of information, know what is important and preserve your willpower.

Definice

improve – to make something better
result – something that happens after e.g. an action
immediately – right now
importance – how much is something important
discard – throw away sth – you dont need it/ want it anymore
get befuddled – get confused

Slovíčka

enthusiastically – nadšeně
to take sth. up – začít s nějakou aktivitou/koníčkem
any … whatsoever – zdůraznění: jakýkoliv
to turn out – ukázat se (nějakým)
to capitalise on – vydelávat na něčem
to deliver a speech – pronést řeč
to come across – narazit na něco (náhodou)
endeavours – úsilí, snažení se
the mainspring of sth. – hnací síla; hlavní motiv
to come about – přihodit se; stát se; nastat
mere – pouhý
attainment – dosažení cíle; docílení
to crave for – toužit po něčem
to the best of one’s ability – jak nejvíce / nejlépe je to možné
to set one’s heart on sth. – pustit se do něčeho; oddat se něčemu
to preserve – udržet (si)
to long for sth. – toužit po něčem
the urge – silná touha
irresistible – neodolatelný
sentiment – emoce

Překlad

Už jste někdy přemýšleli o tom, jak zlepšit vaší soustředěnost v práci?

Věřte tomu nebo ne, je to možné!

Proč bychom to měli zlepšit? Obecně platí, že čím více se soustředíte, tím lepší výsledky najdete nebo uděláte. Můžeme říct, že soustředěnost je náš velký pomocník. Bez něho bychom nemohli řádně dělat naši práci.

Pojďme se podívat, jak se na něco mozek soustředí:

Krok 1:  Lidské smysly okamžitě obdrží všechny informace kolem nás.
Krok2: Mozek vyhodnotí informace podle jejich důležitosti. Cokoliv nedůležitého „vypustí z hlavy“.
Krok3: Mozek si vybírá, která informace by měla být nejdůležitější.

Nyní můžete vidět, co děláte špatně:

 • Pokud obdržíte příliš mnoho informací, steží se můžete soustředit.
 • Mozek je zmatený z toho, co je a není důležité.
 • Když děláte moc rozhodnutí, může to zničit vaší sílu vůle. Poté se soutředíte na špatné věci.

Musíte dělat tyto tři věci: snížit příjem informací, vědět, co je důležité a zachovat si svojí sílu vůle.

Související gramatické články

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.