Michael Lombardo is the HBO programming president. He had meeting with critics in LA and was speaking about upcoming seasons and the whole future of this TV show. He confirmed that GoT will have more, then seven seasons. Despite claims from David Benioff and Dan Weiss that GoT will only have seven seasons.

Lombardo also confirmed that seven seasons and end of the show was never the conversation. He was wondering how far is the show going beyond season seven. Benioff and Weiss were thinking about going two more years after season 6, but Lombardo would like them to change their minds.

Benioff and Weiss were thinking only about seven seasons when the show started. It was their unstated goal. Once they found out, they are going to tell the story to its conclusion, it became even clearer goal for them. Seven gods, seven kingdoms, seven seasons. It felt right for them.

Lombardo is very interested in Thrones prequel. He is convinced that the prequel has enormous storytelling to be minded. But did not have any conversation with Benioff and Weiss about it yet.

Lombardo was also speaking about the fate of fans favourite hero Jon Snow. He was fatally stabbed in the end of season five. Since then, there were many speculations about this character and most of the people believe that Jon Snow is not dead or that he is going back from the dead. Lombardo strictly said: „Jon Snow is indeed dead.“

Slovíčka

seasons – sezóna
despite – navzdory
claims – tvrzení
confirm – potvrdit
wondering – zamyslet se
unstated – nevyřčený
conclusion – závěr/konec
convinced – přesvědčený
stabbed – bodnout/pobodat

Překlad

Michael Lombardo je programový ředitel HBO. Měl setkání s kritiky v Los Angeles a mluvil o nadcházejících sezónách a celé budoucnosti této televizní show. Potvrdil, že GoT budou mít víc jak sedm sezón. Navzdory tvrzení Davida Benioffa a Dana Weisse, že GoT budou mít jenom sedm sezón.

Lombardo také potvrdil, že sedm sezón a konec show nebyl nikdy předmětem konverzace. Uvažoval, jak daleko půjde show po sedmé sezóně. Benioff a Weiss by chtěli ještě dva roky po šesté sezóně, ale Lombardo by byl rád, kdyby si to rozmysleli.

Benioff a Weiss přemýšleli jenom o sedmi sezónách, když show začala. Byl to jejich nevyslovený cíl. Hned jakmile přišli na to, že budou vyprávět příběh až do jeho závěru, tak jim tento cíl přišel o mnoho jasnější. Sedm bohů, sedm království, sedm sezón. Připadalo jim to správné.

Lombarda velmi zajímají prequely k Trůnům. Je přesvědčený, že prequel má obrovský příběh k vyprávění. Ale zatím se o tom s Benioffem a Weissem nebavili.

Lombardo také mluvil o osudu oblíbence fanoušků Jona Sněha. Ten byl smrtelně pobodán na konci páté sezóny. Od té doby bylo mnoho spekulací o této postavě a většina lidí věří, že Jon Sníh není mrtvý nebo že se vrátí ze smrti. Lombardo striktně řekl: „Jon Sníh je samozřejmě mrtvý.“

Games of thrones will have at least eight seasons, says HBO programming president Michael Lombardo. Although the showrunners David Benioff and Dan Weiss were claiming, that they are interested only in creating seven seasons.

Lombardo said, that seven seasons and out has never been the conversation. The question is, how much beyond seven season are they going. According to Benioff and Weiss there are two more years after sixth season. Lombardo said that he would love if they change their minds.

The eight season minimum differs from Benioff and Weiss´ previous statements. They said that seven seasons were their unstated goal from the start. But they were not sure at the beginning that show will last that long and have such a great success. Once they got to the point, where they were sure, that they will tell the whole story to its conclusion, it felt right to them. Seven gods, seven kingdoms and seven seasons.

Lombardo also told critics, that he is very interested in prequel of Game of Thrones. He said it would fully depend on what Benioff and Weiss wanted to do. But according to Lombardo – the prequel potential is enormous, but he did not have any conversation with them about it yet.

At last he spoke about fans favourite character Jon Snow. In seasons five finale Jon was fatally stabbed, but since that episode, half of the internet speculated that he is not dead or that he will return from the dead. But Lombardo adamantly explained, that „dead is dead is dead is dead“ and that Jon Snow is indeed dead.

Definice

although – in spite of the fact that
claiming – to assert or maintain as a fact
according – as recorded or stated by
previous – of the immediate past
conclusion – opinion reached after consideration
depend – be contingent upon
stabbed – pierced by a pointed weapon
adamantly – unshakably

Slovíčka

although – ačkoliv
claiming – tvrdit
according – podle mínění
previous – předcházející
conclusion – závěr
depend – záležet / záviset (na něčem)
stabbed – pobodat
adamantly – neústupně

Překlad

Hry o trůny budou mít alespoň osm sezón, tvrdí programový ředitel HBO Michael Lombardo. Ačkoliv tvůrci show David Benioff a Dan Weiss tvrdili, že mají zájem pouze na vytvoření sedmi sezón.

Lombardo řekl, že nikdy neměli konverzaci o tom, že bude sedm sezón a konec. Otázka je, jak moc daleko za sedmou sezónu půjdou. Podle mínění Benioffa a Weisse mají existovat ještě dva roky po šesté sezóně. Lombardo by byl rád, kdyby si toto rozmysleli.

Osm sezón se liší od dřívějších prohlášení Benioffa a Weisse. Řekli, že sedm sezón byl jejich nevyřčený cíl od začátku. Ale nebyli si jistí na začátku, že show vydrží tak dlouho a bude mít takový úspěch. Jakmile se dostali do bodu, kdy si byli jistí, že dovypráví příběh do jeho závěru, připadalo jim správné mít jenom sedm sezón. Sedm bohů, sedm království a sedm sezón.

Lombardo také řekl kritikům, že ho velmi zajímá prequel k Hrám o Trůny. Tvrdí, že to bude plně záviset na Benioffovi a Weissovi co budou chtít dělat. Ale podle mínění Lombarda – prequel má obrovský potenciál, ale ještě se o tom nebavili.

A nakonec mluvil o oblíbenci fanoušků Jonu Sněhovi. Ve finále páté sezóny byl Jon fatálně pobodán, ale od této epizody, půlka internetu spekulovala, že není mrtvý nebo že se vrátí ze smrti. Na tom jim Lombardo neústupně vysvětlil, že „mrtvý je mrtvý je mrtvý je mrtvý“ a že Jon Sníh je samozřejmě mrtvý.

Související gramatické články

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.