Fifty years ago, finding a new partner was natural and easier than today. You could meet someone through your friends, at work or just in the street. People didn’t have a phone, they wrote love letters instead.

The Internet is the revolution in dating. People create online profiles and communicate with others in the social networks. People try to find an ideal partner through the online dating services.
Thanks to technology, we can talk to our partner whenever we want. But we shouldn’t forget about romance. The important part of the relationship is being together. Neither Facebook, nor phone call can replace it. So let’s switch off your phones and computers. You can enjoy a romantic evening “offline” just with your partner.

Slovíčka

dating – randění
digital – digitální
ago – před
find – hledat
natural – přirozený
easier – jednodušší
meet – potkat
through – skrz, přes
instead – namísto toho
create – vytvořit, tvořit
social – společenský
network – síť
online dating services – internetové seznamky
whenever – kdykoli
forget – zapomenout
neithernor – ani…ani
replace – nahradit
switch off – vypnout
enjoy – užít si

Překlad

Před padesáti lety bylo hledání nového partnera přirozené a jednoduší než dnes. Mohli jste někoho potkat skrze své přátele, v práci nebo jen tak na ulici. Lidé neměli telefony, místo toho psali milostné dopisy.

Internet představuje revoluci v randění. Lidé si vytváří online profily a komunikují s ostatními na sociálních sítích. Lidé se snaží najít ideálního partnera prostřednictvím internetových seznamek.
Díky technologii můžeme mluvit se svým partnerem kdykoli chceme. Ale neměli bychom zapomínat na romantiku. Být spolu je důležitou součástí vztahu. To nemůže nahradit ani Facebook, ani telefonní hovor. Takže pojďte si vypnout telefony a počítače. Můžete si užít romantický večer „offline“ pouze se svým partnerem.

Související gramatické výklady

Some fifty years ago, finding a new partner was much more natural process. The only ways to meet someone were through your friends, at work or just accidentally somewhere in your town. People didn’t even have a cell phone, so they had to write love letters to keep in touch with their partners.

The advancement of the Internet brought the revolution in dating. People started to create online profiles and communicated with others in the social networks. People were no longer waiting for the ideal partner, they actively tried to find him/her through the online dating services.

Thanks to technology, we can contact our partner whenever we need or want, but we shouldn’t forget about romance. One of the most important parts of every relationship is spending time together. Neither Facebook, nor phone call can substitute it. So let’s switch off your phones and laptops and just enjoy a romantic evening together and “offline”.

Definice

dating – a meeting that you have arranged with a boyfriend or girlfriend or with somebody who might become a boyfriend or girlfriend
accidentally – by chance; in a way that was not planned
advancement – the progress that is made
network – a number of computers and other devices that are connected together so that equipment and information can be shared
service – a business whose work involves doing something for customers but not producing goods
substitute – a person or thing that you use or have instead of the one you normally use or have

Slovíčka

dating – randění
accidentally – náhodou
advancement – vynález, pokrok
network síť
service – služba
substitute – nahradit

Překlad

Před padesáti lety bylo hledání nového partnera mnohem přirozenější proces. Jediné způsoby jak někoho potkat byly skrze vaše přátele, v práci nebo jen tak náhodou v ulicích vašeho města. Lidé dokonce ani neměli telefony, takže pokud chtěli zůstat v kontaktu se svými partnery, museli psát milostné dopisy.

Vynález internet způsobil revoluci v randění. Lidé si začali vytvářet online profily a komunikovat s ostatními na sociálních sítích. Lidé již nečekali na ideálního partnera, ale aktivně se snažili ho/ji najít skrze internetové seznamky.

Díky technologii můžeme kontaktovat našeho partnera kdykoli potřebujeme nebo chceme, ale neměli bychom zapomínat na romantiku. Jednou z nejdůležitějších částí každého vztahu je společné trávení času. Ani Facebook, ani telefonní hovory ho nemohou nahradit. Takže pojďte si vypnout telefony a počítače a jen si užít romantický večer společně a “offline”.

Související gramatické výklady

Předchozí článek50 odstínů šedi
Další článekPrvní rande
Ondřej Volšík
Lektor a jazykový poradce. Jazyky studuje už od ranného věku a mluví plynule anglicky a francouzsky. Díky svým odborným znalostem dokáže poradit s jakoukoli jazykovou překážkou. Jelikož se jazyky staly jeho hobby, ví o nich zajímavé věci, které jsou ve formálním vzdělávání opomíjeny a snaží se je předávat svým studentům, aby jim jazyk co nejvíce přiblížil.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.