Mnohým studentům dělají v angličtině problémy časy. Není totiž pouze těžké je vytvořit, ale též pochopit jejich odlišné významy. Právě v tom se vám vynasnažíme pomoci v tomto článku. Podívejte se, jak se od sebe mohou lišit různé časy na spojení „to cook dinner“.

Pro více informací o tvorbě a použití časů stačí kliknout na jejich názvy v závorkách.

 • I have cooked dinner.Uvařil jsem večeři.
  • večeři jsem uvařil v minulosti a je teď uvařená (předpřítomný čas prostý)
   (také např. “I have cooked dinner once.” = “Jednou jsem uvařil večeři.”)
 • I cooked dinner.Uvařil jsem večeři
  • v minulosti jsem uvařil večeři (minulý čas prostý)
   (např. “I cooked dinner yesterday.” = “Včera jsem uvařil večeři.”)
 • I was cooking dinner.Vařil jsem večeři.
  • v daný čas v minulosti probíhala činnost vaření večeře (minulý čas průběhový)
   (např. “I was cooking dinner last night.” = Včera večer jsem vařil večeři.”)
 • I had cooked dinner.Uvařil jsem večeři.
  • vyjadřuje situaci, která se stala před určitým okamžikem v minulosti (předminulý čas prostý)
   (“I had cooked dinner when you arrived.” = “Dovařil jsem večeři když jsi přišel.”
 • I had been cooking dinner.Vařil jsem večeři.
  • vyjadřuje akci, která probíhala před určitým okamžikem v minulosti (předminulý čas průběhový)
   (“I was tired because I had been cooking dinner.“ = “Byl jsem unavený protože jsem vařil večeři.”)
 • I will cook dinner.Budu vařit večeři.
 • I am going to cook dinner.Chystám se vařit večeři.
 •  I will be cooking dinner.Budu vařit večeři.
  • činnost vaření bude probíhat v budoucnosti (budoucí čas průběhový)
   (např. “I will be cooking dinner tomorrow for two hours.” = “Budu zítra vařit večeři po dobu dvou hodin)
 • I will have cooked dinner.Budu mít uvařenou večeři.
  • vyjadřujeme, že v daný okamžik v budoucnosti již bude večeře uvařena (předbudoucí čas prostý)
 • I will have been cooking dinner.Budu vařit večeři.
  • něco už bude po nějakou dobu probíhat v určitý okamžik v budoucnosti (předbudoucí čas průběhový – s tímto časem se můžeme setkat pouze okrajově)
   (např. “I will have been cooking dinner for five hours when you come tomorrow.” = “To už budu vařit po dobu pěti hodin, když zítra přijdeš.”)
 • The dinner is cooked by me.Večeře je mnou uvařena.
 • I would like to cook dinner.Rád bych vařil večeři.
 • I enjoy cooking dinner.Rád vařím večeři.
Předchozí článekVelká písmena v angličtině
Další článekJak na časy v angličtině
Lucie Brátová
Po sedmi letech studia angličtiny na základní a střední škole Lucie zjistila, že je dlouhodobě nespokojena s klasickým školním systémem učení a začala se v jazyce samo-vzdělávat pomocí zdrojů obklopení, čímž dosáhla až na úroveň C1. Svých znalostí a zkušeností nyní využívá při tvorbě online jazykových kurzů a připravuje pro studenty tipy a triky jak cizí jazyk ovládnout zábavně a bez nudného biflování.