4. Do not show your imperfections!

It can take you time to love your body. Now, do not you love your legs? Wear jeans or longer skirts. Do not you like your arms? Wear a nice sweater or a jacket which hide them. Wear it as long as you learn to love your body. Remember – you should learn it!

5. Learn from celebrities!

Can you name your favourite celebrity? They are actors/actress not only in films, but also at interviews, premieres and gala evenings. Watch videos with them and learn from them. How do they walk? How do they talk? You can make notes and use it in your life. You can make your own video too…

6. Ask people around you!

Do not you like your eyes because they are not blue? Your mom loves them because they are like chocolate. Are your legs too long? Your best friend wants to have your legs because you are like a model. Sit for a while with people you like and who know you. Listen to them. They can be a mirror to you. They know you well. They can tell you why you are lovely and special.

7. Love yourself!

It is easy to say it but difficult to do. Take your time. Do not look to mirrors and shops’ windows. Do you think that you are nice? It is enough. You do not have to control yourself. Tell yourself that you are nice! And believe it!

It is difficult to be an actor/actress and pretend to be self-confident but it is more difficult to be really self-confident. What helps you? Share it with us and help us.

Slovíčka

hide – skrýt, ukrýt, zatajit
as long as – tak dlouho až, pokud
own – vlastní
a while – chvíle
enough –dostatečný
pretend – předstírat

Překlad

4. Neukazuj své nedokonalosti!

Může to nějakou dobu trvat, než si zamiluješ své tělo. Nelíbí se ti tvé nohy? Nos džíny nebo dlouhé sukně. Nelíbí se ti tvé ruce? Nos pěkný svetr nebo sako, které je skryjí. Nos to tak dlouho, dokud se nenaučíš milovat své tělo. Nezapomeň – měl/a by ses to naučit!

5. Uč se od celebrit!

Můžeš jmenovat svoji oblíbenou celebritu? Jsou to herci/herečky nejenom ve filmech, ale i při rozhovorech, premiérách a gala večerech. Pozoruj videa s nimi a uč se. Jak chodí? Jak mluví? Můžeš si dělat poznámky a používat ve svém životě. Můžeš si také vytvořit takové video…

6. Ptej se lidí kolem sebe!

Nelíbí se ti tvé oči, protože nejsou modré? Tvá mamka je miluje, protože jsou jak čokoláda. Jsou tvé nohy příliš dlouhé? Tvůj/Tvá nejlepší kamarád/ka chce mít tvé nohy, protože jsi jak model/ka. Sedni si na chvíli s lidmi, které máš ráda a kteří tě znají. Poslouchej je. Mohou ti být zrcadlem. Znají tě dobře. Oni ti mohou říct, proč jsi půvabný/á a neobyčejný.

7. Miluj sám/sama sebe!

Říká se to jednoduše, ale činí obtížně. Dej si na čas. Nedívej se do zrcadel a výloh obchodů. Myslíš si, že jsi hezký/á? To je dostačující. Nemusíš se kontrolovat. Řekni si, že jsi pěkný/á. A věř tomu!

Je obtížné být hercem/herečkou a předstírat, že je člověk sebevědomý. Ale mnohem obtížnější je skutečně být sebevědomý/á. Co pomáhá tobě? Poděl se o to s námi a pomoz nám.

Související gramatické výklady

4. Hide your flaws!

It was already suggested to show your perfections. Still, are there features that you consider to be “less lovely”. You can hide them. Wear jeans instead of short skirts if it makes you feel comfortable. However, do not forget that even the imperfections are parts of you. You are hiding them until you learn how to accept and love yourself.

5. Learn from the famous ones!

The actors and actress earn their money for pretending. They do so not only while filming, but even during interviews or at festivals. They are taught how to speak, how to walk, how to behave. They can teach you. Watching your favourite stars, make notes about their behaviour and implement them into your own life. You can set a camera and make a video of yourself. Compare it with the interview you learnt from.

6. Listen to your close ones!

Do not you like your red hair? Your mum does. Would you rather be without the beak nose? Your best-friend envies you because she has a pug nose. Forget for a while your thoughts and listen to people who know you best. You might be surprised what you hear from them. Let them become your mirror for a while.

7. You and your body are one: Love it!

Do you know when you have a perfect body; in the morning, around noon? No, only then when you think you are wonderful. Forget mirrors, shops’ windows, ladle or any other instrument, in which you can see your reflection. You do not need to control every part of yourself. As long as you feel magnificent, you look so.

It is difficult to pretend to be self-confident. Even more challenging is to really possess this faith in oneself. Do you have any other idea how to build one’s self-esteem? Tell us!

Definice

feature – a typical possession, mark (e.g.in a face) or characteristic
beak nose – a type of nose, thin and rather long
bug nose – a type of nose, rather small and wider
ladle – a tool used to serve liquid (e.g soup) from a pot in a plate
magnificent – beautiful, splendid, monumental, extremely beautiful

Slovíčka

feature – rys, vlastnost
beak nose – nos “zobák”
bug nose – pršák
ladle – naběračka
magnificent – nádherný, velkolepý, skvělý

Překlad

4. Skryj své vady!

Už bylo doporučováno ukázat své dokonalosti. Přesto existují rysy, které považuješ za „méně pěkné“? Můžeš je skrýt. Nos džíny namísto krátkých sukní, pokud se budeš cítit klidně. Avšak nezapomeň, že i nedokonalosti jsou tvojí součástí. Skrýváš je tak dlouho, dokud se nenaučíš, jak je přijmou a milovat sám/sama sebe.

5. Uč se od známých osobností!

Herci a herečky vydělávají peníze za předstírání. Tak činí nejenom během natáčení, ale i během rozhovorů, nebo na festivalech. Jsou naučení, jak mluvit, chodit, jak se chovat. Mohou tě to naučit. Pozoruj svoji oblíbenou hvězdu a dělej si poznámky o jejím chování a implementuj to do svého života. Můžeš si nastavit kameru a udělat si vlastní video. Srovnej to s videem, ze kterého ses učil/a.

6. Poslouchej své blízké

Nemáš rád/ráda své zrzavé vlasy? Tvá mamka ale je má ráda. Byl/a bys raději bez toho krkavčího nosu? Tvůj/Tvá kamarád/ka ti závidí, protože má pršák. Na chvíli zapomeň všechny své myšlenky a naslouchej lidem, kteří tě znají nejlépe. Možná budeš překvapen/a, co od nich uslyšíš. Nech je na chvíli stát se tvým zrcadlem.

7. Ty a tvé tělo jste jedno: miluj ho!

Víš, kdy máš perfektní postavu, ráno, kolem poledne? Ne, pouze tehdy, pokud si myslíš, že je skvělé. Zapomeň na zrcadla, výlohy obchodů, naběračku a další nástroje, ve kterých můžeš vidět svůj odraz. Nepotřebuješ kontrolovat každou svoji část. Dokud se cítíš skvostně, tak takový/á skutečně jsi.

Je obtížné předstírat, že je člověk sebevědomý. Ovšem mnohem větší výzvou je skutečně tuto víru v sama sebe mít. Máš další nápady, jak vybudovat vlastní sebeúctu? Řekni nám to!

Související gramatické výklady

Předchozí článekStevovy hračky
Další článek7 věcí, které nás naučila série Harryho Pottera
Ondřej Volšík
Lektor a jazykový poradce. Jazyky studuje už od ranného věku a mluví plynule anglicky a francouzsky. Díky svým odborným znalostem dokáže poradit s jakoukoli jazykovou překážkou. Jelikož se jazyky staly jeho hobby, ví o nich zajímavé věci, které jsou ve formálním vzdělávání opomíjeny a snaží se je předávat svým studentům, aby jim jazyk co nejvíce přiblížil.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.