“The shoes make a man“. This saying always comes to my mind, when I wear white sneakers for some time and they look like 10 years old, although I bought them 6 months ago. It takes some maintenance, if you want them to look like brand new. I will give some tips now :

The washing machine is the enemy here. I know it sound weird, but if you do not have to put them in washing machine please do not put them in there. And also do not put them in tumble dryer to increase the damage on them. If you have to put them in washing machine, use very low heat and let them dry.

Now get some warm soapy water and invest in 3 important tools. A hard brush, a soft brush, and a soft cloth. Use the hard brush for leather and hard parts. Soft brush for soft parts (like suede or canvas) and work the water into the fabric in circular motions, repeating for deeper stains, then use the soft cloth to wipe.

Now that you have your sneakers white as snow, focus on laces. Remove them from shoe and wash them separately in soapy water. You can use hairdryer to dry them. If they are too much damaged for cleaning, do not be afraid to buy new ones.

When you buy your sneakers, try to keep the box and do not throw it in garbage. Store shoes in that box to avoid dust and also buy weather protection spray. Prevention is the key word here.

And last advice is to wear socks all the time. I know it looks great going out in sneakers without socks, but it has so many drawbacks. You will be sweating directly into the fabric of your shoe and that will cause discolour, not to mention the smell. Invest into white ankle socks. The trick here is to appear sockless.

Slovíčka

saying – přísloví
maintenance – údržba
weird – podivný/zvláštní
tumble dryer – sušička
to dry – suchý (osušit)
circular motion – krouživý pohyb
stain – skvrna
wipe – otřít
lace – tkanička
separately – samostatně/odděleně
to throw – hodit
drawback – nevýhoda
fabric – tkanina/látka
to appear – jevit se/vypadat

Překlad

“Boty dělají člověka”. Toto čtení mě vždy napadne, když nosím moje bílé tenisky nějaký čas a vypadají, jako by jim bylo 10 let, i když jsem si je koupil před půl rokem. Chce to určitou údržbu, aby vypadaly jako čerstvě nové. Dám vám pár rad:

Pračka je zde úhlavní nepřítel. Vím, že to zní divně, ale pokud nemusíte, tak svoje tenisky do pračky nedávejte. A také je nedávejte do sušičky, abyste je více nezničili. Pokud je i tak musíte dát do pračky, použijte nízkou teplotu a nechte je přirozeně uschnout.

Nyní si sežeňte teplou mýdlovou vodu a investujte do tří důležitých nástrojů. Tvrdý kartáč, měkký kartáč a měkké látky. Použijte tvrdý kartáč na kožené a tvrdé části, měkký kartáč na měkké části (jako semiš a plátěné části) a použijte vodu na tkaninu krouživými pohyby, opakujte na hlubší skvrny a pak setřete měkkou látkou.

Teď, když jsou vaše tenisky bíle jako sníh, se zaměřte na tkaničky. Vyndejte je a umyjte odděleně v mýdlové vodě. Můžete použít vlasový fén na usušení. Pokud jsou příliš poničené na umytí, nebojte se koupit nové.

Když si koupíte nové tenisky, snažte se nevyhodit krabici do odpadků. Skladujte boty v krabici, abyste se vyhnuli prachu a kupte si sprej, který chrání boty před rozmary počasí. Prevence je zde klíčovým slovem.

A poslední rada zní, noste pokaždé ponožky. Vím, že to vypadá skvěle jít ven v teniskách ven bez ponožek, ale má to spoustu nevýhod. Budete se potit přímo do tkaniny a tím způsobíte změnu barvy k horšímu a to nezmiňuji zápach. Investujte do kotníčkových ponožek. Trikem zde je vypadat jako bez ponožek.

Many of us wear white sneakers these days as a great accessories that we use to underline our style in dressing. They can basically be used almost for anything in our wardrobe, but there is this one big “but”. They usually stay white only few days after we take them out of their box. There are not many things that goes so fast from looking fresh and new to looking kind of used a lot.

If you want to keep your white sneakers in “fresh and new” mode, you have to be prepared that these sneakers require some serious maintenance.

Here are few tips how to take care about your white sneakers:

Washing machine is the enemy. Well you may think if you put sneakers in washing machine, they will come out clean and white, but that is not so true. Washing machine will damage the stitching and discolor the rubber. If you have to put them in washing machine anyway, use very low heat and do not use tumble dryer at all. Let them dry But still the point is don’t put them in washing machine, if you do not have to.

Now you need 3 things. A hard brush, a soft brush, and a soft cloth. And of course warm soapy water. Use hard brush on hard parts of the sneaker like leather. The soft brush is used on suede or canvas. Work the water into the fabric in circular motions, repeating for deeper stains, then use the soft cloth to wipe It is recommended to do this activity as often as you can. Once per month will not bring same results as once per week obviously.

Do not forgot about laces. First thing you want to do is to remove them and wash them in soapy water. You can use hairdryer to dry them. If they are damaged or cannot be cleaned properly, don’t hesitate and buy new ones.

Now let’s talk a little about prevention. Keep the box and store sneakers in it. This will help against the dust and also do not be afraid to buy some weather protection spray. Apply the protection spray before you wear them out for the first time. Prevention is the key word here.

Wear socks. If you want to look, like you are not wearing any socks, just buy some white ankle socks and wear them. It is not good to go sockless in summer, because the sweat will go directly into the fabrics of your shoe and this will discolor them. Not to mention they will begin to smell bad.

Definice

accessories – A fashion accessory is an item used to contribute, in a secondary manner, to the wearer’s outfit.
wardrobe – A person’s collection of clothing.
require – needing, demanding or insisting upon something.
maintenance – activity involved in maintaining something in good working order.
dry – free from liquid or moisture
circular – having a circular shape
stain – make something dirty
wipe – the act of rubbing
obviously – sure of something and sure that it is clear to others
properly – in right manner
hesitate – pause or hold back in uncertainty
ankle – a joint that connects your lower leg to foot
sweat – a salty fluid secreted from your skin

Slovíčka

accessories – doplněk
wardrobe – šatník
require – vyžadovat
maintenance – údržba
dry – suchý/osušit
circular – kruhový
stain – skvrna
wipe – utřít
obviously – zjevně/é
properly – vhodně/správně
hesitate – váhat
ankle – kotník
sweat – potit se

Překlad

Mnoho z nás v dnešní době používáme bílé tenisky jako skvělý doplněk, který podtrhuje náš styl v oblékání. Mohou být použité téměř k čemukoli v našem šatníku, ale je zde jedno velké “ale”. Bílé tenisky zůstanou opravdu bílé jenom pár dní po tom, co je vyndáme z krabice. Není mnoho věcí, které se tak rychle změní z čerstvě nové na používané hodně často během krátké doby.

Pokud chcete vaše bílé tenisky udržet v “ čerstvě novém” režimu, musíte se připravit na to, že tyto tenisky vyžadují vážnou údržbu.

Zde je pár tipů, jak se starat o bílé tenisky:

Pračka je nepřítel. Můžete se domnívat, že když dáte tenisky do pračky, tak vyjdou ven bílé a čisté, ale to není až tak pravda. Pračka zničí švy a změní barvy k horšímu na gumovém povrchu. Pokud tak jako tak musíte dát tenisky do pračky, tak jí dějte na nízkou teplotu a nepoužívejte vůbec sušičku. Nechte je uschnout přirozeně. Ale i tak jde o to, pokud je nemusíte dávat do pračky, tak to nedělejte.

Teď potřebujete 3 věci. Tvrdý kartáč, měkký kartáč a měkkou látku. A pochopitelně i teplou mýdlovou vodu. Použijte tvrdý kartáč na tvrdé povrchy tenisky jako je kůže. Měkký kartáč na semiš a plátěné části. Vpracujte vodu do tkaniny krouživými pohyby, opakujte na hlubších skvrnách a utřete měkkou látkou. Je doporučeno dělat toto tak často, jak můžete. Je jasné, že tato aktivita jednou za měsíc nebude mít stejné výsledky, jako jednou za týden.

Nezapomeňte na tkaničky. První věc, kterou uděláte je sundat z boty a umýt v mýdlové vodě. Můžete použit fén na vlasy na jejich usušení. Pokud jsou zničené nebo se nedají pořádně umýt, tak neváhejte a kupte si nové.

Teď si promluvme trochu o prevenci. Nechte si krabici a ukládejte tenisky do ní. To pomůže proti prachu a zároveň se nebojte koupit nějaký sprej proti rozmarům počasí. Aplikujte tento sprej, než půjdete v teniskách poprvé ven. Prevence, je klíčové slovo zde.

Noste ponožky. Pokud chcete vypadat, jako že nemáte ponožky, tak si kupte bílé kotníčkové ponožky. Není dobré chodit ven bez ponožek v létě, protože pot půjde rovnou do látky a tím znehodnotí její barvu. A to nezmiňuji, že začnou být špatně cítit.

Související gramatické články

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.