Bill Gates and his foundation discover a new form of birth control. It’s a special microchip and it can “live” for about 16 years.

The idea came from the Massachusetts Institute of Technology (MIT). Bill Gates discussed this possibility with professor Robert Langer. They think it could help women.

Then Langer started to cooperate with Gate’s Foundation. Currently there is a functional chip, which should be available in 2018. The safety testing is going to start this year.

MIT says the chip’s size is 20mm x 20mm x 7mm. It contains reservoirs with a contraceptive hormone.

Doctors will implant the chip into the woman’s buttocks, arms or abdomen and every day a woman receives a small amount of the hormone.

…It is an interesting idea, but is it ethical? Is it a positive innovation? What do you think? Let us know.

Slovíčka

foundation – nadace
birth control – užívání antikoncepce, předcházení početí
possibility – možnost
cooperate – spolupracovat
available – dostupný
contain – obsahovat
reservoir – zásobník
contraceptive – antikoncepční
receive – obdržet, dostat
amount – množství

Překlad

Bill Gates a jeho nadace objevují nový způsob užívání antikoncepce. Je to zvláštní mikročip a mohl by „žít“ až 16 let.

Nápad přišel z Massachusettského Institutu Technologií (MIT). Bill Gates diskutoval tuto možnost s profesorem Robertem Langerem. Myslí, že by to mohlo pomoct ženám.

Poté Langer začal spolupracovat z Gatesovou nadací. V současnosti je k dispozici funkční čip, který by měl být dostupný v roce 2018. Bezpečnostní testování začne tento rok.
MIT říká, že velikost čipu je 20mm x 20mm x 7mm. Obsahuje rezervoáry s antikoncepčním hormonem.

Doktoři implantují čip do ženiných hýždí, paží nebo břicha a každý den žena dostane malé množství hormonu.

… Je to zajímavý nápad, ale je etický? Je to pozitivní inovace? Co myslíte? Dejte nám vědět.

Billionaire Bill Gates in cooperation with his foundation has discovered a new method of contraception. It’s a remote controlled implantable birth control chip, which could “survive” up to 16 years.

This visionary idea was set up a couple of years ago, when Bill Gates visited the Massachusetts Institute of Technology (MIT). There he and professor Robert Langer discussed if it was possible to control birth via remote. They believe that thank to this method women might be spared of troubles and worries.

The safety testing is about to start this year and the final product should be available in 2018. MIT has promised the microchip to be safe and encrypted so the data would be secure. The chip’s size is 20mm x 20mm x 7mm, so about the size of the tip of your finger. It contains tiny reservoirs of the hormone.

The chip will be implanted in the buttocks, upper arm or abdomen and is set up to release about 30 micrograms of a hormone a day.

Sounds interesting and revolutionarily, doesn’t it? But there still stays an ethical question. Is this innovation really positive? Can’t it be abused? What if there were other intentions hidden behind it?

Definice

foundation – an institution supported by an endowment
contraception – birth control by the use of devices, drugs or surgery
remote controlled – something that is controlled from a distance
be spared of – be saved of something
encrypted – something is converted into code
abdomen – the region of the body between the thorax and the pelvis
intention – an anticipated outcome that is intended or that guides some planned actions

Slovíčka

foundation – nadace
contraception – antikoncepece
remote controlled – dálkově ovládaný
be spared of – být ušetřen (čeho)
encrypted – zakódovaný
abdomen – břicho
intention – záměr, intence

Překlad

Miliardář Bill Gates objevil ve spolupráci se svou nadací novou metodu antikoncepce. Jedná se o dálkově ovládaný implantovatelný čip, který by mohl „přežít“ až 16 let.

Tento vizionářský nápad byl ustaven před několika lety, kdy Bill Gates navštívil Massachusettský Institut Technologií (MIT). On a profesor Robert Langer tam diskutovali, zda by bylo možné kontrolovat početí dálkově. Věří, že díky této metodě by ženy mohly být ušetřeny potíží a starostí.

Bezpečnostní testování začne tento rok a finální produkt by měl být k dispozici v roce 2018. MIT slíbil, že mikročip bude bezpečný a zakódovaný, takže data budou v bezpečí. Velikost čipu je 20mm x 20mm x 7mm, takže zhruba o velikosti konečku vašeho prstu. Obsahuje malé zásobníky s hormonem.

Čip bude impantován do hýždí, horních částí paží nebo břicha a je nastaven, aby uvolnil asi 30 mikrogramů hormonu denně.
To zní zajímavě a revolučně, že? Ale stále zůstává etická otázka. Je tato inovace skutečně pozitivní? Nemůže být zneužita? Co když se za ní skrývají nějaké další intence?

Související gramatické články

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.