Apple has not interest only in selling their devices, now they want to provide also operator services. They are testing in secret a mobile virtual network operator service (MVNO). It means that the phone chooses cell tower with the strongest signal, so you can be always satisfied with your connection. Apple is in contact with telecommunication companies and is prepared to launch the service in Europe and United States.

Phones and service is that, what Apple wants to sell and they have also MVNO patent, so now we are waiting for their next steps.

Apple has experiences with a similar concept, because they use Apple SIM in their iPads. But in this case they cooperate only with T-Mobile, EE and GigSky.

T-Mobile and Apple have now a deal, that the user can listen to Apple Music without losing any data. It’s part of T-Mobile’s strategy – Music Freedom. But Apple wants to have the same service for every user. So we can expect the same deal with other companies.

Also Google and Facebook have similar interests. Google has his own mobile virtual network service for Nexus 6 phone. It has the same concept as the one from Apple. The phone can switch between operators or Wi-Fi according to the strongest signal. Google is also trying to succeed with their high-speed internet service Google Fiber.

Facebook is trying to succeed with their app Messenger, now it has 700 million users each month. This app is not only capable of communication through messages, but you can also use calls or video calls.

Slovíčka

device – zařízení
provide – poskytnout
cell tower – vysílací věž
launch – spustit
experience – zkušenost
cooperate – spolupracovat
expect – očekávat
interest – zájem
according to – podle
capable of – schopný (čeho)

Překlad

Firma Apple nemá zájem pouze prodávat svá zařízení, nyní chtějí také poskytovat služby operátora. V tajnosti testuje služby mobilního virtuálního síťového operátora. Tato služba znamená, že telefon si vybere vysílací věž s nejsilnějším signálem, takže můžete být vždy spokojeni se svým připojením. Apple je ve spojení s telekomunikačními společnostmi a je připraven spustit tuto službu v Evropě a Spojených státech.

Telefony a k nim služba, to je to co chce Apple prodávat. Mají k tomu také patent, takže se nyní čeká na jejich další kroky.

Apple má zkušenost s podobným konceptem, protože na jejich iPadech používají službu Apple SIM. Nicméně v tomto případě spolupracují pouze s operátory T-Mobile, EE a GigSky.

T-Mobile a Apple mají nyní dohodu, že uživatel může poslouchat hudbu z Apple Music, aniž by přicházel o data. Tato dohoda je součástí strategie T-Mobilu – Music Freedom (Hudební svoboda). Apple ale chce stejnou službu pro každého uživatele, takže můžeme očekávat stejnou dohodu s ostatními společnostmi.

Také Google a Facebook mají podobné zájmy. Google má svou vlastní mobilní virtuální síťovou službu pro své telefony Nexus 6. Tato služba využívá stejný koncept jako ta od Applu. Telefon může přepínat mezi operátory a Wi-Fi podle nejsilnějšího signálu. Google se také snaží rozšířit svou službu vysokorychlostního internetu – Google Fiber.

Facebook se snaží uspět se svou aplikací Messenger, která má nyní 700 miliónů uživatelů každý měsíc. Tato aplikace není schopna pouze komunikace skrze zprávy, ale také můžete využít hovory nebo videohovory.

Apple sells their phones without any network service, but they are not satisfied with it and they want to be a service provider too. Business Insider (business, celebrity and technology news website) says that Apple is testing mobile virtual network operator service (MVNO). This service can find a cell tower with the strongest signal and also switch between them.

This plan is quite old. Apple owns a patent for this almost 9 years, but now it seems, they want to realize it. They have something similar on their iPads, it’s called Apple SIM. But it is only compatible with operators T-Mobile, EE and GigSky.

T-Mobile and Apple have now deal about the Apple Music. It means that you can listen to music and you don’t have to care about your data plan. It comes from T-Mobile’s strategy – Music Freedom, but Apple wants to offer this service to all users, not only to T-Mobile users.

But Apple is not the only company that is interested in this idea. Also Google and Facebook have something to say about the communication services. Google has own Wi-Fi and MVNO service that works with the Nexus 6. This service can switch between the strongest signal from T-Mobile, Sprint or Wi-Fi. Google is also trying to expand their high-speed internet service Google Fiber.

Facebook relies on the app Messenger, which has 700 million users each month. Through this app you can write messages or use it for calls or video calls.

Definice

provider – one that makes something, such as a service, available
cell tower – tower, where antennas and electronic communications equipment are placed
switch – change the position, direction, or focus of
seem – to appear to be probable
similar – having a likeness or resemblance
deal – agreement
care about – to have even minimal regard for something
expand – enlarge
rely on – to trust in something

Slovíčka

provider – poskytovatel
cell tower – vysílací věž
switch – přepínat
seem – zdát se
similar – podobný
deal – dohoda
care about – starat se o
expand – expandovat
rely on – spoléhat se na

Překlad

Apple prodává své telefony bez jakékoliv síťové služby, nicméně s tím nejsou spokojeni, a proto se chtějí stát také poskytovateli služeb. Business Insider (webová stránka věnovaná byznysu, celebritám a technologickým novinkám) říká, že Apple testuje službu mobilního virtuálního síťového operátora. Tato služba dokáže najít vysílací věž s nejsilnějším signálem a také mezi nimi přepínat.

Tento plán je poměrně starý. Apple vlastní patent pro tento koncept téměř 9 let, ale nyní se zdá, že jej chtějí zrealizovat. Něco podobného již má Apple na svých iPadech, tato služba se nazývá Apple SIM. Ale je kompatibilní pouze s operátory T-Mobile, EE a GigSky.

T-Mobile a Apple mají nyní dohodu ohledně Apple Music. Ta znamená, že můžete poslouchat hudbu, aniž byste se museli starat o spotřebu svých dat. Tato služba vychází ze strategie T-Mobilu – Music Freedom (Hudební svoboda), ale Apple chce nabídnout tuto službu všem uživatelům, ne pouze těm z T-Mobilu.

Nicméně Apple není jedinou společností, která se zajímá o tento nápad. Také Google a Facebook mají co říct ke komunikačním službám. Google má svou vlastní Wi-Fi a službu mobilního virtuálního síťového operátora, která běží na telefonech Nexus 6. Tato služba dokáže přepínat mez nejsilnějším signálem od T-Mobilu, Sprintu anebo Wi-Fi. Google se také snaží rozšířit svou službu vysokorychlostního internetu Google Fiber.

Facebook spoléhá na aplikaci Messenger, která má 700 miliónů uživatelů každý měsíc. Pomocí této aplikace můžete psát zprávy nebo ji použít pro hovory nebo videohovory.

Související gramatické články

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.