Start your day with breakfast!

Breakfast is the most important meal of the day. We all know it but not everybody eats in the morning. Some people are not hungry when they get up or do not have time because they need to go quickly to work. But it is very important to all of us to find time in the morning, sit down at the table and eat breakfast before we leave home.

Eating breakfast should become a major part of our days. It gives us energy to do things during the day and helps our metabolism. If you do not eat in the morning, it can take two or three weeks until it will be normal for you to have breakfast every day. It will be a good change for you and your health. At night our body sleeps and is slow but when you eat in the morning you start your metabolism and your body can start working as well. Those people who do not eat in the morning are fatter and eat more sugar during the day. So if you do not want this, start enjoying your morning’s meal!

Slovíčka

breakfast – snídaně
meal – jídlo, pokrm
hungry – hladový
get up – vstát
quickly – rychle
important – důležitý
leave – odejít, opustit
should – měl by
metabolism – metabolismus
change – změna
health – zdraví
fatter – tlustší
enjoy – užívat si

Překlad

Začněte svůj den snídaní

Snídaně je nejdůležitější jídlo dne. My toto všichni známe, ale ne každý ráno jí. Někteří lidé nemají hlad když vstanou nebo nemají čas protože potřebují jít rychle do práce. Ale pro nás všechny je velmi důležité najít si ráno čas, posadit se ke stole a nasnídat před tím než odejdeme z domu.

Snídaně by se měla stát hlavní částí našeho dne. Dává nám energii k dělání věcí během dne a pomáhá našemu metabolismu. Pokud ráno nesnídáš, trvá to dva až tři týdny dokud se to nestane normální snídat každý den. Bude to pro Tebe a Tvé zdraví změna k lepšímu. V noci naše tělo spí a je pomalé, ale když se ráno najíme, nastartuje se tím metabolismus a tělo může začít fungovat. Lidé, kteří ráno nesnídají, jsou tlustší a jedí více sladkého během dne. Takže pokud toto nechceš, začni si užívat své ranní pokrmy!

Související gramatické výklady

Breakfast as a habit

It is known that we should start a day with a proper breakfast in order to have enough energy for our activities during the day. However, it is not only for that; eating breakfast is also beneficial for our health. During the night our body sleeps and is slow and is awoken by the first meal of the day. Those, who are not used to having breakfast, put themselves at risk. People who do not eat in the morning tend to eat much more sugar and fat food during the day and hurt their metabolism.

So if you are one of those who skip breakfast, but want to make a change, start immediately tomorrow and keep enjoying your breakfast for several days. It is said it takes two or three weeks to physiologically adapt to the addition of breakfast.

Definice

proper – [ONLY BEFORE NOUN] suitable for the purpose or situation
adapt – to change something to make it more suitable for a new use or situation
skip – to avoid doing or having something

Slovíčka

habit – zvyk
proper – pořádný
enough – dostatek
beneficial – prospěšný
metabolism – metabolismus

Překlad

Snídaně jako zvyk

Je známo, že bychom měli den začít pořádnou snídaní, abychom měli dostatek energie pro naše aktivity během dne. Avšak to není pouze kvůli tomu; snídání je také zdraví prospěšné. Během noci naše tělo spí, je pomalé a je probuzeno prvním jídlem dne. Ti, kteří nejsou zvyklí snídat, riskují. Lidé, kteří nejedí ráno, mají tendenci jíst více cukru a tučného jídla během dne a poškozují tak svůj metabolismus.

Takže, pokud jste jedni z těch, kdo snídani vynechávají, ale chtějí udělat změnu, začněte rovnou zítra a užívejte si snídani dalších pár dní. Říká se, že trvá dva nebo tři týdny, než si člověk vytvoří závislost na snídani.

Související gramatické výklady

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.