Porsche Cayman GT4

Coupé, 385 HP, 0-100 km/h in 4.4 seconds, 295 km/h. Are you ready for an amazing race? Meet the GT4!

The GT4 is a beautiful new sports car that was created by an old “recipe”. It belongs to a very famous lineage. Its older brothers are the 911 GT3 and the first generation Cayman. Its cousin is the Porsche Boxster. Now that’s something! For € 85,779 you get a 2-seater beast with a six-speed manual gearbox and a top speed of 295 km/h (183 mph)!

What’s in it for women, you ask? Forget the technical stuff, ladies. This car is not only beautiful from the outside, but the insides as well. The seats are from fine leather!

Are you rich enough? You can buy this beauty this March.

Slovíčka

race – jízda, závod
sports car – sportovní auto
created by – vytvořený/vyrobený podle
recipe – recept
famous lineage – slavná linie
six-speed manual gearbox – šestistupňová manuální převodovka
top speed – maximální rychlost
technical stuff – technické záležitosti (parametry)
leather – kůže

Překlad

Porsche Cayman GT4

Coupé, 385 koňských sil, z nuly na sto za 4,4 vteřiny, 295 km/h. Jste připraveni na úžasnou jízdu? Seznamte se s GT4!

GT4 je krásné sportovní auto, které bylo vyrobeno podle starého „receptu“. Patří do velmi slavné linie. Jeho starší bratři jsou 911 GT3 a první generace Caymanů. Jeho bratranec je Porsche Boxster. To je něco!

Za 85 799 € (2,38 mil. Kč) dostanete dvousedadlovou bestii se šestistupňovou manuální převodovkou a maximální rychlostí 295 km/h (183 mph)!

Co je v tom pro ženy, ptáte se? Zapomeňte na technické stránky, dámy. Tohle auto není krásné jen zvenku, ale taky zevnitř. Sedadla jsou s fajnové kůže!

Jste dost bohatí? Tuhle krásku si můžete koupit už tento březen.

Související gramatické výklady

Porsche Cayman GT4

My heart skipped a beat when I heard the wonderful engine for the first time. You might say, well, another sports car, so what? But, there’s something about the engine that I can’t describe. It’s not only about the engine. If you have the chance to see it speeding up on the Nürburgring, you will understand. You have to feel it. Just close your eyes, enjoy and feel. Meet Porsche Cayman GT4.

When my boss gave me this topic to cover for this article, I was so happy I had to share my joy with my colleagues. If I said, the girls didn’t get my enthusiasm, it would be an understatement. But with the boys, that was something different. My colleague, an IT-guy, said something about this car that got my attention. He said this car is a great piece made by an old time-proven recipe.

The GT4 belongs to an exceptional lineage. Its older brothers are the 911 GT3 and the first generation Cayman. Its cousin is the Porsche Boxster. Isn’t it great?

Now for some technical details. If you want to dazzle your lady, she would surely appreciate the interior with two leather seats, mostly if you took her for a luxurious dinner. Just saying…

I’ll start by talking about the power this beast possesses, because, honestly, guys, isn’t that exactly what we all want to know, as a first thing, when it comes to sports cars? This metal sweetheart can go from 0 to 100 km/h in 4.4 seconds, which is a bit quicker than the GTS. The top speed is 295 km/h (183 mph) and it clears the Nürburgring´s north loop in 7,40 minutes! Well, is your mouth already watering?

The large spoiler on the back of the car prevents you from taking off in the air, in case you were really racing. The hedonists will surely appreciate the six-speed manual gearbox. Because who wouldn’t want to tame all the 385 horses and show them, who the real master is!

When can you buy this beauty? Get ready and start saving, because GT4 will be ready for delivery in March. To have it in the garage next to your old good Felicia, you need only one thing – € 85,779 (2,38 mil. CZK) in your bank account.

Definice

one’s heart skips a beat – breathtaking
to speed up – to increase the speed
to be an understatement – if something is an understatement, it doesn’t fully express the extend to which is something is true
time-proven – during the time something has been established beyond doubt
to dazzle – to become overwhelm or bewilder
beast – a wild animal or human, a monster
one’s mouth waters – a person or animal has a longing desire for something; the sight causes to have an increased flow of saliva.
hedonist – pleasure-seeker
gearbox – a system of gears in an engine or vehicle

Slovíčka

one’s heart skips a beat – dechberoucí
to speed up – zrychlit
to be an understatement – slabé slovo
time-proven – časem prověřený
to dazzle – oslnit
beast – bestie
one’s mouth waters – sbíhají se sliny
hedonist – labužník
gearbox – převodovka

Překlad

Porsche Cayman GT4

Když jsem poprvé uslyšela tenhle úžasný motor, moje srdce přeskočilo úder. Můžete říct, dobře, další sportovní auto, co jako? Ale, na tom motoru je něco, co neumím popsat. Není to jen o motoru. Když budete mít šanci vidět ho zrychlovat na Nürburgringu, porozumíte. Musíte to cítit. Zavřete oči, užívejte a vnímejte. Seznamte se s Porsche Cayman GT4.

Když mi můj šéf zadal téma pro tenhle článek, byla jsem tak šťastná, že jsem se o svou radost musela podělit s kolegy. Kdybych řekla, že děvčata nesdílela můj entusiasmus, bylo by to slabé slovo. Ale kluci, to bylo něco jiného. Můj kolega, ajťák, o tomhle autě řekl něco, co upoutalo mou pozornost. Řekl, že tohle auto je výborný kousek udělaný podle starého léty ověřeného receptu.

GT4 patří do výjimečné linie. Jeho starší bratři jsou 911 GT3 a první generace Caymanů. Jeho bratranec je Porsche Boxster. Není to skvělé?

Teď něco k technickým detailům. Jestli chcete oslnit vaši dámu, jistě ocení interiér s dvěma koženými sedačkami, obzvlášť pokud ji vezmete na luxusní večeři. Jen říkám…

Začnu zmínkou o síle, kterou tahle bestie vládne, protože, čestně, lidi, není to přesně to, co všichni chceme vědět jako první, když dojde na sportovní auta? Tenhle plechový miláček se z 0 na 100 km/h umí rozjet za 4,4 vteřiny, což je o trochu rychlejší než GTS. Maximální rychlost je 295 km/h (183 mph) a severní okruh Nürburgringu zvládne za 7,40 minuty! Tak co, už se vám sbíhají sliny? Velký spoiler v zadní části auta vám zabrání ve vzletu do vzduchu v případě, že byste opravdu závodili. Fajnšmekři jistě ocení manuální šestistupňovou převodovku. Protože kdo by nechtěl zkrotit všech těch 385 koní a ukázat jim, kdo je opravdovým pánem!

Kdy si můžete koupit tuhle krásku? Připravte se a začněte šetřit, protože GT4 bude připravené k doručení už v březnu. Abyste ho mohli mít v garáži vedle vaší staré dobré Felicie, potřebujete jednu věc – 85 779 € (2,38 mil. Kč) na účtu.

Související gramatické výklady

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.