4. “You are in my mind”

This sentence is perfect if you want to create a little bit of tension between you. It is a great start for flirting messages. It makes him wonder what might be in your thoughts. He surely asks you what exactly you have in your mind. You can start telling him or you can keep it in secret and write him that you tell him the next time when you see each other. He cannot wait to meet you. It is possible that he goes to see you immediately.

5. “I want to be with you”

This sentence is sweet but you must use it carefully. Are you at the very beginning of the relationship? It is better not to write this type of message. It can make him feel under pressure and he can think that he is pushed into the relation. In that case he can run away. Are you already longer time together? Do not hesitate and use this sentence immediately. You show him that your love is strong and still fresh because you do not want to be without him. You miss him.

6. “Your voice is so sexy”

Surprisingly many men imagine how sexy they sound when they are phoning and they want to hear it. Is it your case? Do you love calling him because his voice makes you crazy? Tell it to him. Usually, men do not like phoning. I can assure you – he does not want to stop after this sentence. You enjoy it even more.

7. “I enjoy the time with you”

This is a perfect sentence for both, the short and long relationships. In the case of a fresh one, you support him in seeing you often. He comes up with more ideas what to do together and he feels confident with you. Are you longer time together? It shows the man that you are still in love with him. You can add some suggestions for a new type of activity you can do together to refresh your relation and he sees that you really think about time with him.

What do you write to your boyfriend? Do you have any other ideas? Inspire us!

Slovíčka

to wonder – podivit se, být zvědav, přemýšlet
surely – jistě, bezpochybně
exactly – přesně, zcela
immediately – okamžitě
pressure – tlak
to be pushed – (být) strkán, tlačen
to hesitate – váhat
surprisingly – překvapivě
to assure – ujistit, dodat jistotu
confident – sebevědomý
still – stále, pořád

Překlad

4. “Myslím na Tebe”

Tato věta je perfektní, pokud chceš vytvořit trochu napětí mezi vámi dvěma. Je to perfektní začátek pro flirtující zprávy. Donutí ho přemýšlet, co by mohlo být v Tvých myšlenkách. Určitě se zeptá, co přesně máš na mysli. Můžeš mu začít vyprávět, nebo si to můžeš ponechat v tajnosti a napsat mu, že mu to povíš, až se příště uvidíte. Nebude se moci dočkat, až tě potká. Je pravděpodobné, že k tobě jde ihned.

5. “Chci být s Tebou”

Tato věta je roztomilá, ale musíš jí užívat opatrně. Jste na úplném začátku vztahu? Je lepší takovou větu nepsat. Může ho dostat pod tlak a myslel by si, že je tlačen do vztahu. V takovém případě může utéci. Jste již delší dobu spolu? Neváhej a použij ihned tuto větu. Ukážeš mu, že Tvá láska je silná a stále živá/čerstvá, protože nechceš být bez něj. Chybí ti.

6. “Tvůj hlas je tak sexy”

Překvapivě mnoho mužů si představuje, jak atraktivně zní, když telefonují a chtějí to slyšet. Je to Tvůj případ? Miluješ, když si s ním telefonuješ, protože Tě jeho hlas dohání k šílenství? Řekni mu to. Muži většinou nemají rádi telefonování. Můžu Tě ujistit – po této větě nebude chtít skončit. Užiješ si to ještě vice.

7. “Užívám si čas s Tebou”

Toto je perfektní věta jak pro vztahy trvající krátce, tak pro ty trvající již déle. V případě čerstvého vztahu ho podpoříš, aby tě vídal část. Přijde s více nápady, co dělat dohromady, a cítí se s tebou sebevědomě. Jste spolu delší dobu? Muži to ukáže, že jsi do něj stále zamilovaná. Můžeš dodat nějaké návrhy na novou aktivitu, kterou byste mohly dělat spolu, abyste posílili váš vztah. Vidí, že skutečně myslíš na chvíle s ním.

Co píšeš svému příteli? Máš nějaké další nápady? Inspiruj nás!

Související gramatické výklady

4. “You are in my mind”

By sending this sentence to your loved one, you will make tension between you, but a nice one. Afterwards, flirting conversation might be about to start. It depends on you. The idea that you think about him will make your boyfriend wonder. You can expect a prompt answer asking definitely about your thoughts. You have two possibilities. Either you start revealing your thoughts or you keep it as a secret for your next meeting. You can be sure that he will show up earlier that he is supposed to.

5. “I want to be with you”

You must be careful with this statement. Has your relation just started? This message should better be avoided in your chatting since he can be shocked by the seriousness of your thoughts. On the other hand, does your relation go for long time or you are a couple committed to each other? Do not wait a minute longer and let him know that he belongs to the core of your life.

6. “Your voice is so sexy”

Do you love talking with your boyfriend via phone because his voice makes you crazy? Why not to tell him? This piece of information does not only build his self-confidence, but makes him phoning you a lot as well. Is not it great? Every woman is keen on phoning, which is usually the opposite of the man attitude. If you send this sentence to him, you will not get rid of his calls.

7. “I enjoy the time with you”

This sentence does any harm at any level of your relation. Moreover, such a message supports and cheers every man up. If you are at the beginning of the relationship, he will lose his doubts and ask you for another date. In the case that you are a long-term couple, it will refresh your feelings and strengthen your love. Moreover, you can suggest an activity that makes you feel even happier with your loved one. You can expect the activity to be on the program the very same day.

What are messages that you send to your boyfriend? Are there any better sentences? Inspire us.

Definice

to be about to – going to
to wonder – to think about, to be surprised
to expect – to await something
to show up – to appear, to come
to reveal – to show
better be avoided – it is better, if something is omitted
seriousness – the state of real importance, without funny moments
to be committed to – to be bound to somebody/something
core – base
attitude – opinion, state
to get rid of – to manage to leave something/someone (usually annoying) behind
to be keen on – eager to some activity or something
to do harm – to cause a damage
to cheer up – to make happy
doubt – the state of uncertain mind
to strengthen – to make stronger some ability or something/somebody

Slovíčka

to be about to – chystat se, hodlat
to wonder – divit se, přemýšlet
to expect – očekávat
to show up – objevit se, odhalit, dostavit se
to reveal – odhalit
better be avoided – být raději vynechán
seriousness – vážnost
to be committed to – oddán
core – jádro, základ
attitude – postoj, názor
to get rid of – zbavit se
to keen on – horlivý na, dychtivý učinit
to do harm – uškodit
to cheer up – rozveselit
doubt – pochybnost
to strengthen – posílit

Překlad

4. “Myslím na Tebe”

Posláním této věty Tvému milovanému vytvoříš mezi vámi napětí, ale pěkné. Flirtující konverzace by poté mohla začít. Záleží to na Tobě. Ta představa, že na něj myslíš, donutí Tvého přítele přemýšlet. Můžeš očekávat bleskovou odpověď ptající se jistě na Tvé myšlenky. Máš dvě možnosti. Buď mu začneš odhalovat své myšlenky, nebo si je uchováš jako tajemství na vaše další setkání. Můžeš si být jistá, že se objeví dříve, než je od něj očekáváno.

5. “Chci být s Tebou”

Musíš být opatrná s tímto tvrzením. Váš vztah právě začal? Tato zpráva by raději měla být vynechána ve vaší konverzaci, kdy by mohl být totiž šokován vážností Tvých myšlenek. Trvá váš vztah na druhou stranu již dlouze, nebo jste pár, který je sobě navzájem oddán? Nečekej již ani minutu déle a dej mu vědět, že patří k jádru Tvého života.

6. “Tvůj hlas je tak sexy”

Miluješ telefonování se svým přítelem po telefonu, protože jeho hlas Tě dovádí k šílenství? Proč mu to neříct? Tato informace nejenže vystaví/podpoří jeho sebevědomí, ale také ho přiměje často Ti telefonovat. Není to báječné? Každá žena nadšeně telefonuje, což je obvykle přesně opak mužského postoje. Pokud mu pošleš tuto větu, nezbavíš se jeho telefonátů.

7. “Užívám si čas s Tebou”

Tato věta nenadělá žádnou škodu v jakémkoli stádiu vašeho vztahu. Takováto zpráva navíc podpoří a potěší každého muže. Pokud jste na začátku vztahu, ztratí své pochybnosti a pozve Tě na další rande. V případě, že jste dlouholetý pár, tak to oživí vaše city a posílí lásku. Navíc můžeš navrhnout činnost, která Tě učiní ještě šťastnější s Tvým milovaným. Můžeš očekávat, že tato aktivita bude na programu v ten samý den.

Jaké zprávy posíláš Ty svému příteli? Existují lepší věty? Inspiruj nás.

Související gramatické výklady

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.