Do you sleep enough?

Everybody needs to sleep. But almost 50% of population don´t sleep enough.

Sleeping is very important for us, mainly for our body and brain. Sleep has also many other advantages for our lives. Here are four of them.

 1. Good memory

When you sleep enough, your brain works better and it can receive more information.

 1. Problem solving

When you have a serious problem, solve it in the morning. It is much easier.

 1. Attention

When you wake up, do the important work. Your brain is able to pay more attention to it.

 1. Better mood

Tired people are depressed, sad or angry. After sleeping their mood gets better.

So don’t hesitate and go to bed. You need it!

Slovíčka

enough – dostatečně
need – potřebovat
mainly – hlavně, především
brain – mozek
advantage – výhoda
memory – paměť
receive – obdržet, získat
problem solving – řešení problémů
attention – pozornost
wake up – vzbudit se
able – schopný
pay attention – dávat pozor, soustředit se
mood – nálada
angry – rozzuřený
hesitate – váhat

Překlad

Spíte dostatečně?

Každý potřebuje spát. Ale téměř 50 procent populace nemá dostatek spánku.

Spaní je pro nás velice důležité, hlavně pro naše tělo a mozek. Spánek má také mnoho jiných výhod pro náš život. Tady jsou čtyři z nich.

 1. Dobrá paměť

Pokud máte dostatek spánku, váš mozek pracuje lépe, a může přijímat vice informací.

 1. Řešení problémů

Pokud máte závažný problém, vyřešte ho ráno. Je to mnohem jednodušší.

 1. Pozornost

Důležitou práci dělejte hned po probuzení. Váš mozek se na ni bude lépe soustředit.

 1. Lepší nálada

Unavení lidé jsou v depresi, smutní nebo rozzlobení. Po vyspání se jejich nálada zlepší.

Neváhejte jít do postele. Potřebujete to!

Související gramatické výklady

 

Do you get enough sleep?

Every person all over the world needs to get some sleep, but not everybody gets enough of it. According to the recent survey, nearly 50% of the population feel tired and they would like to sleep more.

Sleep is necessary for our body to repair itself. Our muscles are rebuilt and our brain has a chance to rest during sleeping. But there are certainly many other reasons and benefits coming from the good night’s sleep. Here are at least four of them.

 1. Better memory

When you have enough sleep, your brain works better and is able to absorb more information.

 1. Problem solving

When you have to solve a serious problem, you shouldn’t decide immediately. You should sleep on it. You may know what to do the next morning.

 1. Attention

If you need to do some important work, do it right after you wake up. Your brain is rested and able to pay more attention to it.

 1. Better mood

Tired people are usually depressed, sad or even angry. After getting some sleep, their mood will considerably improve.

So don’t underestimate sleeping. You need it!

Definice

recent – that happened or began only a short time ago
survey – an investigation of the opinions, behaviour, etc. of a particular group of people, which is usually done by asking them questions
rest – a period of relaxing, sleeping or doing nothing after a period of activity
benefit – an advantage that something gives you
absorb – to take something into the mind and learn or understand it
solve – to find a way of dealing with a problem or difficult situation
attention – the act of listening to, looking at or thinking about something/somebody carefully
considerably – much; a lot
improve – to become better than before
underestimate – to not realize how good, strong, determined, etc. something really is

Slovíčka

recent – nedávný
survey – výzkum
rest – odpočinek
benefit – výhoda, užitek
absorb – vstřebat
solve – vyřešit
attention – pozornost
considerably – značně
improve – vylepšit
underestimate – podcenit

Překlad

Máte dostatek spánku?

Každý člověk na světě potřebuje spánek, ale ne každý ho má dostatek. Podle nedávného výzkumu se téměř 50 procent populace cítí unavení a rádi by spali více.

Spánek je nezbytný pro regeneraci našeho těla. Během spánku se naše svaly obnovují a náš mozek má příležitost si odpočinout. Ale samozřejmě je zde i mnoho jiných důvodů a výhod plynoucích z dobrého spánku. Zde jsou alespoň 4 z nich.

 1. Lepší paměť

Pokud máte dostatek spánku, váš mozek pracuje lépe a je schopen vstřebat více informací

 1. Řešení problémů

Pokud musíte řešit vážný problém, neměli byste se rozhodovat okamžitě. Měli byste se na to vyspat. Možná ráno budete vědět, co dělat.

 1. Pozornost

Pokud potřebujete dělat důležitou práci, udělejte ji hned po probuzení. Váš mozek je odpočatý a schopný lepší pozornosti.

 1. Lepší nálada

Unavení lidé jsou obvykle v depresi, smutní nebo dokonce rozčilení. Poté co se vyspí, se jejich nálady výrazně zlepší.

Takže nepodceňujte spánek. Potřebujete ho!

Související gramatické výklady

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.