Domů Autor Onlinejazyky.cz Anglická slovíčka pro A1

Anglická slovíčka pro A1

890 

Začít zdarma

Popis kurzu

Kurz anglická slovíčka pro A1 je určen pro studenty začátečníky. Je vhodným doplňkem k obecným online kurzům, ale i k jazykovým učebnicím. Slovní zásoba se procvičuje různými druhy cvičení a do procvičování se zapojují všechny jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech, mluvení. V případě tohoto kurzu je velký důraz kladen na nácvik výslovnosti.

Doporučená délka studia kurzu je 12 měsíců podle zvoleného tempa výuky. Tento kurz doporučujeme studovat cca 20 minut denně, každý pracovní den s častým, avšak pozvolným opakováním probírané látky.

Kurz obsahuje 12 tematických kapitol rozdělených do lekcí.

Autor kurzu: Onlinejazyky.cz

Obsah kurzu Anglická slovíčka A1

Tematické okruhy

 • 1. kapitola
  • Vocabulary banks
  • Numbers 20-100 and names of states
  • Classroom language
  • Practical english
  • Revision
 • 2. kapitola
  • Things
  • Colours, Adjectives
  • Feelings and more
  • Revision
 • 3. kapitola
  • Verbs
  • Jobs
  • Time and Wh-words
  • Practical english
  • Revision
 • 4. kapitola
  • Family
  • Everyday activities
  • Adverbs and frequency
  • Revision
 • 5. kapitola
  • Verbs and more
  • Verbs
  • Weather and seasons
  • Practical english
  • Revision
 • 6. kapitola
  • Phone language
  • Dates and ordinal number
  • Music
  • Revision
 • 7. kapitola
  • Word formation
  • Past time expressions
  • Go and get/ go and have
  • Getting lost
  • Revision
 • 8. kapitola
  • Regular and irregular verbs
  • The house
  • Prepositions: place and movement
  • Revision
 • 9. kapitola
  • Food
  • Food containers
  • High Numbers
  • Practical english
  • Revision
 • 10. kapitola
  • Places and buildings
  • Holidays
  • Verb phrases
  • Revision
 • 11. kapitola
  • Things II
  • Verbs that take the infinitive
  • The internet
  • Revision
 • 12. kapitola
  • Irregular past participle
  • Irregular past participle II
  • Other words
  • Revision

Slovíčka

 • Dny v týdnu (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saterday, Sunday)
 • Číslovky (one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve..)
 • Věci a pozdravy 1 (bike, board, cat, chair, computer, desk, door)
 • Věci a pozdravy 2 (name, table, this, train, tree, weekday, bus, weekend, window)
 • Číslovky 20-100 (twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred..)
 • Názvy států (Africa, Argentina, Asia, Australia, Brazil, China, the Czech Republic…)
 • Jazyková učebna 1
 • Jazyková učebna 2(sit down, stand up…)
 • Praktická angličtina (address, age, airport, bar, car, city, close, country, double room, single room)
 • Praktická angličtina 2 (lift, ground floor, hotel, phone, phone number, postcode, reception, salad, surname)
 • Věci 1 (book, coin, credit card, diary, dictionary, file, glasses, headphones, identity card..)
 • Věci 2 (photo, purse, wallet, pencil, scissors, stamp, sunglasses, watch, ticket..)
 • Přídavná jména (attractive, bad, beautiful, big, blonde, cheap, clean, dark…)
 • Přídavná jména 2a (full, good, high, long, hot, low, near, new, old, poor, pretty…)
 • Přídavná jména 2b (rich, right, safe, short, small, strong, tall, thin, ugly, weak, wrong, young)
 • Barvy (black, blue, green, brown, orange, red, pink..)
 • Pocity a další (angry, bored, happy, hungry, sad, stressed, thirsty, tired, worried, day…)
 • Slovesa (cook, do, drink, eat, go, have, like, listen, live, play, read, say, speak, study, také…)
 • Zaměstnání 1 (administrator, architect, bank manager, builder, chef, cook, dentist…)
 • Zaměstnání 2 (lawyer, model, musician, nurse, pilot, policeman, receptionist, soldier…)
 • Čas (quarter, half, past, to, call, change, earn, feel, finish, love, need, pay, prefer)
 • Praktická angličtina 1 (barista, bird, brownie, cash machine, coffee cup, comfortable…)
 • Rodina (aunt, brother, brother-in-law, children, cousin, daughter, father, grandfather)
 • Každodenní činnosti (get dressed, get home late, go shopping…)
 • Příslovce a četnost (always, every, hardly ever, never, normally, often, once, only, sometimes..)
 • Čas a další slovíčka (approximately, at least, because, contact, factory, healthy, house…)
 • Slovesa a další (album, audience, concert, copy, single, top ten, version, downstairs…)
 • Počasí a roční období (autumn, cloudy, cold, cool, foggy, hot, rain, snow, spring…)
 • Jak hovořit po telefonu (guitar, suddenly, floor, robbery, fall, put down, pick up…)
 • Měsíce v roce (January, February, March, April, May, June, July, august…)
 • Řadové číslovky (1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th…)
 • Slovotvorba (sportsman, musician, poet, writer, painter, actor, singer, politician…)
 • Go/get (go back, go home, go on holiday, get home, get dressed, get up…)
 • Go/have (go shopping, go to bed, go to church, have a drink, have a sandwich…)
 • Roundabout, bridge, turn left, turn right, go past…
 • Předložky (behind, between, down, from, to, in, in front of, into, next to, on, opposite…)
 • Jídlo (apples, biscuits, bread, breakfast, butter, cake, carrots, cereal, cheese, chips…)
 • Nádoby na potraviny (bottle, box,can, carton, packet, tin, tuna, salt, Coke, a lot…)
 • Vysoká čísla (two hundred, one thousand, one million…)
 • Místa a stavby (art gallery, bridge, bus station, car park, castle, pharmacy, church, hospital..)
 • Prázdniny (next month, flatmate, get tired, tomorrow night…)
 • Věci (beautifully, carefully, casually, fashionably, incredibly, slowly, perfectly…)
 • Internet (attachment, log in, online, search for, upload, wifi, type, username, wire..)
 • Nepravidelné příčestí (been, broken, done, eaten, fallen, forgotten, gone, left, sung, spoken)
 • Nepravidelné příčestí II (bought, drunk, found, given, heard, had, known, lost, made, met…)
 • Další slovíčka (decide, ever, formal, healthcare, healthily, informal, insurance, perhaps…)
 • A další …

Proč se s námi jazyk opravdu naučíte?

Specializujeme se na začátečníky a na věčné začátečníky a víme, proč tradiční metody výuky řadě studentů selhávají. Vydefinovali jsme 10 základních překážek, které brání začátečníkům jazyk ovládnout, a ty vám pomůžeme překonat. Podívejte se na jejich přehled a rozkliknutím zjistěte, proč se s námi opravdu angličtinu naučíte.

Přestaňte studovat ve stresu

Není nic horšího, než být na kurzu angličtiny s dalšími studenty, čekat na vyvolání lektorem a děsit se toho, že se ztrapníte, když použijete špatnou gramatiku, že vám nebude rozumět, budete ostatní zdržovat apod. Pro ovládnutí jakékoli nové látky je potřeba, aby byl Váš mozek v příjemném rozpoložení, uvolněný a měl radost z poznávání nového. V našich kurzech můžete cokoli opakovat do té doby, než vám to bude zcela jasné. Poslechy si pusťte třeba 10x, ať jazyk slyšíte, slovíčka opakujte do té doby, dokud je opravdu umíte a na procvičování gramatiky mějte tolik času, kolik potřebujete. Žádný stres, nikoho nezdržujete, nikdo se na Vás nedívá skrz prsty.

Nepřetěžujte se, jinak skončíte

Jeden z největších nešvarů výuky jazyků je zavalení studenta stále novou látkou. První hodiny výuky zvládáte, ale s každou další přichází stále nová gramatika, slovíčka, jazykové výjimky apod. Zákonitě přijde den, kdy Vás angličtina převálcuje, vše Vám začne splývat, přestáváte se orientovat, nejde Vám to, ztrácíte motivaci a s výukou končíte. Důvod je prostý – novou látku jste nestačili uložit do dlouhodobé paměti, ale měli jste ji pouze v té krátkodobé, ze které se po jednom až třech týdnech vytratí. Aby bylo možné přijímat novou látku, je potřeba mít tu předešlou uloženou v dlouhodobé paměti. Toho docílíte opakováním stejné látky druhý den, šestý den a za týden až dva. Můžete opakovat sami nebo můžete mít systém, který vám s opakováním pomůže. A ten Vám poskytneme my.

Neučte se, když nemáte chuť

Neztrácejte čas dojížděním za lektorem nebo na hodinu angličtiny. Věnujte se angličtině, když jste ve správném rozpoložení, ne kdy může Váš lektor a hodina je pro Vás povinností. Musíte mít přístup ke své výuce angličtiny kdekoli a kdykoli máte zrovna na výuku chuť a náladu. S našimi online kurzy to možné je. Kdekoli a kdykoli – na počítači, na tabletu, na telefonu.

Začněte konečně studovat efektivně

Mozek průměrného člověka se dokáže intenzivně soustředit prvních 20 minut, pak koncentrace opadá. Když máte hodinu s lektorem o délce 90 minut, pak více než 2/3 času nestudujete efektivně. Rozdělte si látku do více dní s kratšími 20 minutovými bloky. Přesně tohle je možné v našich kurzech udělat.

Učte se tak, jak potřebujete Vy

Každý člověk je jiný, má jiné schopnosti, zkušenosti a znalosti z minulosti. Abyste z výuky angličtiny získali maximum, musíte požadovat individuální přístup. Online kurz Vám umožní studovat individuálním tempem a mít tak dostatek času si látku osvojit a neomezeně dlouho procvičovat. Nikdo Vás neruší, nikdo nezdržuje, nikoho nezdržujete Vy. Příště pokračujte přesně tam, kde jste skončili naposled. Efektivní výuka je individuální výuka v online kurzu.

Procvičovat musíte hlavně zábavně

Vidět někoho malovat obraz a zkusit namalovat obraz je z pohledu učení kvalitativní rozdíl. Procvičování v rámci výuky násobně zrychluje vytváření neuronových spojů a tím celý proces učení. Online kurz angličtiny pro začátečníky Vám poskytuje neomezené procvičování probírané látky a neomezený nácvik slovíček a frází a jejich výslovnosti. Procvičování ale musí být hlavně zajímavé a zábavné. Proto Vás také klasické učebnice nudí a po několika lekcích již nebaví.

Nepřehánějte to s gramatikou

Kurz angličtina pro úplné a věčné začátečníky se zaměřuje jak na všechny základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech, mluvení), tak i na gramatické výklady a nácvik slovíček. Neučte se pouze části jazyka, např. jak bývá mylným zvykem klást přehnaný důraz na gramatiku. Gramatika je sice důležitá, ale důležitější je se domluvit a proto raději část gramatiky oželte a věnujte se výslovnosti, porozumění, poslechům – všeho máte v našem kurzu v hojnosti.

Neučte se to, co nepotřebujete

Kapacitu paměti máme bohužel omezenou, a tak se učte jen to, co sami ve svém životě využijete. Není potřeba znát málo používaná slovíčka nebo detaily složité gramatiky. Chcete se domluvit nebo chcete získat doktorát z teorie angličtiny? Náš online kurz je uzpůsoben pro ty, kteří se chtějí domluvit. Jen praktická slovní zásoba a gramatické jevy.

Zapomeňte na obavy z mluvení

Mluvení v cizím jazyce je pro mnoho začátečníků jedním z největších strašáků. Někdy dokonce tak velkým, že ani nezačnou chodit k lektorovi či do jazykové školy. Ztrapním se, nebudou mi rozumět, budu se cítit hloupě. Tyto obavy chápeme a pomůžeme Vám. Mluvení je možné se naučit pouze procvičováním, a proto jsme do našich kurzů doplnili nácvik výslovnosti. Jen Vy a počítač a tak dlouho, než budete se svou výslovností spokojeni. Opakujte podle vzoru, přehánějte artikulaci, užívejte si mluvení a poslouchejte, jak Vám Vaše nahraná výslovnost zní.

Nebuďte na jazyk sami

Většina lidí rezignuje na činnost, která jim nejde nebo které nerozumí a neví si rady. To víme. A proto je součástí všech našich kurzů služba „lektor po ruce“. Tedy živí lektoři, které máte k dispozici online každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Stačí jeden klik a naše jazyková a technická podpora je Vám plně k dispozici.

Co říkají naši reální studenti

Ukázka kurzu

Navazující kurzy

Pokud si ke slovní zásobě chcete zopakovat i gramatiku, pak je pro Vás vhodný kurz Angličtina pro začátečníky A1-. Je prvním kurzem určeným pro úplný začátek výuky angličtiny. Je vhodný i pro věčné začátečníky jako rekapitulace již naučené látky v minulosti. Pokud máte již základy angličtiny za sebou, doporučujeme projít obsah kurzu nebo kurz rovnou bezplatně vyzkoušet a případně zvolit navazující kurz Angličtina pro začátečníky A1+

Certifikát a příprava k mezinárodní zkoušce

Po dokončení kurzu Anglická slovíčka pro A1 získáte certifikát o absolvování.

Je kurz drahý?

Za 12 měsíční online kurz Anglická slovíčka pro A1 zaplatíte 890 Kč. Průměrný student studuje kurz 12 měsíců, což po přepočtu znamená, že náklady na kurz jsou cca 74 Kč měsíčně. Neplatíte za učebnice, za jízdenky ani za parkovné. Nepropadnou vám peníze za nevychozené lekce. Ovládněte angličtinu z pohodlí domova.

Garance kvality

Víme, že mnoho začátečníků nebo věčných začátečníků zkusilo již mnoho metod učení se anglického jazyka. Také víme, že velká část tradičních metod jim nefunguje, a tak mají obavu zkoušet opět něco nového. Jsme přesvědčeni, že Vám dokážeme pomoci a jazyk se s námi naučíte. Poskytneme Vám 100% garanci úspěchu a spokojenosti. Pokud Vám slovíčkový kurz z jakéhokoli důvodu nebude vyhovovat, nenajdete čas na studium nebo se rozhodnete pro jinou alternativu studia angličtiny do 14 dnů, vrátíme Vám peníze. Žádné dotazy, peníze zpět posíláme obratem. Nic neriskujete.

Garance výměny kurzu

Kurz Anglická slovíčka pro A1 je určen pro úplné nebo věčné začátečníky. Pokud v průběhu studia zjistíte, že vybraná jazyková úroveň je pro Vás příliš snadná, nic se neděje, kurz Vám vyměníme za jiný, který bude lépe vyhovovat Vašim možnostem a studijním potřebám.

Reference

„Slovní zásoba je opravdu pestrá. Procvičování mě baví.“

Jana Kloubková, 42 let

„Líbí se mi, že si v kurzu mohu vybrat zrovna tu část slovní zásoby, kterou potřebuju procvičit.“

Roman Sivák, 31 let

„Různé způsoby procvičování slovíček. U kurzu se nenudím a musím říct, že mě to zatím opravdu baví. :-)“

Soňa Vyletová, 25 let

Parametry kurzu

Metodické parametry

počet výukových obrazovek a cvičení 300+
doporučená délka studia 12 měsíců dle intenzity studia
počet slovíček a frází 900+
výklady v češtině ano
překlady slovíček do češtiny ano
možnost volitelných skype lekcí ano
vyučovací metody komunikativní, direktivní
vyučovaná angličtina britská
vstupní požadavky na studenta žádné

Jazykové dovednosti

poslech ano audio a video nahrávky
čtení ano autentické texty
psaní ano formou doplňovacích cvičení
mluvení ano voice recognition + nahraj se a poslechni + doplňkově skype
gramatika není k dispozici
slovíčka ano formou výkladů a cvičení

Forma procvičování slovíček

zadání napsané student napíše ano
zadání napsané student vybere z možností ano
zadání napsané student potvrdí znalost či neznalost ano
zadání napsané student vysloví ano
zadání vyslovené student napíše ano
zadání vyslovené student vybere z možností ano
zadání vyslovené student potvrdí znalost či neznalost ano
zadání vyslovené student vysloví ano
procvičování z češtiny do angličtiny ano
procvičování z angličtiny do češtiny ano

Způsob práce s motivací

vyhodnocovaní videa ano s možností vypnutí
retenční emailing ano s možností vypnutí
gamifikační prvky nástěnka, ukazatel pokroku, % dokončení a další
videoprůvodce nevyužívá se
motivace příběhem nevyužívá se
kurz rozdělen na dny ne, kurz rozdělen dle kapitol
živá podpora ano, online přímo ve studovně

Technické parametry

forma studia online v internetovém prohlížeči
doporučené prohlížeče Google Chrome (Windows, OS X, Linux)
dostupnost počítač, tablet, telefon
provedení mobilní verze responsivní design
potřeba instalace ne

Uživatelské informace

forma uživatelské podpory online chat, telefon, email
dostupnost uživatelské podpory 8 hodin denně (8 -16 hod. v pracovní dny)
certifikát o absolvování kurzu ano
možnost přístupu do kurzu 24 hodin denně
platnost licence 3 roky
autoři kurzu tým ONLINE learning s.r.o.

Firemní výuka – slovíčkový kurz angličtiny

Slovíčkový kurz Angličtina pro A1 je možné zařadit jako součást koordinovaného firemního vzdělávání. Máte-li zájem nakoupit kurz pro více zaměstnanců, kontaktujte nás prosím na info@sogoodlanguages.com pro přípravu nabídky na míru. Můžete získat množstevní slevu, modul Personalista pro evidenci pokroku jednotlivých studentů a firemního konzultanta, který pomůže kurz do firemního vzdělávání vhodně zavést a případně propojí s výukou poskytovanou Vaší jazykovou školou.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Anglická slovíčka pro A1”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Užíváme cookies pro co nejsnadnější použití našeho webu. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.